woensdag 11 december 2013

Den Briel in rep en roer deel 11

IN DE MAAS FLIKKEREN

Ook in de Brielse Commissie Bestuurlijke Zaken, is de vermeende verplaatsing van de Brielse vestingwallen onderwerp van gesprek geweest. Mieke van Alphen (VVD) vroeg naar het hoe en waarom van enkele ''zwaar creatieve'' inwoners van Den Briel die een bijdrage hebben geleverd aan het boekwerk ''De Toekomst van de vestingstad.'' Als geboren Briellenaar deed Maarten de Pijper (SP) ook een duit in het zakje: ''Handen af van de wallen'', merkte hij op.
Burgemeester Betty van Viegen bevestigde voor de zekerheid nog maar eens dat ''wij ons cultureel erfgoed niet in de Brielse Maas zullen flikkeren'', en stelde dat alle commotie wel te vermijden zou zijn geweest door een andere wijze van presenteren. Daarmee is het ongenoegen over de wijze waarop dat hele waanzinnige plan met de vestingwallen en de presentatie daarvan, wel heel erg zacht uitgedrukt. 
Nog onbegrijpelijker is haar opmerking: ''Eindelijk weer stof voor de Brielse Maskerade''. Of dat er nooit zinnige opmerkingen te herkennen zijn geweest tijdens de Brielse Maskerade. 
Mieke van Alphen vroeg zich af wie nu de Zwarte Piet kreeg. ''Als voorzitter van de Stuurgroep 'Leve de Vesting Brielle' zal ik dat dan wel zijn'', zei wethouder Dick Verbeek. Ja, hè… hè… , wie anders moet je daar op aanspreken. Je wordt met de dag benieuwder wat dat hele idiote plan gekost heeft.
Rens van Adrighem.

vrijdag 6 december 2013

Maskerade succesvol


GRANDIOOS

De Maskerade van 2013 kan de boeken in als zeer succesvol. Ondanks het zeer slechte weer, - het was gelukkig wel droog - vond op Sinterklaas avond de traditionele Brielse Maskerade plaats. Voor het eerst na jaren is eindelijk het Stilzwijgend Protest verlaten, waardoor de oude traditie weer in zijn oorspronkelijke vorm is teruggebracht. En dat was te merken ook! 14 groepen en aardig wat 'eenlingen' wisten de sfeer er goed in te brengen. Het publiek was dan ook zeer verrast met die voor het eerst sinds jaren, grote opkomst. Zo'n 65 Klaasielopers wisten met allerlei actuele onderwerpen de toeschouwers goed te vermaken.

TELEURSTELLING

Eén deelnemende groep was nogal teleurgesteld door de houding van B&W. Zij laten op Facebook weten:,,Het was een beetje jammer dat het team wij houden van ons Brieltje openlijk werd genegeerd.
Een ander merkte op:,,Ik denk dat het te druk was en de routing niet zo goed was. Iedereen liep door elkaar. En niemand had denk ik verwacht dat het zo massaal zou zijn! ,,Zeker weten van niet... Ze zijn 5 maal langs gelopen 3 maal werd het hoofd gewend en 2 maal werd er langs hun heen gekeken. Bij het publiek is het in elk geval duidelijk overgekomen en het doel wat het team wilde bereiken is gelukt. Op radio Rijnmond hebben ze het lied ook kunnen zingen.''

VOLLEDIG TERUG

Dankzij de inzet van Briellenaar Bram Poldervaart is de Maskerade weer volledig in ere hersteld. Dit oer oude culturele erfgoed - dat alleen in den Briel voorkomt - is vooral door enthousiaste inzet van de Briellenaren zelf weer volledig terug. De sfeer zoals het in de jaren van de vorige eeuw was, was weer helemaal terug! Volgend jaar er weer een tandje bovenop, en de Maskerade is dan verzekerd van nog vele jaren.

ER EEN BEETJE BIJ

Leuk was het te zien dat ik ondanks dat ik op 2000 kilometer afstand de Maskerade volgde via de webcam op de Markt, er toch een beetje bij was. Enkele keren werd zelfs mijn naam gemeld bij de Klaasielopers, zodat mijn geest toch een beetje rond waarde. Het belangrijkste is dat de Maskerade nog lang niet verloren is! Op naar volgend jaar.Rens van Adrighem.