woensdag 11 december 2013

Den Briel in rep en roer deel 11

IN DE MAAS FLIKKEREN

Ook in de Brielse Commissie Bestuurlijke Zaken, is de vermeende verplaatsing van de Brielse vestingwallen onderwerp van gesprek geweest. Mieke van Alphen (VVD) vroeg naar het hoe en waarom van enkele ''zwaar creatieve'' inwoners van Den Briel die een bijdrage hebben geleverd aan het boekwerk ''De Toekomst van de vestingstad.'' Als geboren Briellenaar deed Maarten de Pijper (SP) ook een duit in het zakje: ''Handen af van de wallen'', merkte hij op.
Burgemeester Betty van Viegen bevestigde voor de zekerheid nog maar eens dat ''wij ons cultureel erfgoed niet in de Brielse Maas zullen flikkeren'', en stelde dat alle commotie wel te vermijden zou zijn geweest door een andere wijze van presenteren. Daarmee is het ongenoegen over de wijze waarop dat hele waanzinnige plan met de vestingwallen en de presentatie daarvan, wel heel erg zacht uitgedrukt. 
Nog onbegrijpelijker is haar opmerking: ''Eindelijk weer stof voor de Brielse Maskerade''. Of dat er nooit zinnige opmerkingen te herkennen zijn geweest tijdens de Brielse Maskerade. 
Mieke van Alphen vroeg zich af wie nu de Zwarte Piet kreeg. ''Als voorzitter van de Stuurgroep 'Leve de Vesting Brielle' zal ik dat dan wel zijn'', zei wethouder Dick Verbeek. Ja, hè… hè… , wie anders moet je daar op aanspreken. Je wordt met de dag benieuwder wat dat hele idiote plan gekost heeft.
Rens van Adrighem.

vrijdag 6 december 2013

Maskerade succesvol


GRANDIOOS

De Maskerade van 2013 kan de boeken in als zeer succesvol. Ondanks het zeer slechte weer, - het was gelukkig wel droog - vond op Sinterklaas avond de traditionele Brielse Maskerade plaats. Voor het eerst na jaren is eindelijk het Stilzwijgend Protest verlaten, waardoor de oude traditie weer in zijn oorspronkelijke vorm is teruggebracht. En dat was te merken ook! 14 groepen en aardig wat 'eenlingen' wisten de sfeer er goed in te brengen. Het publiek was dan ook zeer verrast met die voor het eerst sinds jaren, grote opkomst. Zo'n 65 Klaasielopers wisten met allerlei actuele onderwerpen de toeschouwers goed te vermaken.

TELEURSTELLING

Eén deelnemende groep was nogal teleurgesteld door de houding van B&W. Zij laten op Facebook weten:,,Het was een beetje jammer dat het team wij houden van ons Brieltje openlijk werd genegeerd.
Een ander merkte op:,,Ik denk dat het te druk was en de routing niet zo goed was. Iedereen liep door elkaar. En niemand had denk ik verwacht dat het zo massaal zou zijn! ,,Zeker weten van niet... Ze zijn 5 maal langs gelopen 3 maal werd het hoofd gewend en 2 maal werd er langs hun heen gekeken. Bij het publiek is het in elk geval duidelijk overgekomen en het doel wat het team wilde bereiken is gelukt. Op radio Rijnmond hebben ze het lied ook kunnen zingen.''

VOLLEDIG TERUG

Dankzij de inzet van Briellenaar Bram Poldervaart is de Maskerade weer volledig in ere hersteld. Dit oer oude culturele erfgoed - dat alleen in den Briel voorkomt - is vooral door enthousiaste inzet van de Briellenaren zelf weer volledig terug. De sfeer zoals het in de jaren van de vorige eeuw was, was weer helemaal terug! Volgend jaar er weer een tandje bovenop, en de Maskerade is dan verzekerd van nog vele jaren.

ER EEN BEETJE BIJ

Leuk was het te zien dat ik ondanks dat ik op 2000 kilometer afstand de Maskerade volgde via de webcam op de Markt, er toch een beetje bij was. Enkele keren werd zelfs mijn naam gemeld bij de Klaasielopers, zodat mijn geest toch een beetje rond waarde. Het belangrijkste is dat de Maskerade nog lang niet verloren is! Op naar volgend jaar.Rens van Adrighem.

zaterdag 30 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 10


TOEKOMST MET ONGELOOF EN VREES TEGEMOET
In 2030 zal zoals de tekening uit het boek 'De toekomst van de vestingstad' aangeeft, Den Briel op deze manier uitgebreid en ingedeeld zijn. De wijken Rugge, Plantage, Ommeloop en de Goote blijven daarbij onaangetast en zullen dan in zijn geheel buiten de vesting vallen.In het nieuwe - in de kleur rood uitgevoerde - ovale gedeelte zal dus het centrum van het nieuwe Den Briel gevestigd worden. Daarbij verdwijnt een heel stuk historische wal, vesten en singel. Ook ons geliefde tunneltje, waarmee in 2008 zo'n zeer belangrijke geschiedenis is geschreven zal dan helaas verdwenen zijn.
De nieuwe Albert Heijn ligt dan wél binnen de vesting.
Hoe dat werken en recreëren gestalte gaat krijgen moet men blijkbaar nog iets voor verzinnen, maar daar zal men ook best wel uitkomen.
Met al deze plannen zijn we in elk geval verzekerd van een totale leegloop van de oude binnenstad, die in de beginjaren 2000 reeds is ingezet. De entree bij de Nobelstraat zal binnen de kortste tijd aan de linker zijde al helemaal leeg komen te staan. De woning van Spoon, De Lumey en De pet staan al leeg, en binnenkort zal ook de meubelzaak van Langeveld leeg komen. Je kan er dan op rekenen dat die hele hoek het zelfde lot beschoren zal zijn als de panden van Spoon aan het Scharloo, want er zal geen bank of geldschieter te vinden zijn die daar in deze tijd in wil- of kan investeren. In het Noordeinde zijn de meeste winkelpanden al omgetoverd tot woonhuizen, of staan te koop. De voetbalvelden en tennisbanen moesten ook zo nodig vertrekken uit Meeuwenoord voor woningbouw, maar door de recessie zal die grond voorlopig nog wel een behoorlijk aantal jaren braak blijven liggen.

