dinsdag 25 augustus 2015

Schrikken 2

OPHELDERING

Het geuzenschip 'De Prince Admirael', heeft deelgenomen aan Sail Amsterdam. Door het brug-ongeluk bij Alphen aan den Rijn moest het schip een andere route (met lagere bruggen) naar Amsterdam varen, zodat de topmasten eraf moesten. Door de beelden van de P.A. met halve masten, sloeg de schrik mij om het hart en reageerde daarover op Facebook. De bovenmasten beschikken bij mijn weten namelijk over een klapsysteem om ze te kunnen laten zakken en weer op te zetten.

Daar kwam de volgende reactie op: "Het klapsysteem is er niet meer zodat de mast erin getild moet worden. Het is zeker heel erg jammer en balen, maar veiligheid gaat voor het plaatje. Gelukkig hebben we het wel kunnen vertellen en uitleggen aan vele belangstellenden en iedereen had er begrip voor".

In tegenstelling tot wat verklaard wordt zie je op de foto's toch duidelijk het klap-systeem op beide masten.

Op mijn opmerking daarover laat men weten: "De scharnieren zijn kapot". 


Vervolgens heb ik om opheldering gevraagd bij één van de bemanningsleden. "Accepteer de uitleg die gegeven is en laat beslissingen over dit soort zaken over aan de (kundige) huidige bemanning van P.A. Zij zijn zeer betrokken bij het wel en wee van het schip, ook al is dit soms niet geheel gunstig voor het plaatje wat we graag zouden willen laten zien", was het verder niets zeggend antwoord.

Met dank voor de reactie heb ik ten overvloede laten weten dat ik het zeer waardeer dat het schip al meer dan 36 jaar in stand is gehouden en dat het jammer is dat niet  begrepen wordt dat het schip voor mij 'als een kind' is. 


De verklaringen over de klap-systemen op Facebook , waar eerst vermeld wordt dat ze niet meer aanwezig zijn en later dat ze kapot zijn, en het antwoord van het bemanningslid dat ik die (tegenstrijdige) uitleg moet accepteren, geven mijn vermoeden dat het weer plaatsen van de masten gewoon 'te veel gedoe is', alleen maar meer voeding. 
Als de scharnieren inderdaad kapot zijn zouden ze toch gewoon gerepareerd zijn omdat aan Sail deelgenomen moest worden denk ik dan. Dus waarom niet gewoon een eerlijke uitleg geven. Er kan altijd een goede rede zijn waarom iets gedaan- of niet gedaan wordt.


Dat er tijdens Sail reklamevlaggen van sponsors - waaronder een vlag van ondier bestrijdingsbedrijf Rentokil - tussen de masten van het schip waren opgehangen is ook onbegrijpelijk.

De sponsor bedragen moeten wel héél erg hoog zijn om op dergelijke manier aan zo'n belangrijke manifestatie deel te nemen. 

Het zal mij benieuwen hoeveel dit grapje heeft opgeleverd.

Eén ding weet ik wel zeker: 
Wim van der Torre zou op deze manier nooit deelgenomen hebben aan een dergelijk evenement. 


Tot slot: als ik dingen zie die afbreuk doen aan mijn creatie, zal ik altijd onderbouwd reageren en om uitleg vragen. 
Het is erg jammer dat niet begrepen wordt dat dit soort voorvallen mij in mijn ziel raken.

Rens 

zaterdag 22 augustus 2015

Sale Amsterdam


SCHRIKKEN


Het geuzenschip 'De Prince Admirael', heeft de afgelopen dagen verminkt deelgenomen aan Sail Amsterdam.  
Door het brug-ongeluk bij Alphen aan den Rijn moest het schip een andere route naar Amsterdam varen, met lagere bruggen. Om die reden moesten de topmasten eraf.

Wat ik als geestelijk vader van het schip niet kan begrijpen, is dat de masten na het passeren van de bruggen niet teruggeplaatst zijn. Daar is toch een speciaal klap-systeem voor aangebracht.

De schipper meld dat de havenmeester in Amsterdam het schip aanvankelijk weg stuurde. Dat zegt toch al genoeg en kan mijn onbegrip toch niet als vreemd aangemerkt worden.
Toch zal mij wel weer verweten worden een ouwe zeur te zijn. Maar zolang ik leef zal ik - als daar reden toe is - mijn ongenoegen onderbouwd kenbaar maken als dat nodig is. Ik meen daar als ontwerper, één van de initiatiefnemers en bouwer, het volste recht toe te hebben. Het gaat mij aan het hart en doet mij zeer wanneer mijn creatie, en het werk van de 16 vrijwilligers een verkeerde uitstraling krijgt.
Dit alles doet niets af aan de waardering die ik heb voor de bemanning die vaak vrije dagen opnemen om dit soort activiteiten en ook het onderhoud van het schip mogelijk te maken. Zonder hun inzet had de Prince Admirael nooit 36 jaar lang in de vaart gehouden kunnen worden. Ik weet als geen ander hoe het is om je in te zetten voor de 1 aprilvereniging, om zodoende 't Brieltje onder de aandacht te brengen.

Het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben die geschrokken is van de Prince Admirael met halve masten?

Rens