donderdag 6 december 2018

HET APELAZERUS


Sinterklaas avond 5 december vond de jaarlijkse Maskerade weer plaats.


Toen ik de video en foto’s zag tijdens de oer oude Maskerade van de Bimbobox die de oudere onder ons kennen uit de V&D in onze jeugd, lachte ik me het apelazerus. 

Erik Lemmers schreef:
Een levende aapjeskast met tien Briellenaren verkleed als aap zittten in twee rijen boven elkaar in een hok op straat. Als iemand een chocolademunt in een gleuf voorin stopt gaan de lichten aan en beginnen de verklede apen muziek te spelen op dezelfde houterige manier als in de vroegere Bimbobox.

Briellenaren weten meteen wie hier op de hak wordt genomen. Centraal in dit verhaal staat de Brielse kunstenaar Rens van Adrighem die al 35 jaar in Spanje woont, maar vanuit daar via columns op internet volop kritiek levert op zaken die in ’t Brieltje spelen.

Een van zijn belangrijkste grieven van het afgelopen jaar zijn de beelden die op het Ravelijn zijn verschenen, een eilandje in de vestingstad. Ze lijken op de beelden die op het Chileense Paaseiland staan, maar zijn felroze gekleurd. Dat past volgens van Adrighem niet in de historische binnenstad.

Als oud-Briellenaar en Klaassieloper, kan ik niet anders zeggen dit een geweldige opvoering te vinden! PURE MASKERADE! Actueel, Origineel, Ludiek en Interactie met het publiek. Precies zo het hoort! Lol trappen, zoals ik zelf de Maskerade 30 jaar beleefd heb. Mijn diepste complimenten voor de aapmannen. Dit doet mijn hart goed!!!

Uit respect en waardering heb ik de mannen vanmorgen op hun broodnodige verdiende banaantje getrakteerd.Het is toch wel heel bijzonder om vanaf 2000 kilometer afstand te zien dat ik er tijdens de Maskerade 
de afgelopen 6 jaar toch op een of andere manier elk jaar een beetje bij was. Als onderwerp of onderwerp aan mij gelinkt.


De 18 deelnemende onderwerpen zorgden volgens de berichten, voor een zeer geslaagde Maskerade.
Een teken aan de wand is het feit dat het overgrote deel van het publiek toch op de Markt bleef. 

Uiteraard is de mening van de Klaassielopers het meest belangrijk.

,,Het was een hele leuke avond maar volgend jaar lopen we weer hoor ik heb de andere deelnemers niet kunnen zien en dat vond ik heel jammer'', laat een van hen weten.

Klaas Schipper meld over de Maskerade nieuwe stijl: 
Er zat zeker beweging in, maar of het de juiste beweging was? Het publiek moest een flinke route lopen. Markt, Vischstraat, Turfkade, Varkensstraat, en Nobelstraat, doch trof maar hier en daar een deelnemend groepje of individu aan, want die bleven niet op hun plek staan. Daardoor werd het allemaal wat rommelig en taaide het massaal opgekomen publiek te vroeg af.

De Maskeradeganger heet sinds 1858 dan ook niet voor niets KlaassieLOPER. In de Voorstraat, Markt en Nobelstraat leefden ze zich altijd uit. Zoals bekend is mijn mening dat je aan Cultureel Erfgoed niet moet rommelen. Sinds 2005 tot nu is toch wel gebleken dat die veranderingen geen noemenswaardige verbeteringen hebben opgeleverd?!

Laat het veranderen, de Klaassieloper en het publiek gewoon lopen! 
Rens

maandag 12 november 2018

TIJDLOOS TIJDELIJKz
Nog steeds zwijgt de gemeente in alle talen over de eind juli zonder vergunning geplaatste roze beelden aan de waterkant van het Ravelijn eiland. Half september werd bekend dat de welstandscommissie moest gaan kijken of de werken passend zijn bij de historische omgeving en zou daar zijn oordeel over vellen. 