Hoe het allemaal zal eindigen met de inspiratie, getoond in het boek 'De toekomst van de vestingstad' en het komende symposium zal de tijd ons leren.
Waarom er zoveel geld en (Babylonische) woorden besteed worden aan een idee, waar van te voren al gezegd wordt ,,Natuurlijk worden de wallen niet verplaatst. Alles blijft bij het oude'' gemeld door wethouder Klaas Schipper, en ,,Het is alleen maar een poging een discussie over de toekomst van de vestingstad op gang te brengen. We moeten voorkomen dat de vesting een soort historisch museum wordt. Een uitbreiding of verplaatsing van de wallen lijkt tot in lengte van jaren niet aan de orde,'' door wethouder Dick Verbeek, maken
het uitbrengen van de ideeën zoals aangekondigd in de 'brochure' alleen maar ongeloofwaardiger, onvoorstelbaar en niet relevant, om het voorzichtig uit te drukken.
In de volksmond noemen we dat geldverspilling.

Rens van Adrighem.

vrijdag 29 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 9

DE LEEGLOOP VAN DE BINNENSTAD

De bevolkingsgroei heeft in Den Briel door uitbreiding rondom de historische vesting tot gevolg, dat waardoor de identiteit van de oorspronkelijke stad is verandert. Nieuwkomers hebben daardoor geen relatie meer met de oorspronkelijke identiteit van de stad. Het centrum van het stadje wordt afgebakend door de wallen, een prachtig wandelgebied. De nieuwe wijken hebben zich steeds verder uitgebreid, waardoor steeds minder binding met het centrum is overgebleven. Ze kregen haar eigen centra met voorzieningen en infrastructuur. De Briellenaren van origine die daar wonen zeggen niet voor niets als ze naar de binnenstad gaan: ,,Ik ben even naar Den Briel.'' 
Het oude stadscentrum is wat voorzieningen en werkgelegenheid betreft enorm in omvang afgenomen en houdt daardoor - als je niet oppast - op te bestaan. Of het afsluiten voor verkeer goed doet aan de Brielse middenstand is ook de vraag. Bij afsluiting is het noodzaak over een aaneengesloten winkelstand te beschikken, en dat heeft Den Briel helaas niet. Er ontstaat door al deze ontwikkelingen, samen met de economische crisis een gevaarlijk leegstand in de winkelstraten. Winkeliers kunnen maar met grote moeite het hoofd boven water houden.

Het verdwijnen van grote bedrijven zoals kalkfabriek, de houtcentrale en transportbedrijven is alleen maar toe te juichen.
Maar kleinschalige bedrijven en  functies, zo als: aannemers, timmer, schilder, loodgieters, garages, scheepswerven, scheeps-onderhoud en andere werkverschaffende bedrijven kunnen zich door regelgeving niet handhaven. Apotheek, doktoren, tandartsen en sportscholen, om maar wat te noemen, horen toch allemaal in een levende stad thuis. 


Zou het een idee zijn de pijlen zoals hier op de tekening uit het boek 'De toekomst van de vestingstad' om te keren en het theater, met daarbij horecagelegenheid, zalen voor vergaderingen, en misschien wel bruiloften en partijen, naar de binnenstad halen. Bijvoorbeeld aan het Scharloo, in- en aangebouwd aan de panden van Spoon? Of is dat misschien een goede lokatie voor het streekarchief. Zouden dit soort voorzieningen niet veel publiek trekken en Den Briel levendig houden?
Nee,… de binnenstad moet zonodig volgebouwd worden met woningen en appartementen, waardoor het stadje gewoon verstikt. Bij elke woning horen vandaag de dag toch minsten twee auto's die je ergens kwijt moet kunnen. En de laatste 'trekker' Albert Heijn, moet nu ook vertrekken. Met wat kleinere vrachtwagens bevoorraden schijnt niet mogelijk te zijn.
Is 't Brieltje niet al veel te ver doorgeschoten met deze ontwikkelingen vraag ik mij dan af. Terugdraaien is uitgesloten, dus met grote belangstelling blijf ik volgen hoe men dit enigszins denkt te gaan oplossen. 

Rens van Adrighem.

donderdag 28 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 8

OPRUIEN

Zojuist het boek 'De toekomst van de vestingstad' ontvangen, mij toegestuurd door Johan Wessels. Inmiddels stond het boekje ook op internet, dus had er al kennis van genomen. Maar ben blij het boek in handen te hebben. Ik moet zeggen dat ik het onvoorstelbaar vind, dat er zoveel geld is uitgegeven, aan een plan waarin gesuggereerd wordt dat de wallen VERPLAATST gaan worden. Het is een idee tot uitbreiding van wallen om Den Briel, wat heel iets anders is dan de wallen verplaatsen. Erg jammer dat er daardoor een hoop onrust, ongeloof en verontwaardiging is ontstaan onder de bevolking en met name Briellenaren die al generaties lang t' Brieltje in hun ziel hebben. Dat zal een zinvolle discussie over wat er met Den Briel moet gebeuren om er voor te zorgen dat het niet inslaapt een heel stuk moeilijker maken. Want het laatste is waar alles uiteindelijk omgaat. Wat er verder allemaal bijgehaald wordt maakt alles alleen maar onnodig complexer. En het uitbreiden met nieuwe wallen zal zeker de komen de jaren en denkelijk wel nooit kunnen plaatsvinden. Dus waarom met al die onzin voor de dag komen? Ik noem dat opruien, maar dan op de verkeerde manier. Ik blijf alles op de voet volgen.

Een droom die wel altijd een droom zal blijven.

Rens van Adrighem.

Den Briel in rep en roer deel 7

BERICHTGEVING OVER VESTINGPLANNEN


In sneltreinvaart verschijnen de berichten over de bekendgemaakte toekomstplannen voor de vesting. In de plaatselijke krant staat onderstaand bericht.Voor de 'goede' lezer komt er eindelijk enige duidelijkheid. Het is alleen niet te begrijpen dat de wethouder verbaast is over de reacties uit de bevolking. ,,Uitbreiding of verplaatsing van de wallen lijkt tot in lengte van jaren niet aan de orde'' zegt de wethouder zelf al. Waarom kom je dan met dat plan, vraag je je dan af.
Wat verrassend is voor de bevolking, is de architect keuze. Is Den Briel dan zo blij met zijn aanpak van de entree van de vesting bij de Bolbijlweg met die groene duiventil, aangeplakt tegen een historisch pand, de pleerolhouder en dat geldverslindende tunnelje met een ovalen glazen dak in de historische vestingwallen? 

