donderdag 14 juli 2016

HERSTEL KADEMUUR 7


De oude kademuur bij Dixi is in zijn geheel afgebroken.

Hier komt de aansluiting op de kademuur naar de Rodebrug.


Op de stalen heipalen komt de fudering voor de nieuw op te trekken kademuur.

Het ziet ernaar uit dat links van de nieuwe geslagen palen, de oude fundering gehandhaafd blijft om de nieuwe kademuur te dragen.


De hoek van de kop van het Maarland krijgt aan de heipalen te zien zijn oude ronde, historische vorm terug.

Aan het Maarland is begonnen met de bekisting voor de fundering. 

De heipalen die vanaf de kade geslagen waren zijn ingekort tot de zelfde hoogte als de palen aan de havenkant, zodat de fundering op twee rijen heipalen komt te staan.
Het moge duidelijk zijn dat het een gigantisch karwei is.
Met dank aan Carola van Dijk voor de foto's.Foto Hans de Visser.
Rens

vrijdag 8 juli 2016

HERSTEL KADEMUUR 6

Eigelijk is er meer sprake van vernieuwen van de kademuur, inplaats van herstel.

Zoals te zien wordt de kademuur van bijna drie meter hoog en een basis van 1.20 meter breed, tot 60 cm. aan de kade, weggehaald en levert heel wat puin op.Al met al is het een gigantische klus die niet zomaar even geklaard wordt.  Met dank aan Jasper Post voor de foto's.
Rens

zondag 3 juli 2016

KADEMUUR BIJ DIXI VOORHEEN 5

In 1930 werd de aanlegplaats aan het Maarland Zz grondig verbouwd. Over een lengte van 35 meter werd de kademuur afgebroken en de houten fundering verwijderd.
De punt van de kade, die een eind in de haven stak, werd enkele meters naar binnen gehaald en afgehakt, zodat de schepen makkelijker naar de Kalkfabriek konden.
De bouwtekening laat zien hoe de kademuren er vanbinnen eigenlijk uitzien. 

De muur is geplaatst op een zogenaamde keep, een houten vloer, die op zijn beurt op funderingspalen van acht meter lang ligt. Het was van belang dat de houten delen bij eb onder water bleven om rotting te voorkomen. Op de houten vlonder werd de muur opgemetseld. Onderaan was de muur ruim een meter dik, boven ongeveer de helft. Vóór de muur weren lange vloed- of meerpalen geslagen om de boten vast te leggen en contact met de kade te vermijden.

De stoomboten vormden een bedreiging voor de kademuren. Door het draaien van de schroeven werd, vooral bij laag water, de haven ter plaatse dieper en dieper. In 1953 was het hier 0,9 tot 1,3 meter dieper dan elders in de haven. Daarmee kwam de bodem gevaarlijk dichtbij de onderzijde van de kademuur, die daardoor haar stevigheid verloor. Het gevolg was zichtbaar, voor café Voorne en Putten, (later 08) zakte op een goed moment een twee meter diep gat in het wegdek.


De kop van de haven in de jaren'50. Aan de dukdalven is duidelijk te zien dat de kop van de kade naar binnen is verplaatst.

Wanneer en waarom de stalen buizen die rechts staan daar geheid zijn heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Rens

HERSTEL KADEMUUR 4

De kademuur is verwijderd, evenals de houten fundering. 
De linker stalen buizen, gevuld met beton, vormen de nieuwe fundering voor de nieuw op te trekken kademuur.Vreemd zijn de rechtse stalen buizen. De vraag is of die een onderdeel zijn van een vorige kademuur, of werden die als extra versteviging aangebracht, want de kademuur stond op een houten fundering. Mijn vermoeden is dan ook dat het laatste het geval is.

De oude fundering, bestaande uit houten palen werd in zijn geheel verwijderd om vervangen te gaan worden door een betonnen fundering.

