dinsdag 11 oktober 2016

HERSTEL KADEMUUR 13

Het herstel van de 90 meter kademuur aan het Maarland Zz. vordert snel de laatste weken.


Dukdalven zijn aangebracht en de bovenrand van klinkers voorzien.
De koppen sneller brengt de stalen ringen aan.De top van de kademuur wordt afgewerkt met klinkers en een betonnen veiligheids- rand.

Het wegdek is opnieuw bestraat.
Steiger vlonders worden aangebracht.En zo nadert de voltooiing van het door tegenslagen geteisterde herstel van de kademuur.

Hoe en wanneer de schade aan de woningen aangepakt gaat worden is nog niet bekend.
Met dank aan Ad Hoogerwerf voor de foto's.
Rens

zondag 2 oktober 2016

HERSTEL KADEMUUR 12


De kademuur op de hoek van het Maarland ZZ en bij café Dixi nadert na behoorlijk wat tegenslagen, zo langzamerhand  zijn voltooiing.

De laatste 60 palen voor de fundering werden in de grond 'geschroefd', omdat het heien teveel schade toebracht aan de woningen.

Daarbij was niet voorzien dat de kademuur in zijn geheel opnieuw opgetrokken zou moeten worden, waardoor de vertraging en méérkosten  zich voordeden.


Omdat op deze plaats in het verleden de stoomboten uit onderanderen Vlaardingen aanlegden, die de grond ter plaatsen nogal omwoelde, moest de fundering en de complete kademuur opnieuw aangebracht worden.

De damwanden konden eindelijk worden weggehaald zodat de nieuwe kademuur van basaltkeien zichtbaar werd.

Het herstel kostte een paar ton meer dan begroot, schade bij omwonenden en de horeca, met name Dixi  liep inkomsten mis, maar die muur mag er zijn. 


Kei voor kei worden met de hand tegen de gewapend betonnen muur aangebracht.

En zo kan de kademuur er weer een eeuw of wat tegenaan. Het is te hopen dat de bewoners die schade opgelopen hebben aan hun woning en café Dixi, schadeloos gesteld zullen worden.

De foto's gemaakt door Ad Hoogerwerf
Rens