Het meest tot de verbeelding sprekende, is de bijdrage van de Briellenaar Krijn van Driel, waarvan hier een kleine samenvatting van het complete verhaal dat is te lezen in het vestingplan boekje.

,,De stad is in een paar eeuwen van een pril boerenmeisje uitgegroeid tot een volwassen vrouw met allure. Zij heeft in haar bestaan nogal wat meegemaakt - mooie en minder mooie dingen - maar sinds de wallen haar omarmden, voelt ze zich compleet en af. Dat schept verplichtingen voor haar inwoners. We dienen haar met respect te behandelen, zonder neerbuigendheid. 

Als wij, haar inwoners, ons bewust zijn van haar unieke karakter en ook van haar kwetsbaarheid, kunnen we ons nog wel wat meer inspannen met betrekking tot haar verzorging. Want de stapels rapporten, visies, reclamenota’s, beleidsplannen en onderzoeken van bestuurders, ondernemers en adviseurs blijven zonder resultaat als het mankeert aan eenvoudig overleg en gezond verstand. Vaak heeft iedereen gelijk, maar is de visuele uitkomst jammerlijk. Laten we het uiterlijk van de stad niet verpesten met piercings en tatoeages. Waarom moeten er vijf heel lelijke grote gele borden staan in de Voorstraat met de mededeling dat je er over drie weken op een woensdagavond niet mag parkeren? Die borden staan voor prachtige monumentale huizen, die voor veel geld en met veel zorg zijn gerenoveerd. Het visuele is slechts één aspect van de stad, maar voor de inwoners van Den Briel nogal belangrijk,'' vindt Krijn, en daar zullen veel Briellenaren het mee eens zijn.Rens van Adrighem.

Den Briel in rep en roer deel 6

KLAP OP DE VUURPEIL

Als klap op de vuurpeil kwam wethouder Klaas Schipper met een wel zeer opvallende twitterbericht.


Hoe moet de Briellenaar dit nu plaatsen en kunnen we dit wél serieus nemen? Als alles bij het oude blijft, waarom laat je dan zo'n omslachtig en duur advies schrijven, en uitbrengen in een fullcolour gedrukt boekwerk en wordt de bevolking in rep en roer gebracht?
Is alles dan gewoon één grote, kostbare, misplaatste grap?

Rens van Adrighem.

Den Briel in rep en roer deel 5

SERIEUS OF KOLEN OP HET VUUR ?

Op de site van 'Leve de vesting Brielle' vroeg Johan Wessels  zich af: ,,Stel dat het waar zou zijn dat de gemeente de vestingwallen zou willen gaan slopen en we de reacties van de afgelopen week langs een meetlat zouden leggen, dan kun je concluderen dat een meerderheid van de inwoners voor slopen van de vestingwallen is. Waarom zouden ze dat dan willen? Dat vind ik nog steeds een interessante vraag. Net zo interessant als de vraag waarom we de wallen zouden moeten behouden. Wat missen we als ze er niet meer zijn? Wat is de impact van de vestingwerken op de identiteit van de stad en haar bewoners? Als ik af ga op al het rep en roer in de afgelopen week, dan zijn er nog steeds veel Briellenaren die zich een leven zonder de wallen niet kunnen voorstellen. Is het geborgenheid, voelen we ons veilig binnen de wallen? Is Brielle dan meer een stad van vrede en veiligheid dan een geduchte burght in de polder die de vijand afschrikt? Of trekken we ons steeds meer achter de wallen terug omdat we een vijand ervaren die we niet kunnen zien? Vertel het me, ik ben benieuwd.''
Ondanks de vraag of dit serieus bedoeld is, plaatste ik op de site deze reactie: 

Dat je kan concluderen dat een meerderheid van de Brielse inwoners vóór slopen van de historische vestingwallen is, is natuurlijk je reinste waanzin. De vraag waarom Den Briel de wallen zou moeten behouden is nog onzinniger, dat begrijpt een kind nog wel. Dan kan je je net zo goed afvragen waarom je historische panden moet restaureren. En de Brielsedom kan je dan ook wel slopen, want wat missen we als die er niet meer staat? Want erfgoed,… ach wat moet je er mee, je kan makkelijk zonder. Opruimen die oude zooi en bouw honderden meters nieuwe wallen daar los je de leegloop van 't Brieltje mee op en krijg je een betere identiteit van de stad en haar bewoners. Dit zijn de opmerkingen van een bezielend oud-Briellenaar.
Rens van Adrighem.

Den Briel in rep en roer deel 4


MENINGEN

Tijdens een discussie op internet over het verplaatsen van de wallen meld een raadslid: ,,Wat heb ik gelachen over alle heftige reacties. En niemand die even uitzocht of het bericht wel klopte en wat bedoeld werd.'' Nou dat is wel een enorme misvatting. Er staat toch duidelijk te lezen dat de Brielse wallen verplaats moeten worden! ,,Ik kan mij voorstellen, wanneer je je ontheemd voelt, het laatste beetje houvast aan het oude vaderland is. Maar na 30, 40, 50 jaar afwezigheid kun je je toch wel voorstellen dat ook in Nederland en zelfs in de gemeente Brielle iets veranderd'' schrijft het raadslid.

Dat er van alles veranderd begrijpen ook ras echte Briellenaren, die niet meer in hun geboorte stad wonen. Die voelen zich allerminst ontheemd kan ik u verzekeren! Dat er een en ander door de jaren heen veranderd is normaal. Maar als dat op een manier gebeurd waarop Den Briel 'schade' wordt aangedaan, mag iedereen daar best zijn mening over geven. Of zou het raadslid blij zijn met de fraaie entree bij de Pieter van de Wallendam en Botbijlweg en die mooie pleerolhouder, dat geldverslindende tunneltje bij de Kaai coupure, waar straks éénrichting verkeer geldt en de fraaie bouw aan de oude toegangshaven naar Den Briel en dat de vesting zo langzamerhand helemaal verstikt door al die woning- en appartementen bouw. Ik kan het me niet voorstellen.

Het raadslid meld verder: ,,Wanneer er ooit nog eens een grote, gedwongen, fusie komt op Voorne-Putten, heet de nieuwe gemeente "Groot Den Briel", is mijn mening als import. Ik heb wel de indruk dat export vindt dat ze meer recht van spreken hebben. Brielle is er voor de Briellenaren, en met elkaar proberen we de stad zo mooi en leefbaar mogelijk te houden. Dus leuk hoor, al die nostalgie, maar wil je iets behouden, dan moet je gewoon in Brielle wonen. Ik vraag mij af waarom ze niet gewoon gebleven zijn.''