Nu, half november is er nog steeds niets officieel bekend gemaakt. Het schijnt dat Welstand een positief advies heeft gegeven voor de roze beelden, omdat de Brielsche aap vermoedelijk heeft aangegeven dat de beelden van tijdelijke aard zijn. Alleen moet het college nog een besluit nemen. Een definitieve vergunningverlening zal dus nog wel even duren. Het is jammer dat er zo weinig openheid is vanuit de gemeente. 

Uit het huidige gepresenteerde logo van de Brielsche aap valt direct op te maken dat die beelden echt geen tijdelijke aangelegenheid, maar vermoedelijk blijvend zijn want anders zet je de beelden niet in je logo. 
Het valt te vrezen dat Briellenaren hierdoor gewoon hun gang gaan. Want als ze duidelijk melden dat wat ze aanbrengen van tijdelijke aard is, wordt er niet gehandhaafd en duurt het zeker een paar maanden eer er duidelijkheid komt.
Al met al ziet het er naar uit dat het afwachten is tot de van oude plankjes gemaakte beelden vanzelf door de weersinvloeden verdwijnen. Tijdelijk blijkt gewoon Tijdloos te zijn. 

Hoe dan ook: 8 december gaat de Brielsche aap proefdraaien. Na het verzetten van heel veel werk zal het door de gedreven inzet en alle publiciteit zeker een groot succes worden. 
Dat verdienen ze en is ze uiteraard van harte gegund.
Rens

zondag 11 november 2018

GEBAKKEN LUCHT?


Onlangs kreeg een aantal Briellenaren een rondleiding in de Sint Catharijnekerk, de dom en de zolders, met uitleg van een gids.

Op de zolder van de zuidelijke zijbeuk kregen ze de uitleg over de luchtboogstoelen, waarbij verteld werd dat de luchtbogen zelf nooit gebouwd zouden zijn. Dat moet een vergissing zijn geweest van de gids, want:

In 1993 maakte ik na het lezen van de geschiedenis van de St. Catharijnekerk aan de hand van een aquarel van Joost Wolfheze uit 1800, een schilderij van de Sint Catharijnekerk met luchtbogen.

De geschiedenis van de luchtbogen ben ik maar eens gaan uitzoeken of die er nu wel of niet zijn geweest.
Historicus Peter Don, beschreef de complete geschiedenis van de Sint Catharijnekerk, waarbij ook de luchtbogen.

''Luchtbogen die getuige enkele oude afbeeldingen direct al aan weerszijden van het schip waren opgetrokken. in 1804 werd geconstateerd dat de luchtbogen zo wankel waren dat zij dreigden in te storten. Omstreeks 1805 zullen zij tot onder de zijbeukdaken zijn afgebroken. Uit de afwerking van de restanten met hun zeer verzorgde metselwerk en mooi afgewerkte kraagstenen, boogaanzetten en lijsten van natuursteen die zich onder de daken der zijbeuken nog bevinden, kan worden opgemaakt dat zij duidelijk bedoeld waren om geheel in het zicht te blijven.'' 
Op de foto de restanten van de luchtboogstoelen onder de kap van de zuiderzijbeuk.

Een dwarsdoorsnede van het schip naar het westen, met aangegeven de luchtbogen die in 1805 afgebroken zijn. Het is dus wel duidelijk dat de luchtbogen echt aanwezig zijn geweest. 

Dat de geschilderde luchtbogen de 'vrijheid' van de schilder kan zijn geweest, is naar mijn idee onterecht en durf ik dan ook als gebakken lucht te bestempelen.

Rens

woensdag 7 november 2018

HERBOUW DE DOELEN


Vermoedelijk heeft er nooit iemand over nagedacht De Doelen aan de Turfkade te herbouwen. 
Nu er door B&W gevraagd wordt naar ideeën voor de binnenstad, lijkt het mij best eens de moeite het idee tot herbouw te onderzoeken en te overwegen hiervoor een goed plan te creëren.