Het is goed te zien dat herstel-werkzaamheden hard nodig waren.
De houten palen hebben hun beste tijd wel gehad.Met dank aan Carola van Dijk voor de foto's.
Rens

vrijdag 1 juli 2016

SCHAAMROOD

De gemeente Brielle moet de komende jaren 1,7 miljoen euro besparen, omdat de gemeentegrond minder waard is geworden. 
De vraag is of het minder waard is geworden, of dat men de waarde veel te hoog had ingeschat. Vanaf 2023 vreest men bovendien nog eens 1,25 miljoen euro dieper in het rood te komen staan. Dit alles omdat een spaarpotje waarin Brielle een appeltje voor de dorst had gestopt, dan leeg is.

De helft van die 1,7 miljoen is te herleiden tot de dalende waarde van de gronden en er mag maximaal 0,4 procent rente aan huurders geheven worden terwijl men op 4 procent had gerekend. Verder heeft het college 73.000 euro per jaar nodig voor stadspromotie.

50.000 euro willen de bestuurders gaan besteden aan een onderzoek, hoe de binnenstad de komende jaren een toeristische trekpleister kan blijven. Vanaf 2018 moet er jaarlijks ook nog eens 60.000 euro op tafel komen om een Cultuurhuis te ontwikkelen en exploiteren. Om al deze kosten op te vangen denken B&W 200.000 euro te verdienen door de onroerendezaakbelasting te verhogen met maar liefst 10 procent. Ruim 90.000 euro wil het college bezuinigen op het onderhoud van straten en groen. Op huishoudhulpen wil het college 100.000 euro besparen, evenals op peuterspeelzalen. Daarbij zal ook op het ouderenwerk en verschillende kleinere subsidies bezuinigd gaan worden.

TER HERINNERING
Er zijn de laatste jaren vele miljoenen gaan zitten in bijvoorbeeld de bouw van nieuwe wijken, sportcomplex, een volkomen onzinnig kassengebied bij Vierpolders en het tunneltje bij Kaaistraat. Als men de doorgang gewoon twee meter breder had gemaakt, was er niets aan de hand geweest. Nee,… daar moest een geldverslindend (1,5 miljoen euro kostend) tunneltje komen! Daarbij ligt er in Meeuwenoord zeker 10 jaar een enorm stuk grond braak, omdat de voetbalclubs en tennis daar zonodig weg moesten. Als klap op de vuurpijl kwam B&W ook nog eens met een plan de wallen te verplaatsen waarvan de kosten nooit openbaar zijn gemaakt. Op de wallen bij de molen werd een betonnen, zogenaamde 'kantelenbank' (kosten ruim 50.000 euro's) geplaatst. Op het Maarland Nz. werd 50.000 geïnvesteerd als proef het autoverkeer te vertragen. Weggegooid geld! De provincie gaf geen toestemming Albert Heijn te verhuizen naar de Luveto. Dat was ook de wens van de bewoners van Den Briel. Toch kwam het gemeentebestuur er met de provincie uit door het bestemmingsplan van het Noordeinde/Voorstraat te gaan veranderen, waarmee voor het gemak vergeten werd dat daardoor de binnenstad verder zal afsterven. 

En de kosten van al dit falen moet worden opgehoest door de Brielse bevolking. De gemeente verkocht met heel veel winst haar huiswoningen. Met die opbrengst is men dus aardig aan het potverteren gegaan; het zwembad, Brestheater, Geuzenpark enz.


Vorig jaar nog werd een onderzoek gedaan naar de leegloop van de binnenstad. Kosten: 20.000 euro. En dan nu weer een onderzoek voor 50.000 euro???

Braderieën in de binnenstad inplaats van bij de Jumbo zou al kunnen bijdragen tot meer levendigheid in de binnenstad. Bezuinigen op huishoudhulp, peuterspeelzaal en verhoging van de OZB is toch schaamteloos. Moet de bevolking voor al die geldverspillingen maar gewoon opdraaien? Je zou het schaamrood op je kaken krijgen.

Rens