woensdag 26 juni 2013

De enige echte

BRIELSE ZANDTAARTJES

''Den eerste april verloor Alva den Bril. Doch wat hem het meest heeft gespeten. Is dat hij nooit, Cor Ribbe's van ouds vermaarde echte Brielse Zandtaardjes heeft gegeten.'' schreef Cees Ribbe, de zoon van Cor mij. 
Dat was de reclametekst bij de enige echte vermaarde zandtaartjes, verpakt in koperkleurige blikjes, met oranjekleurige papieren verpakking. Ze werden ook wel te koop aangeboden in fraai bedrukte trommeltjes, met de afbeelding van het schilderij van de Inname van Den Briel op 1 april 1572, geschilderd door Anthoni Waldorp. Dat schilderij hing in het Tromp Museum, en hangt nog steeds in het huidige Historisch Museum Den Briel. In de jaren '60 stopte Cor met het bakken van de smaakvolle Brielse heerlijkheid, en ging Aad Ribbe, (de broer van Cor) in zijn bakkerij in de Rozemarijnstraat zandtaartjes bakken. Maar hij was niet in het bezit van het speciale recept, dus waren het niet de echte. Binnenkort begin ik aan een speciale pagina over dit Brielse fenomeen, want dat overheerlijke zandgebak had in heel Nederland enorme aftrek.
Heeft u informatie of foto's, meld het mij s.v.p.

Rens van Adrighem.

maandag 24 juni 2013

Terug naar Den Briel

Maerten Harpertszoon Tromp terug naar Den Briel?
Op 21 februari 2013 heeft minister S. Blok een brief naar de tweede kamer gestuurd met een overzicht van monumenten die niet meer nodig zijn voor een rijksfunctie. Kort gezegd komt het erop neer dat de Rijksgebouwendienst deze monumenten wil afstoten. Op deze lijst komen ook het Stenen Baak en de Ruïne Jacobaburcht in Oostvoorne maar om wat te noemen ook het Kasteel Radboud in Medemblik voor. Voor Brielle is het van belang om te weten dat ook het Grafmonument Maarten Harmensz. Tromp in de Oude Kerk te Delft op deze lijst staat.


Maarten Tromp werd op 23 april 1598 gedoopt in de gereformeerde Sint-Catharinakerk van Den Briel als oudste kind van zeeofficier Harpert Maertenz en Jannetgen Barendsdochter Quack. Zijn vader, volgens overlevering een naar zee weggelopen zoon van de Delftse regentenfamilie Van der Wel, zou zich vanaf 1607 "Van der Tromp" gaan noemen; ". Tot 1606 bleef het gezin aan het Kolfslop te Brielle wonen; daarna verhuisde het naar de Gaperstraat inRotterdam Dit hing samen met de promotie, in mei 1606, van zijn vader tot kapitein bij de Admiraliteit van de Maze. Het is niet bekend welke opleiding Maerten genoot, maar hij leerde in ieder geval lezen, schrijven en rekenen. Op zijn negende ging Tromp naar zee als scheepsjongen op de Olifantstromp, het fregat van zijn vader, dat in 1607 meedeed aan de campagne die leidde tot de Slag bij Gibraltar. 
De Olifantstromp deed niet mee aan die slag zelf, maar was deel van het dekkingseskader dat op volle zee bleef kruisen. Tot in 1610 bleven vader en zoon Tromp patrouillediensten uitvoeren, meestal op het Kanaal. Dat jaar werd aan Tromps vader eervol ontslag verleend wegens het Twaallfjarige Bestand.

23 april 1598 – 10 augustus 1653

Door het afstoten van het grafmonument door de Rijksgebouwendienst kan Brielle een daad stellen die eer doet aan deze Brielse zeeheld. Bijvoorbeeld door het monument te adopteren. Op dit moment wordt het grafmonument gerestaureerd. Men verwacht dat het in de zomer van dit jaar gereed  komt.
Aan de 400 jarige herdenking van zijn geboortejaar is Den Briel voorbij gegaan, nu actie ondernemen zou deze omissie in een klap rechtzetten.
Rein Groen
Brielle, 24 juni 2013

donderdag 20 juni 2013

Brielle of Den Briel

DE GESCHIEDENIS
Uit de oudste geschriften blijkt dat de huidige locatie 'de nieuwe Briel' is. In de elfde en twaalfde eeuw bestond Voorne uit een paar kleine en grote eilandjes. Op die eilanden begonnen zich boerenfamilies te vestigen. Ze ontgonnen veengronden die ze daarna in gebruik namen voor landbouw en veeteelt, maar deze gebieden overstroomden regelmatig door de Noordzee en de Maas. De boerenfamilies begonnen daarom dijken aan te leggen waardoor ze toch in die gebieden konden blijven wonen. Door de vele overstromingen werd het ontgonnen land een eiland en zo ontstond langzamerhand Den Briel. In de eerste eeuwen had het een rijk Rooms leven. De Sint-Catharijnekerk werd gebouwd en vele kloosters ontstonden. En hier is de stad verder omheen gebouwd.

Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door de Watergeuzen onder leiding van Lumey en Bloys van Treslong, waarbij de veerman Jan Pieterszoon Coppelstock een belangrijke rol vervulde. De Inname van Den Briel wordt algemeen gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II Aan dit feit dankt Den Briel haar schildspreuk Libertatis Primitiae, "eersteling der vrijheid". Dit historisch feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd. Schoolkinderen onthouden dit feit met de zin: "Op 1 april verloor Alva zijn bril" (eigenlijk: "Op 1 april verloor Alva Den Briel") 
De Briellenaar houdt het liever op Den Briel. "De Inname van Den Briel" klinkt toch véél beter dan 'van Brielle!' Ook Jan Klaassen marcheerde immers naar Den Briel en niet naar Brielle.

maandag 17 juni 2013

Ter overweging

BRIELLE OF DEN BRIEL


Naar mijn idee spreekt Den Briel veel meer aan dan Brielle, en past ook veel beter bij het historische vestingstadje. Het 'Historisch museum Den Briel' heeft dat goed begrepen.


Had '300 JAAR LEVE DE VESTING BRIELLE', ook niet beter als DE VESTING DEN BRIEL aangegeven kunnen worden?
Als men vraagt waar je woont en je zegt Brielle, krijg je in negen van de tien gevallen als antwoord: Oh… je bedoelt zeker Den Briel,... van de Watergeuzen?! Iedereen kent immers ook het lied 'Jan Klaassen was trompetter', en die marcheerde toch echt van  Den Helder naar Den Briel, en niet naar Brielle. Ik kan mij nog goed herinneren dat in mijn jonge jaren de borden bij de ingangen van het stadje, en de verkeersborden op de wegen overal de tekst DEN BRIEL droegen. Waarom dat veranderd is, is een raadsel. Is het niet tijd geworden Brielle te vergeten en daar weer voor in de plaats Den Briel terug te brengen? 

Rens van Adrighem.

zondag 16 juni 2013

Uit de oude doos

HERINNERING

Het naspelen van de inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1979 op de brug voor de voormalige Waterpoort op het Maarland Nz.

Ingezonden

Dat er veel gesleuteld wordt aan ons Brieltje is niet meer tegen te houden. Wie zijn wij. We kunnen zeggen dat we het er niet mee eens zijn maar dat wil niet helpen. Er zijn TEVEEL NIET BRIELLENAREN in Den Briel komen wonen en die hebben niet de achtergrond als wij. Ik ben uiteindelijk ook import, maar door mijn ouders en grootouders van weerszijden Briellenaren, voel ik me ook een ECHTE. Het laat me ook niet los dat ze Den Briel zo slecht behandelen. We hebben alleen Maarten de Pijper als echte Briellenaar nog in de gemeenteraad. Die kan in zijn eentje ook niets klaarmaken. Allemaal import verder. Wat mij het meest ergert is dat de IMPORT net doet of Brielle van hen is en ze mee kunnen praten over wat hier allemaal gebeurd is!!! Het feit alleen al dat de gemeente geen haast maakt met de verbouwing van het Streekarchief (die hebben veel te weinig kluisruimte) blijkt dat ze de geschiedenis van ons Brieltje niet zo nauw nemen.
Een Briellenaar.


Deze ontwikkelingen begonnen zich eind jaren '70 al te ontwikkelen. Dat was een van de redenen dat wij afscheid namen van Den Briel en emigreerden naar Spanje, inmiddels 30 jaar geleden.

Den Briel volgens Briellenaren

Deze blog wordt samengesteld door Briellenaren die wel of niet in Den Briel geboren zijn, maar in elk geval hun hart aan Den Briel verpand hebben. Hun verhalen gaan over hun herinneringen, gebeurtenissen en eventuele ergernissen uit het dagelijks leven in het Brieltje.
Rens van Adrighem.