dinsdag 23 augustus 2016

HERSTEL KADEMUUR 9

Volgens de laatste berichten zal het werk aan de kademuur komende week voortgezet worden.

Enkele beelden genomen vanaf het water.Met dank aan Carola van Dijk voor de foto's.

Rens

maandag 1 augustus 2016

HERSTEL KADEMUUR 8

Het werk bleek al een tijdje stil te liggen. Door de bouwvak vakantie en meerdere tegenslagen blijkt het werk vertraagd, en zal het naar verwachting pas eind september klaar zijn.


Bij aanvang ontstond al vertraging door werkzaamheden aan de Voornse Sluis, waardoor werkschepen Den Briel niet konden bereiken.

Het heien van de 122 holle buispalen heeft men bij de 90 ste paal gestaakt om schade door trilling aan de nabij liggende panden te voorkomen. Na studie blijkt het heien van duurdere palen die als een schroef worden ingedraaid en gevuld met gewapend beton, de beste oplossing te zijn. 
15 augustus zal begonnen worden met het inbrengen van de palen.

Bij de planning van de renovatie zou de fundering worden vervangen en de kademuur gespaard blijven. Bij de ontgraving bleek echter dat de kern van de bestaande muur niet sterk genoeg was om de huidige belastingen van het vrachtverkeer te kunnen dragen. Na overleg met de gemeente is besloten de muur in zijn geheel te vervangen.
De kademuur is inmiddels weggehaald. De muur aan de kant van Dixi - die bestond uit basaltblokken - krijgt weer dezelfde afwerking door hergebruik van de basaltblokken, nadat de schroefpalen aangebracht zijn.

De gemeente laat weten het te betreuren dat de vertraging in het werk de hinder voor de bewoners en bedrijven hierdoor met twee maanden verlengd wordt.


Foto's: Briels Nieuwsland Jos Uijtdehaage
Rens