Mijn antwoord daarop is het volgende. Die grote fusie komt sneller dan iedereen zich kan voorstellen, het wordt straks één groot Rotterdam. Dat export het idee heeft meer recht van spreken te hebben slaat als een tang op een varken! Nee, ,,ze mogen zich nergens mee bemoeien, want wil je iets behouden moet je in Brielle wonen.'' 
Het moge duidelijk zijn dat dat je reinste onzin is. Ik denk dat ik best mag stellen, dat ik mijn bezielende interesse in Den Briel tot op de dag van vandaag wel heb laten blijken. Mijn bijdrage aan de Brielse samenleving moet zo langzamerhand toch wel duidelijk zijn. Daar is genoeg van terug te zien. En als ik niet al enkele jaren in de pen geklommen was over de Maskerade, had dit culturele erfgoed dit jaar nooit zijn oude oorspronkelijke vorm terug gekregen en hoogst waarschijnlijk ter ziele gegaan. Het raadslid zegt al die bemoeienissen wel lief te vinden en er van geniet. Het is daarbij wel erg jammer dat mensen die de discussie in het belang van het vestingstadje in gang houden, gelijk een negatief stempel opgedrukt krijgen. 
Maar ook een raadslid mag uiteraard een mening hebben.

Rens van Adrighem.

woensdag 27 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 3


LEVE DE VESTING BRIELLE, HIEP HIEP HIEP HOERA ???

Half november koppen de kranten: ''Brielle dubt over walverplaatsing'' en ''Brielle in rep en roer. Toekomstvisie suggereert sloop van vestingwallen.'' Samen met bestuurders, medewerkers ruimtelijke ordening en communicatiestrategen wil het gemeentebestuur brainstormen over de vraag hoe van de stad weer een geheel te maken. ''En nieuwe wal kan op een symbolische manier eenheid aanbrengen tussen de oude vestingstad en de nieuwe wijken daarbuiten,'' laat men weten. Op 17 januari houdt de gemeente daartoe een symposium, en ter voorbereiding daarop is een brochure 'De toekomst van de (vesting)stad' uitgebracht. Daar in staat met heel veel woorden - waardoor je door de bomen het bos haast niet meer ziet - de zienswijze van mensen die verstand van dit soort zaken hebben, te lezen.

De heftige discussie die ontstond onder de Brielsebevolking na de spraakmakende berichten in de kranten, noopte wethouder Verbeek als voorzitter van de plannenmakers, tot het afzwakken van de berichten door op tv Rijnmond te verklaren dat het alleen gaat om een discussie ingang te zetten. Of de Briellenaren daar instinken!? Er staat toch in klare bewoordingen dat men de wallen wil verplaatsen! Ook wethouder Klaas Schipper, twittert direct dat er niets van waar is. ,,Alles blijft bij het oude,'' waarmee de verwarring en het ongeloof nog sterker wordt. Waarom breng je dan zo'n kostbare brochure uit, als het alleen maar om een discussie gaat?

SAMENVATTING VAN DE BROCHURE

De visie voorziet in ''een nieuwe afbakening door wallen, met een nieuw centrum, waarmee de buitenwijken hun identiteit kunnen ontlenen. Om van Den Briel weer één geheel te maken, moeten de wallen worden verplaatst. De vesting groeide in het verleden mee met de stad om nieuw ontstane gebieden in te sluiten en bewoners bescherming te bieden. Nieuwe wallen kunnen op een symbolische manier eenheid aanbrengen in de oude stad en de nieuwe wijken.''

Om die reden wordt nagedacht over het verplaatsen van de driehonderd jaar oude vestingen van Den Briel om opnieuw eenheid te creëeren. 

''Een concrete uitwerking hiervan is al te zien rondom de wijk Nieuwland, die deels door aarde wallen aan het zicht is onttrokken.'' 
''In Den Briel is de marketing van de stad van cruciaal belang. Hoe onderscheid je je als gemeente, hoe trek je bewoners aan, en vooral: hoe behoud je ze? Een veel voorkomende valkuil is dat beleidsmakers niet kijken naar hun eigen bevolking. Ze willen altijd maar nieuwe doelgroepen aanboren. Hoe de naamsbekendheid van Den Briel te vergroten, en hoe zoveel mogelijk dagjesmensen aangetrokken kunnen worden, blijft de grote vraag,'' staat in de brochure, waarmee gelijk het antwoord is gegeven op die vragen. ''Den Briel mag geen openluchtmuseum worden, waarin alleen gekeken mag worden en niets aangeraakt,'' verklaard men.

De bouwzucht is zowel in de binnenstad als buiten de wallen als maar doorgegaan waardoor Den Briel uit haar stadscentrum is gebarsten. Ook de eens groene gebieden aan de overzijde van de Groene Kruisweg zijn volgebouwd. Nieuwe woonwijken verrezen met hun eigen infrastructuur, winkels, zorg- en sportvoorzieningen. Nieuwland voorzag in wonen zonder buurtsupermarkt. 
In de binnenstad heeft een enorme leegloop van voorzieningen plaatsgevonden. Grote bedrijven, politiebureau, apotheek, stadsarchief, belastingkantoor, het GEB, bioscoop, feestzalen, de Jumbo, sportschool van Unen, de dokter, de tandarts, het voortgezet onderwijs en ga zo maar door verdwenen of helemaal of naar Nieuwland. Ook de Brielsekermis is verplaatst van de Turfkade naar de parkeerplaats van de Jumbo buiten de wallen, hiervoor omgetoverd tot evenemententerrein. Dit alles is echt niet goed voor de binnenstad naar mijn mening. 

