vrijdag 20 november 2015

Windvaan

NIEUWE WINDVAAN
In oktober 2015 is de vlaggenmast bij Bastion IX, de voormalige Noordpoort, opgeknapt door de werkgroep 'Kanonnen en Affuiten'.

Van de windvaan die boven op de mast thuis hoort ontbreekt een mast met zeilen, dus vroegen de 'werkers' wie dat zou kunnen repareren.


Daarop heb ik geantwoord dat ik wel kon zorgen voor een geheel nieuwe windvaan. Het ontwerp dat ik maakte voor de windvaan werd goed gekeurd, en vandaag 20 november ben ik aan de slag gegaan.
Na het tekenen op de aluminiumplaat, volgde het boren, zagen, vijlen en schuren. 
                                                     

Na één dag al aardig opgeschoten.

Na het schuren en nog eens schuren, de vaan goudkleurig gespoten.


Hiermee is de klus geklaard en kan de nieuwe windvaan (volgend jaar) op de vlaggenmast gemonteerd worden.
Rens

maandag 2 november 2015

Om te weten

DE BRIELSE MASKERADE EN HALLOWEEN HEBBEN MEER GEMEEN DAN MENIGEEN WEET
Omstreeks 1630 gingen in Den Briel op sinterklaasavond de jongens gewapend met roeden de Brielse deernen achterna. In 1800 was het de gewoonte dat op sinterklaasavond gemaskerde jongelui pakjes bezorgden bij Briellenaren. Zij kregen daar dan wat geld of snoep voor. Op een gegeven moment is men zich daarbij gaan verkleden, waarbij de draak gestoken werd met landelijke en plaatselijke gebeurtenissen. Een folklore die in deze vorm alleen in Den Briel plaats vind.

Halloween is in de zestiende eeuw voortgekomen uit het Keltische feest Samhain en in Ierland bedacht. Op 1 november eindigt het oogstseizoen en begint de winter. Kinderen verkleedde zich en belde als het donker werd aan bij huizen in de buurt die versierd waren met pompoenen en lichtjes. De bewoners gaven de kinderen dan snoepjes.


Er is dus duidelijk een overeenkomst tussen beide eeuwenoude tradities, dat van oorsprong begon met het 'ophalen' van snoep.


De Maskerade werd in 2005 veranderd in een Stilzwijgend Protest tegen de gemeente. Met borden of spandoeken moest je zonder spreken, zingen of herrie maken langs het bordes van het stadhuis lopen, waar het gemeentebestuur de klaassielopers gade sloeg. In 2009 werd de Fons Löbker prijs ingesteld voor de best verkleedde persoon of groep. Pas in 2013 is het stilzwijgen achterwege gelaten en zou de Maskerade terugkeren in zijn oude vorm. Er was toen een toename van deelnemers te merken. 

Halloween wordt in Den Briel pas de laatste jaren gevierd. Er is niet aan de indruk te ontkomen dat de oeroude Maskerade - qua deelnemers en toeschouwers - duidelijk steeds meer verdrongen wordt door het Halloween. 

Door Halloween te gaan organiseren waarbij niets hoeft en alles mag (zoals de Maskerade voorheen ook altijd gevierd werd) en het in de winkels volop verkrijgbaar zijn van 'verkleed materiaal', zal daar de oorzaak van zijn. 
Het is daarbij opvallend dat er tegenwoordig voor de Maskerade in Den Briel geen masker meer te koop is.

Dat de Brielse Maskerade niet ter ziele zal gaan is allemaal in handen van de Briellenaren. Het zou zo mooi zijn om de overeenkomst tussen beiden, wat deelnemers en bezoekersaantal betreft ook waar te maken. 
Zou dat niet geweldig zijn?!
CULTUREEL ERFGOED MAG IMMERS NOOIT VERLOREN GAAN!
Rens