dinsdag 11 juni 2019

DOORDRAMPLANNEN


De kogel is door de kerk, de desastreuze plannen voor de binnenstad gaan ondanks de vele bezwaren van Briellenaren gewoon door.

In de zomer van 2018 heeft gemeente Brielle ideeën voor bastion IX - de locatie waar de Watergeuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort Den Briel binnenvielen - opgehaald bij bewoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Het is de bedoeling het Bastion voor 2022 te her in te richten ‘waardoor de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt.’ Hierbij wordt ook gekeken naar het bestaande 1 april monument, dat hier ter herdenking aan het bestormen van de stad ligt, want in 2022 is het 450 jaar geleden dat de Geuzen Brielle binnenvielen. ‘’Het is een mooi streven om dat jaar de locatie opgewaardeerd te hebben”, aldus wethouder André Schoon.


De opgehaalde ideeën zijn verwerkt in een lijst met uitgangspunten als ontwerpopgave opgesteld door een selectiecommissie samengesteld uit Vrijwilligersorganisaties, Bewoners, Ondernemers, Kunstenaars en Architecten. 

Zou het niet verstandiger zijn geweest aan te geven welke ideeën er uiteindelijk in aanmerking gekomen zijn, waardoor de aangevers ervan kunnen zien dat ze niet voor niets hebben meegedacht en gereageerd?

Inmiddels hebben twee ontwerpbureaus hun visie op de ontwerpopgave gepresenteerd aan de selectiecommissie, die unaniem heeft besloten dat RO & AD Architecten een inspirerende locatie van bastion IX mag gaan maken.
Op basis van het breed ophalen van input over de vesting, de stad en wat er lokaal speelt, worden ideeën ontwikkeld, die vervolgens getest worden in overleg met de selectiecommissie en de overige stakeholders, aldus Ad Kil van RO & AD Architecten. Alle input vormt de basis voor een voorontwerp, dat naar verwachting dit najaar gepresenteerd wordt. 

10 juni 2019 maakten de Brielse Democraten bekend dat het Brielse college heeft gekozen tot uitvoering van de plannen, de binnenstad aantrekkelijker te maken.
'Op korte termijn wordt gestart met de voorbereiding van de realisatie van: De Turfkade als terrassenkade, inclusief steiger, en een brug over het Zuidspui als verbinding tussen Turfkade en Bleijkersbolwerk. Het college handhaaft het plan voor de doorsteek door de wallen , maar gaat dat nader onderzoeken.'
Je vraagt je dan gelijk af: als die doorgraving met die PISBUIS niet doorgaat, is die vele euro’s kostende brug totaal zinloos! Dat is hij trouwens zo wie zo al want niemand (op de plannenmakers na) ziet daar het nut van in!
Op de Turfkade zullen 60 parkeerplaatsen verdwijnen. Dat zal beslist niet gunstig zijn voor de middenstand in de binnenstad, eerder een grote strop. De enige die hier zijn voordeel mee gaat doen is de terrashouder.

'Het herinrichten van Bastion IX is alreeds gestart, stellen de Democraten maar zoals blijkt uit het bericht van de gemeente, is de ontwerpfase van start gegaan.   
Ook het entreegebied Veerhaven, De entree P.v.d.Wallendam, Versterking ontvangstlocaties (bebording c.a.), Routemanagement (banieren en licht, routeprofiel, route op en onder de wallen) zal doorgang vinden. De rest is NIET van de baan.  Ook de andere zaken wil men doorzetten, maar niet nu', laten de Democraten weten.

Na een kijkje op het internet blijken de Architecten RO&AD o.a. bekend te zijn van de Moses Bridge in Bergen op Zoom.

Een natte voetengoot vanaf de wallen door de vest zeg maar. Het komt er op neer dat zij eigenlijk de zelfde ideeën hebben als Han Kluijver die de Brielse plannen gestalte gaf.Dit soort futuristische ideeën eindigen altijd in dit soort toestanden. 
Daar wordt toch niemand blij van?!


De Briellenaren zullen erg benieuwd zijn hoe de plannen  van Brielles gemeentebestuur  miljoenen kostende project gestalte gaat krijgen.

Ik durf het op zijn zachts gezegd te betwijfelen of de huidige haven plannen, net zoals als het geldverspillende Kaaistraat tunneltje, de oplossingen zijn om de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Rens