Wordt het daar dan een leuk centrum, zo net buiten de vestingwallen? Wordt de oude kern van Brielle dan een mooi openluchtmuseum? Krijgen we op de Turfkade dan meer terrassen om nog meer toeristen te lokken? De laatste plannen zijn om ook Albert Heijn te verplaatsen naar de voormalige Luveto garage. De Provincie gooit tot nu toe roet in het eten, door geen detailhandel te willen toestaan buiten het centrum. Als de wallen inderdaad worden uitgebreid, is dat probleem ook weer opgelost voor de plannenmakers. Moeten misschien daarom om de buitenwijken muren gezet worden? Of is dat alleen om het geluid tegen te houden? Wanneer de vestingwallen verplaatst worden rondom de binnenstad, inclusief de Meeuw, Nieuwland en Seggeland, Zuurland, Rugge en Meeuwenoord heen, hebben we dan weer een stad waarbinnen wonen, werken en recreëren plaats kan vinden? Zeggen de bewoners uit de buitenwijken die naar de binnenstad gaan dan niet meer:''Ik ben even naar Den Briel''?
Of met die nieuwe wallen de historie van Den Briel eer wordt aangedaan vraag je je sterk af. Wanneer dan ook nog de Groene Kruisweg ondertunneld wordt, wordt daarmee dan een leefbaar centrum gecreëerd waar het fijn wonen, werken en recreëren is? Komen op de nieuwe wallen dan misschien ook nog wind-turbinemolens te staan? Het zal mij benieuwen wat er uit de te verwachten Babylonische brainstorming tijdens het symposium terecht komt van deze 'wilde' plannen, waarop men zelfs nieuwe stadspoorten in het verschiet stelt.

De Briellenaren wachten vol verwachting af, en rekenen niet op ''hiepe hiep hiep hoera.''

Rens van Adrighem.

maandag 25 november 2013

Den Briel in de ban van de Maskerade

MASKERADE GERED VAN ONDERGANG?


,,Laat het weer knallen op de Maskerade net zoals vroeger,'' melden de organisatoren. De pers en Facebookers hebben de afgelopen maand heel wat tongen losgemaakt en veel Briellenaren hebben al besloten dit jaar weer mee te doen of in ieder geval te komen kijken.


De Maskerade was voorheen altijd een spektakel met veel kabaal en leve de lol waar heel Den Briel en de dorpen uit de omgeving, naar uitkeek. De Nobelstraat en Voorstraat vulden zich altijd met heel wat deelnemers en bezoekers en er heerste altijd een opgewonden sfeer. In de jaren '50 en '60 was iedereen benieuwd naar wat Jos Bels en Fons Löbker weer verzonnen hadden. 
In 1953 bijvoorbeeld trokken ze met een enorm halfrupsvoertuig met grote laadschop met oorverdovend kabaal door Den Briel. De straten waren zwart van de rook en de vuurpijlen en rotjes vlogen je om de oren, en iedereen ging uit zijn dak.


Vaak werd ook de actualiteit aangegrepen als onderwerp voor een act. In de jaren '70 werden grote spectakelstukken meestal ten tonele gebracht door de groep met ondergetekende, Frans Verhoef en anderen die zich daarbij aansloten. 

In 1981 stopte ik na tien jaar met het aanvragen van een vergunning. Ik was het zat om elk jaar uit eigenzak de kosten van een vergunning voor dit volksfeest aan te vragen. Het ging immers om een eeuwenoude traditie. 
We gingen dus zonder vergunning de straat op. 
De politie trad tot twee maal toe op. Rookbommetjes werden afgenomen en deelnemers werden gesommeerd van straat te gaan. Maar Briellenaren laten zich niet de les lezen. Alle Klaasielopers gingen gewoon door met Maskerade vieren.

In 2005 werd de Maskerade veranderd in een Stilzwijgen Protest. Opmerkingen daar over, dat dit nooit de manier van Maskerade vieren was geweest, werd door de organisatoren steeds in de wind geslagen. In 2012 was de deelname zo abominabel, dat men toch maar eens goed is gaan nadenken. Vooral door toedoen van Briellenaar Bram Poldervaart, die een aantal jaren buiten zijn geboortestadje vertoefd had, was opgevallen dat de Maskerade niet meer was zo het van oorsprong altijd geweest is. De laatste jaren werd verwacht dat je Stilzwijgend met kritiek op het gemeentebeleid voor de dag kwam, waarbij B&W op het bordes van het v.m. stadhuis alles gade slaat. Nu - in 2013 - is de Maskeradecommissie uiteindelijk gaan begrijpen dat de Maskerade een uniek evenement is dat je moet koesteren en is men afgestapt van het Stilzwijgende Protest waardoor de Maskerade weer in zijn oude luister teruggebracht is. B&W zullen dit jaar dus voor het eerst deze typisch Brielse traditie kunnen beleven zoals het altijd bedoeld was. Een traditie die nooit verloren mag gaan. Veel Briellenaren hebben inmiddels toegezegd mee te zullen doen. Zelfs oud-Briellenaren uit Spijkenisse, Numansdorp en andere plaatsen, komen speciaal naar hun geboortestad om de Maskerade te vieren of in elk geval bij te wonen. Briellenaren: kom dus allen als deelnemer of bezoeker op 5 december naar de Markt om 19.00 uur, om te genieten van dit bijzondere Brielse spektakel.

De commissie zorgt voor warme chocolade melk en glühwein. Dan moet het wel een vrolijke boel worden!


Oud-Klaasieloper Rens van Adrighem.

vrijdag 22 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 2


HET WORDT STEEDS GEKKER
Wethouder Verbeek, overhandigde als voorzitter van de stuurgroep ‘Leve de vesting Brielle’, afgelopen vrijdag het eerste exemplaar van de brochure ‘De toekomst van de {vesting}stad’ aan burgemeester Van Viegen. 
,,De traditionele vestingstad Den Briel moet plaats maken voor nieuwe vormen van stedelijkheid. De binnenstad heeft in toenemende mate te maken gekregen met een leegloop van functies als wonen, werken, zorg etc. Wat overblijft is een historisch centrum dat als toeristische trekpleister wordt geconserveerd. Het gevaar dreigt dat het centrum hierdoor haar aansluiting met de omringende wijken verliest. Terwijl de stad zich verder uitbreidt en ontwikkelt, staat het historisch centrum stil. Een oplossing voor de meerkernige, gefragmenteerde stad is een nieuw afgebakend geheel te maken, met een nieuw centrum, waaraan ook de buitenwijken hun identiteit kunnen ontlenen. Om de stad weer één geheel te maken, kunnen wallen worden verplaatst, zoals dit ook vroeger vaak gebeurde. Een nieuwe wal kan op een symbolische manier eenheid aanbrengen. Er wordt nagedacht over het verplaatsen van de 300 jaar oude wallen om opnieuw eenheid te creëren. Een concrete uitwerking hiervan is al te zien rondom de wijk Nieuwland, die deels door aarde wallen aan het zicht is onttrokken.'' aldus het verslag van de uitreiking van de brochure. Daarin staat ook al te lezen dat ,,deze ontwikkelingen vormen in zekere zin een bedreiging voor de historische stad, daar de identiteit van de oorspronkelijke stad verandert. Op een gegeven moment wordt een punt bereikt waarop nieuwkomers geen relatie meer hebben met de oorspronkelijke identiteit van de stad.''