De voorgevel zou ongeveer gebouwd moeten worden zoals die altijd geweest is, en daarachter zou dan een theater met foyer gerealiseerd kunnen worden. 


Ruimte is er genoeg want voorheen was daar ook zo’n 1500 m2 bebouwd. Er zal dan eindelijk weer een beetje leven in de Brielse brouwerij komen en ook de middenstand en de horeca zou hier een groot voordeel aan kunnen hebben. 
’T is maar een idee, maar de moeite waard er eens wat dieper op in te gaan toch?

Rens

zondag 28 oktober 2018

TURFKADEPLEIN


Oud-Briellenaar Pleun van Eijsden vraagt op facebook wie de historische betekenis van het stukje haven bij de Turfkade, waar een nieuwe brug zou moeten komen kan uitleggen. Want nu de Jachtwerf de Delta er niet meer is kan je het gewoon dempen naar zijn mening.

Bij mijn opmerkingen op de havenplannen heb ik dit idee niet durven opwerpen, maar nu ook Pleun dit kenbaar maakte wel. Het is tenslotte geen gekker idee dan de plannen van de gemeente.

Er zijn wat dempen betreft verschillende mogelijkheden. Bij het dempen moet dan wel eerst een watertunnel aangelegd worden zodat de waterbeheersing van haven en vest blijft bestaan. 
Je kan dan alleen het gedeelte van de voormalige jachtwerf dempen, het gedeelte vanaf de sluis tot aan de Varkensstraat, het hele stuk tot aan het Nauwe Sloopje, of zelfs de hele haven tot aan- of voorbij de Kaaibrug. Dan kan de brug ook weg.

Het is daarbij mogelijk in de haven een parkeergarage aan te brengen. Daarbovenop kan dan een mooi plein komen. Een ondergrondse parkeergarage is geen noodzaak, want bij demping - afhankelijk van het gedeelte - zal een fantastisch plein ontstaan met voldoende ruimtes om te parkeren. Op het plein kunnen dan ook alle gewenste evenementen plaatsvinden. De huidige plannen van een brug en vlonders zijn dan niet nodig.
Pleun merkt niet onbelangrijk nog op, dat kostbare onderhoudswerkzaamheden verdwijnen en de leefbaarheid enorm vooruit zal gaan in dat gebied.
Rens 

vrijdag 26 oktober 2018

ANTWOORD OP BLOG BURGMEESTER RENSEN

Burgemeester Gregor Rensen schrijft in zijn blog: 
,,Allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. (oud) Briellenaren zitten doorgaans niet om een opvatting verlegen. Gesteld wordt dat de plannen voor de binnenstad “alle historische werkelijkheidszin te boven gaan”. Er wordt bovendien een tweedeling gesuggereerd tussen oudere, in Brielle geboren inwoners en inwoners die van buiten komen. Waarbij die laatste groep te weinig oog zou hebben voor het historische karakter van Brielle. Voor mijn gevoel wordt hier de plank flink mis geslagen. Er is in Brielle niet één inwoner te vinden die niet trots is op de historische en monumentale pracht van onze vesting en daar niet respectvol mee om wil gaan. 
Zelfs - zeg ik met een knipoog - als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!

Beste Gregor, in antwoord op je blog komen hier mijn opvattingen en ideeën.
Laat er op de eerste plaats geen twijfel over bestaan dat allen die in Den Briel wonen Briellenaren zijn. Het is alleen zo dat Briellenaren die hun wortels hebben in 't Brieltje, alles anders bekijken dan (op enkele uitzonderingen na) de meeste 'nieuwe' Briellenaren, waardoor de meningen nogal verschillen. Vele oud-Briellenaren laten mij weten de plannen afschuwelijk en ongepast te vinden en vanuit Den Briel horen we alleen - van de meeste ’nieuwe’ Briellenaren - alleen maar lofbetuigingen voor de plannen. Dan mag ik dat toch een tweedeling noemen.
Verder geef ik mijn mening - die mij in de meeste gevallen gevraagd -wordt, altijd onderbouwd. Dat die opmerkingen vaak als negatief of ‘om wat te ouwehoeren te hebben’ gekwalificeerd worden, vind ik dus ongegrond. Maar goed, het zal er wel bij horen wanneer je zo betrokken bent bij je geboortestadje. 

