woensdag 23 januari 2019

KAN NIET GEKKER

DUIDELIJKE VERRIJKING'De beelden zullen uiteindelijk gaan lijken op overblijfselen van een verdwenen beschaving',
volgens de 'kunst'makers.

'Een verrijking voor Brielle' volgens VVD voorman Arie van Gorsel.'


De procedures moeten nu toch wel voldoende duidelijk zijn volgens Van der Linden (CDA) en Smit 

Duidelijker dan deze aap kan het niet zijn!

Het overschilderen in een lichtere kleur zoals bepaald door de gemeente zal - ondanks dat de uitbaters van de Brielsche aap eerder melde - dat dat van meet af aan de bedoeling was dus niet gebeuren, daar zal de tijd voor moeten gaan zorgen.

Dat de beelden voor tijdelijk geplaatst zijn blijkt dus ook een fabel te zijn. Het zal er op neer komen dat de beelden vanzelf zullen wegrotten.

Het is wel duidelijk dat er niets zal veranderen buiten de veranderingen  veroorzaakt door de natuur.
Rens

woensdag 9 januari 2019

BLIJVEND PAASEILAND


Tegen de tien hoofden op het nieuwe stadspark Brielsche Aap is veel verzet geweest. Velen vinden de beelden lelijk en vooral door de felroze kleur totaal niet passen bij het historische karakter van de Vesting. Het heeft er inmiddels ook al voor gezorgd dat het Kaai Ravelijn bekend staat als Het Paaseiland. De verklaring dat ze een eerbetoon vormen voor de vele omgekomen dijkwerkers is totaal misplaatst te noemen.

De monumentencommissie heeft groen licht gegeven en B&W willen nu een vergunning verlenen dat de beelden mogen blijven staan. Met dat verschil ten opzichte van nu dat ze bij een eerste verfbeurt iets lichter roze worden, wat van meet af aan de bedoeling was delen de uitbaters van het eiland mede. 
De monumentencommissie had wel wat opmerkingen, maar daar is aan voldaan en stelt dat de beelden 'het rijksmonument Vesting Brielle niet (onevenredig) ontsieren'. En zeker niet als de beelden minder felroze worden.

Over smaak valt niet te twisten meld burgemeester Gregor Rensen. Is het bepalen dat de beelden lichter roze geschilderd moeten worden ook niet een kwestie van smaak vraag ik mij dan af. Daarbij zal de maker van de beelden niet blij zijn dat anderen bepalen in welke kleur zijn werk overgeschilderd gaat worden. De grote vraag daarbij is wie uiteindelijk de kleur bepaald als - tenminste - de beelden ooit overgeschilderd gaan worden. 
De uitbater zegt van plan te zijn ze een lichtere kleur roze te geven. Eerder werd ook verklaard dat de beelden maar voor tijdelijk geplaatst zijn, maar dat blijkt een heel lang tijdelijk te zijn en helemaal nu er vergunning is gegeven dat ze mogen blijven staan.

Het is erg jammer, ook zakelijk gezien voor de Brielsche aap dat door al deze toestanden het eiland het meest bekend is komen te staan als Het PAASEILAND, waardoor 'de vlag de lading' totaal niet dekt. 
Het had slimmer geweest er apen neer te zetten.
Rens