Een compleet boekwerk voor een onzinnig plan, kosten nog moeite gespaard.
Het tussen haakjes plaatsen van VESTING zegt eigenlijk al genoeg.
Het kan regelrecht de vest in!

RUMOER
Met het artikel in de krant ontstond binnen de kortste keren een niet te stuiten rumoer en het Geuzenstadje en op het internet. Hoewel de krant er duidelijk in was, verklaarde wethouder Dick Verbeek de dag erop dat ,,het nonsens is om te denken dat de monumentale oude vestingwerken tegen de vlakte gaan. Sloop en verplaatsing zijn niet aan de orde. De verwarring is terug te voeren op de bijdrage aan de toekomstvisie van bouwkundige Errol Ooft. De directeur van het Hellevoetse ingenieursbureau JOB constateert dat supermarkten, middelbare scholen, gezondheidsvoorzieningen en ook de kermis de Brielse binnenstad hebben verruild voor nieuwe onderkomens in de jonge wijk Nieuwland. Vandaar Van Oofts suggestie de vestingwallen om het nieuwe Brielle heen te leggen en de Groene Kruisweg te ondertunnelen. Dat alles om de binnenstad en de buitenwijken beter op elkaar af te stemmen.''

GEK GEKKER GEKST
De reacties waren/zijn niet te stuiten. Op tv Rijnmond verscheen de wethouder met de woorden: ,,Het is alleen maar een plan voor een discussie.'' Ja, aan me hoela! Voor dat hele plan is zelfs een brochure in fullcolour gedrukt, geen goedkope aangelegenheid. Het vermoeden dat er véél meer achter dit plan zit is daarom vermoedelijk wel gegrond. De AH aan het Slagveld moet immers ook al de binnenstad verlaten, en als men dan eerst nieuwe wallen om Den Briel legt, blijft de supermarkt binnen de wallen. En wat zal de aanleg en het onderhoud van zo'n grapje gaan kosten? Kortom: waanzin allemaal! Er zijn wel andere, veel belangrijkere zaken te behandelen in Den Briel. Je verwacht toch niet dat gestudeerde mensen met dergelijke onzin op de proppen durven komen.

SLOT CONCLUSIE
Briellenaren, ga maar rustig slapen. Dit soort onzinnige ideeën belanden vanzelf in de vest! De gemeentekas weer een heel stuk leger, dat wel. En het gemeentebestuur heeft weer een goed argument de belastingen te verhogen! En dat symposium: elk woord wat je hier verder aan besteed is nog waanzinniger dan dat hele plan.

Rens van Adrighem.

Reacties

Hans de Visser 23 november 2013 03:11
Ze rotzooien maar wat aan, en dat al vele jaren. Den Briel kon zichzelf bijna voorzien in alles, er waren tuinderijen, Boeren, een Kalkfabriek, een grote houthandel, kolen en olie handelaren, scheepswerven, een veiling, graanhandel, Bouw materialen, Smederij, kruideniers, Bakkers, Melkboeren, scholen en ga zo maar door. Het leven speelde zich bijna geheel af binnen de Wallen, en dat bepaalde grotendeels de sfeer. Dit alles is weggerukt, en daarvoor in de plaats kwamen alleen maar huizen. Den Briel zou een groot openlucht museum moeten zijn, maar daar is het nu te laat voor...

Helmuth van Son 23 november 2013: 
Diegene die met dit volslagen idiote plan is gekomen heeft echt iets los zitten in zijn of haar bovenkamer. Wat mij helemaal van mijn stoel deed vallen was wel het laatste argument wat ze in de krant gaven dat vroeger de stadswallen ook mee groeide met steden om hun inwoners te beschermen. Nu kan het zijn dat ik iets gemist hebt over onze Brielse vijanden (misschien een verloren groep Spanjaarden) die een invasie van de stad aan het voorbereiden zijn? Maar volgens mij zijn die tijden voorbij. Dit is bij uitstek, het meest krankzinnge plan wat ik ooit gehoord heb. Laat ons historische stadje een historisch stadje blijven. Het beetje respect wat ik voor onze B&W had is hiermee wel teniet gedaan. Burgermeester V. ga weer terug waar je vandaan kwam, ik denk dat iedereen je nu wel echt uitkotst.


Den Briel in rep en roer deel 1

VAN DE ENE IN DE ANDERE VERBAZING

BRIELLE HEEFT VOLKSLIED kopten de plaatselijke kranten onlangs. Dat had burgemeester Betty van Viegen besloten nadat zij in de Sint Catharijnenekerk 'tot tranen toe' kennis genomen had van het geschreven en gezongen lied door Grigori Sarolea, 'Hé jij daar Brielle…' Grigori Sarolea (Den Haag 1967) is specialist op het gebied van Slavisch-Byzantijnse (kerk)muziek. Sinds zijn jeugd is hij actief met volksmuziek van de Lage Landen tot Russische en Oekraïense kerk- en volksmuziek. 
Op internet verscheen een video opname van het lied van Grigori Sarolea, dat op de eerste twee regels na ''Hé jij daar Brielle…!!!, verlos onze zielen……'' verder niet te verstaan is. Bij navraag naar de tekst bij de auteur krijg je nul op het rekest, want hij wil de tekst niet prijsgeven?! Wonderlijk dat hij een lied schrijft, het ten gehore brengt, en dan niet de tekst bekend wil maken.
Alleen al met de wel te verstane woorden: ''Hé jij daar….!!!'' wordt al meteen duidelijk dat niet van een bezielende weergave van ons zo geliefde stadje Den Briel blijkt. Met ''Hé jij daar…!!'' roept de hermandad een wetsovertreder aan! Over het gehele lied kan door het niet bekend zijn van de volledige tekst, helaas niet geoordeeld worden. Met de Byzantijns/Chantie klinkende melodie is op zich niets mis, maar of dat nu toepasselijk is bij een lied over een oud vestingstadje als Den Briel, kan je je toch sterk afvragen. Sarolea is een goed componist en muzikant, dat is wel te horen. Maar om een lied over Den Briel te schrijven moet je wel op de hoogte zijn van de 'beleving' in het stadje. Je vraagt je daarbij ook af, heeft Den Briel dan zelf geen muzikale mensen die een nieuw lied over Den Briel kunnen creëren? Volgens mij wel.
De uitspraak van Van Viegen wordt door de Briellenaren niet bepaald in dank afgenomen. Den Briel is een nieuw volkslied opgedrongen en daarmee is respectloos voorbij gegaan aan het alreeds 121 jaar bestaande Brielse volkslied ''WIJ HOUDEN VAN ONS BRIELTJE'', geschreven door twee grote Biellenaren, Johan Been en Jan de Klerk. Vooral de oudere geboren Briellenaren hebben dat lied in hun ziel zitten. Een lied dat nog steeds tot op de dag van vandaag precies regel voor regel de Brielse bezieling weergeeft! De melodie is misschien wat 'oubollig' en zou gemoderniseerd kunnen worden. Maar de originele tekst is nog steeds van toepassing. Vooral: ''Wie hier de baas wil spelen moet maar verder gaan.'' 
Rens van Adrighem.