Door de vele veranderingen en moderne bouwsels van de afgelopen jaren vinden velen dat er niet respectvol  omgegaan wordt met het Brielse erfgoed. In het verleden gebeurde dat ook met als voorbeeld de flat en de woningen in de Trompstraat, de woningen aan het einde van de Langestraat, gebouw op de oude stadsmuur, enz. enz. Dankzij onder andere Henk Vegter en Jac. Klok, werden in het verleden vele historische panden van ondergang gered en gerestaureerd.


Grote gemiste kans voor de binnenstad is het creëren van een theater buiten de vesting, terwijl de Spoonpanden een unieke locatie hiervoor waren. En dan het Arsenaal: een uniek pand voor het Streekarchief. Daarmee had er veel meer leven in de binnenstad kunnen komen. Daarbij ook nog eens goed voor de middenstand en horeca.

Tot overmaat is - naar mijn idee - de Disneyficatie toegeslagen in ’t Brieltje. Dat begon met de Jumbo groene woningen aan de Botbijlweg en de Pleerolhouder waar de oude stadsmuur achter weggemoffeld werd. Toen het megalomane tunneltje bij de coupure met een glazen dak en r.v.s. tekst in het interieur. Beiden werden al snel gesloopt. Als klap op de vuurpijl het idee om de wallen te verplaatsen. Die plannen kostte veel geld, maar gelukkig kwam daar nooit iets van terecht.


Nu dus de plannen voor de binnenstad. Plannen waarmee er van uitgegaan wordt dat die meer bezoekers naar Den Briel zullen opleveren. Prima aanpak is het maken van aantrekkelijke vaarroutes en goed gefaciliteerde aanlegkades voor passerende bootjes. Een groot gemis lijkt mij een geschikte havenmeester te zijn.


Han de Kluijver maakte prachtige architectonische kunstwerken, maar deze werken kan je toch niet passend vinden voor een historisch stadje? 

Een botenhuis met een stalen piramidevormig dak vóór de historische Zevenhuizen. De fotoshopmontage wordt veel ruimer voorgesteld dan dat de draaikom in de haven in werkelijkheid is. Ook het botenverhuurbedrijf zal hier niet blij mee zijn. En een veerboottocht die zeker drie keer meer moet gaan kosten dan nu, kan je toch geen vooruitgang noemen. Ik denk niet dat 'de veerman' hier warm voor zal lopen. 


Het plan van het doorgraven van de wallen en het plaatsen van een stalen tunnel en een loopbrug kan je toch echt niet anders dan Disneyficatie noemen. Het zal heel wat gaan kosten allemaal, waarbij het nut zeer twijfelachtig is.

Dan de brug bij de voormalige jachtwerf. Een klein stukje naar boven, loop je zo langs de sluisdeur, gewoon de Turfkade op. Ook hier weer valt niet te verwachten dat de kosten het te verwachten resultaat oplevert.

Een terras op de Turfkade aan de waterkant is oké. Maar of een steiger/vlonder boven het water langs de kademuur enige zin heeft valt zeer sterk te betwijfelen. Dat daar iemand zal gaan liggen zonnen (als hij al schijnt) zoals voorgesteld, kan je echt wel vergeten.


Wat totaal niet aan de orde komt is het verbeteren/verbreden en aantrekkelijker maken van de coupure bij de Toelaverweg/Kaaistraat. Die kan toch makkelijk breder gemaakt worden. De waterkerende deuren zullen denkelijk nooit meer gebruikt worden. Maar als het toch echt moet, kunnen daar best nieuwe bredere deuren voor gemaakt worden. Ik betwijfel of die deuren nut hebben, want de vloedbalken voor de Kaaipoort zijn ook nergens meer, dus kunnen ook niet meer aangebracht worden. 
Mijn tip is: laat  een aantal architecten een idee maken ter verbreding en verfraaiing van de coupure.