woensdag 20 november 2013

Onrust in Den Briel

DEN BRIEL IN REP EN ROER


In afwachting van de juiste gegevens,
binnenkort alles over het lied 
'Hé jij daar Brielle...' 
en
'De visie over het verplaatsen van de wallen.'


maandag 11 november 2013

Toekomst Maskerade...?

UUR VAN DE WAARHEID

Woensdagavond 13 november om 20.00 uur ligt het lot van de Brielse Maskerade in handen van de Briellenaren. De organisatoren zullen het Stilzwijgende Protest definitief de rug moeten keren om uiteindelijk de eeuwenoude Brielse traditie in zijn oervorm terug te brengen. Of de Maskerade weer als vroeger zal worden hangt daar voor een groot gedeelte van af, en het laatste woord is aan de Briellenaren zelf. Het is noodzakelijk dat iedereen volledig bekend is met de manier van viering van de Maskerade in zijn oorspronkelijke vorm. In het boekje 'Lol Trappen', verkrijgbaar bij Bric a Brac in de Vischstraat staat alles uitvoerig beschreven, vergezeld van 160 foto's van de Maskerade uit de periode 1952 tot 1982.

Of dit beeld bewaarheid wordt hangt dus af van de Briellenaren zelf, nadat de Maskerade Commissie volledig teruggekeerd is naar de vorm waarop deze unieke, alleen in Den Briel voorkomende traditie op 
Sint Nicolaas avond 5 december, altijd plaats gevonden heeft.

Kom dus naar de bijeenkomst op 13 november in het BREStheater!
'Laat van je horen'

Oud Klaasieloper Rens van Adrighem

vrijdag 8 november 2013

Redt de Maskerade

Blijft de Maskerade voortbestaan?

13 november 2013 zal duidelijk worden of de Maskerade blijft bestaan of vergeten kan worden. Alles hangt af van de Briellenaren zelf of dit eeuwen oude Briels Cultureel Erfgoed, als enige in heel Nederland, blijft bestaan. Het zou geweldig zijn als grote spektakelstukken zoals in de jaren '50 tot '70 door Fons Löbker, Jos Bels en anderen, en in de jaren '70 tot begin '80 door Rens van Adrighem, Frans Verhoef en anderen, weer gaan plaatsvinden. 

Dit waren altijd de grote 'trekkers' van de Maskerade. Maar dat is echt niet noodzakelijk. Het belangrijkste is dat de Briellenaren weer gewoon verkleed de straat opgaan en zich gaan uitleven, als eenling of in groepsverband. Het is toch onaanvaardbaar deze unieke traditie verloren te laten gaan?! 

Rens van Adrighem.

woensdag 6 november 2013

Einde Brielse Maskerade?

ZAL 'EINDE OEFENING' TE DANKEN ZIJN AAN HET STILLE PROTEST?

Al enkele jaren heb ik de organisatoren van de laatste jaren er op attent gemaakt dat men de verkeerde weg was ingeslagen, door de Maskerade te veranderen in een stil protest. Er is zelfs veel geld uitgegeven aan een DVD, waar 'zogenaamde kenners' uitleggen wat deze oude Brielse traditie inhoud. Meningen die de Maskeradeplank volledig mis slaan! Het vreemde is dat de Klaasielopers en bezoekers die aan het woord komen op de DVD, wel precies aangeven hoe de Maskerade altijd gevierd werd.

Vooral dat stilzwijgende protest heeft de Maskerade de das omgedaan. Mijn opmerkingen als 30 jaar Maskeradevierder daarover, zijn alsmaar afgedaan met: 'je moet niet zeuren' of 'daar heb je hem weer.' Nu zien we de gevolgen van die nieuwe, fatale zienswijze over de Maskerade. 

Het is wel duidelijk dat de Briellnaar bereid is zich te verkleden en plezier op straat te maken. Het feit dat het Halloween wel succes heeft, komt naar mijn idee omdat overal artikelen om je te verkleden gewoon in de winkels gekocht kan worden, zodat je je er maar weinig voor hoeft in te spannen, en helemaal kan doen wat je zelf wil.

Het verheugd mij dan ook zeer dat Bram Poldervaart eindelijk de commissie zover heeft gekregen deze oer oude traditie in zijn historische luister te herstellen. Een traditie die uitsluitend plaats vind in Den Briel en nooit verloren mag gaan, dat zou een grote schande zijn! Het is aan de Briellenaren!!!


DE GESCHIEDENIS VAN DE MASKERADE

Omstreeks 1630 gingen op sinterklaasavond de jongens met roeden gewapend de Brielse deernen achterna. In 1800, was het de gewoonte dat op sinterklaasavond gemaskerde jongelui pakjes bezorgden bij Briellenaren. Zij kregen daar dan wat geld voor. Op een gegeven moment is men zich daarbij gaan verkleden. In 1870 was er voor het eerst een sinterklaasintocht met één Zwarte Piet en een aantal andere verklede mensen die gek deden. Het Klaasielopen met maskers op 5 december, gebeurde in Den Briel daarna ieder jaar, behalve tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. 
In de jaren dertig van de twintigste eeuw is de Brielse VVV gaan organiseren. Voor de mooist verkleden werden er zelfs prijzen beschikbaar gesteld.

De eeuwen oude traditie die nog steeds uitsluitend in Den Briel voorkomt, werd tot zeker begin jaren ’80 op enkele uitzonderingen na, sinterklaasavond 5 december gevierd. Men poogde in de meeste gevallen onherkenbaar te zijn voor de toeschouwers, maar dat was geen must. Dat betekende dus niet, dat men perse gemaskerd moest zijn. Daar was men geheel vrij in. Wát men wilde uitbeelden en op wélke manier, was aan de deelnemers zelf. Het ging om de uitdaging om met iets origineels en als het kon iets spectaculairs op de proppen te komen.

Alle Briellenaren worden opgeroepen om 13 november bijeen te komen om te bespreken hoe verder te gaan met deze oer oude Brielse traditie. In elk geval wordt het stille protest eindelijk verlaten, en als we de woorden van Bram Poldervaart mogen geloven zal de Maskerade terugkeren in zijn oude oervorm. Het hangt echter af van de Briellenaren zelf.

Voor alle gegevens en héél veel foto's over de maskerade kunt u een kijkje nemen op mijn website. http://rens.vanadrighem.com/brielse_maskerade/brielse_maskerade.html
en http://rens.vanadrighem.com/fons_lobker/maskerade.html

Rens van Adrighem.

maandag 26 augustus 2013

Terug kijken


TROTS OP HET KAAISTRAAT TUNNELTJE?

De vraag is of we het geldverslindende Kaaistraat tunneltje als een van de vele vergissingen van de laatste jaren door het gemeentebestuur van Den Briel mogen beschouwen. Meer dan een miljoen euro's is daar geïnvesteerd. Had de bestaande doorgang niet beter simpelweg verbreed kunnen worden, blijf je je afvragen. In elk geval had voor minder dan de helft er ook wel een tunneltje gebouwd kunnen worden. 

Niets was te gek. Betonnen vormgeving, een ovaal glazen dak en de tekst: ''Hier schrijft men geschiedenis'' met roestvrijstalen letters, moesten dit waanzinnig project in de historische wallen als een bijzonder bouwwerk gestalte geven. 

Nou, bijzonder was het en geschiedenis schreef men. Binnen de kortste keren werd het tunneltje van graffiti voorzien en besloot men de roestvrijstalen letters maar weg te halen. Het glas hoefde men niet meer weg te halen, dat lag al meteen aan diggelen. 

De wanden in het tunneltje zijn uiteindelijk maar bruin geverfd.
En dat is nog niet alles. In het circulatieplan voor de vesting staat te lezen dat er via de Kaaistraat en Thoelaverweg in de toekomst alleen maar éénrichtingverkeer zal worden toegestaan. 

Oh wee de genen die te voren al waarschuwden voor dit zinloze, geldverslindende project. Kritische opmerkingen gaven nogal wat beroering. ,,Ik heb genoeg van de bemoeienissen van de oud-Briellenaar uit Spanje. Ik zie liever dat mensen die in Brielle wonen reageren.'' Verklaarde een raadslid.

En dat is het hem nu juist. In 2007 werd de Kaaistraat bewoner Weijers met een zogenaamde vormfout buitenspel gezet met zijn idee over het simpelweg verbreden van de bestaande doorgang. 

Dat er veel geld zinloos is uitgegeven, mogen we denk ik wel van spreken. Maar foute beslissingen worden -zoals gebruikelijk- nooit toegegeven en we zullen het met min of meer verminkte historische wallen moeten doen. We kunnen vaststellen dat er inderdaad geschiedenis is geschreven met het tunneltje. Of we op deze geschiedenis trots moeten zijn moet u zelf maar beoordelen. 

Rens van Adrighem

maandag 19 augustus 2013

Plezierjachten weggejaagd?


LEGE HAVEN IN HOOGSEIZOEN


Op 11 augustus meld Anke Eegdeman (bewoonster van het Maarland N.z.) op Facebook, dat tot haar grote verbazing de haven helemaal leeg is.


Daar kwamen direct reacties op.

Jopie van der Voorde vraagt: 'Zijn ze wegens slechte betaling allemaal weggestuurd door de havenmeester?'

,Ja joh, ze zijn allemaal uitvaren op het Brielsemeer. vanavond liggen ze er weer! Toch?' meld Willy de Bruin.

Anke: 'Ik ben bang dat er vandaag niets meer komt. Het is raar zo midden in de vakantietijd. Een paar jaar geleden lagen ze nog dubbel aan 2 kanten.' 

'Wat erg..... Economische crisis werkt door helaas', meld Edith van der Ent. 

'Het beleid van gemeente Brielle is duidelijk zichtbaar!!' meld Mieke Onderberg. 

Anita van Meurs laat weten: ,Ja Ja crisis. Stukje varen kost al gauw 10/15 euro. Komt ook geen havengeld binnen'. 

'Echt rot om te zien. Heel triest', vindt Diantha Molenaar. 

'Het liggeld is dit jaar meer dan verdubbeld, misschien is dat de reden?' vraagt Anita Wijnsma zich af. 

Bram van Rij: 'Ik dacht dat de gemeente en bewoners dit juist wilden'. 

Anke: 'Nee hoor Bram. De bewoners die ik ken niet'.


Toen kwam er een opvallend bericht van een gemeenteraadslid. 

,,Voor dit jaar zal het niet meer lukken maar een heel actief promotieplan van onze havenmeester is het enige dat mogelijk effect kan hebben. Bootjesverenigingen hier heen halen, activiteiten in de haven organiseren en heel actief bezig zijn, dan gaat de haven weer leven''.Ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe het raadslid dit allemaal voor zich ziet. De havenmeester met een promotieplan? De tweede dag gratis liggen of zo? Wat voor bootjesverenigingen heeft het raadslid voor ogen? Activiteiten organiseren kan ik mij nog wel iets bij voorstellen, maar of je daardoor meer schepen in de haven krijgt valt nog te bezien. En wie gaat dat doen? Het beleid is toch dat er niet meer overnacht mag worden in de haven? En hoe verhoudt het liggeld zich met andere havens? Zou daar niet de oorzaak van de lege haven liggen? Graag reacties.Rens van Adrighem


19 Augustus plaatste Anke deze veel zeggende foto.

Zoals te zien is wordt Den Briel op meesterlijke wijze gepromoot!
Dit kan toch niet van de havenmeester afkomen.

Zo gaat het stadje echt de boot in!