Wat Bastion IX betreft heb ik al eerder geopperd de restanten van de Noordpoort wat meer bloot te leggen en de poort zelf gedeeltelijk- of het liefst in zijn geheel op te bouwen. Voor de bunker zou een betere opgang gecreëerd moeten worden om als uitkijkpost te voldoen. De bunker kan het beste gewoon als opslag voor materialen van de 1 aprilvereniging dienen. Bunkers zijn altijd vochtig, dus veel anders kan je er niet mee doen. Het idee van een openluchttheater is op deze plaats niet wenselijk. Bastion VI is daar veel beter geschikt voor. Maar op het Kaai Ravelijn is ook al een openluchttheater, dus of dat zin heeft? 

Het ontwerp van een stalen rammei-beeld, past uitstekend op de rotonde bij de Pieter van der Wallen dam. Is overbodig bij de Noordpoort.

Verder vraag ik al jaren om het enige stukje originele stuk stadsmuur met gewelven tussen Langepoort en Bastion VII bloot te leggen. Steeds wordt mij beloofd dit mee te nemen in de plannen, maar ik hoor er nooit over. Als men daar niets in ziet, zeg dat dan gewoon.


Tot slot zal het wel duidelijk zijn dat de plannen zoals voorgesteld door Han de Kluijver ik echt niet blij kan worden
. Het is mij inmiddels wel duidelijk dat daar door de gemeentebestuurders en veel Briellenaren heel anders - haast juichend - over gedacht wordt. Alleen het kostenplaatje zou misschien kunnen voorkomen dat - de naar mijn mening niets opleverende plannen - uitgevoerd gaan worden.


Dit is mijn mening als zeer betrokken oud-Briellenaar, die duidelijk niet om een opvatting verlegen zit.

Dit alles met een vette, welgemeende serieuze knipoog aan Gregor!
Rens van Adrighem. 

maandag 22 oktober 2018

WIE TOT DE PLANNEN KWAMEN VOOR DE BINNENSTAD


Velen vragen zich af hoe en wie tot de nogal opvallende plannen voor de Vestingstad Den Briel zijn gekomen.In het Leefomgevingsboek staat te lezen dat de plannen het resultaat zijn van het participatieproces tussen mecanoo architecten en de gemeente Brielle. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van de binnenstad voor de bewoners.

Het proces is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met een groot aantal enthousiaste bewoners en ondernemers: 

De begeleiding vanuit de Gemeente Brielle werd verzorgd door Johan Wessels.

Het blijkt een toekomstperspectief waar veel Briellenaren erg van zijn geschrokken en vrezen dat bezwaren maken tegen deze plannen niet veel zin zal hebben. Het vermoeden is dat alleen de hoge kosten van het uitvoeren van deze plannen het enige obstakel zal zijn om er een streep door te trekken.
Rens 

zondag 21 oktober 2018

ONDERBOUWING ARCHITECT DE KLUIJVER


Han de Kluijvers onderbouwing voor zijn spectaculaire plannen voor de Brielse binnenstad, onder de titel: ‘RUG NAAR HET WATER’. 

Hij is van mening dat de Brielse geschiedenis is gevormd door water. Is de vorming van het stadje niet gewoon door de vestingwerken en zijn bewoners bepaald? De haven is langzaam dichtgeslibd en ligt vol met nauwelijks bewegende boten, waarvan sommige in staat van ontbinding verkeren. Klopt, dat komt omdat het ontbreekt aan een havenmeester.Steigers zijn moeilijk toegankelijk, de fraaie historische kades zijn dichtbegroeid met bosschages.Dat is een kwestie van gebrek aan onderhoud door de gemeente. Geparkeerde auto’s hebben het beste uitzicht op het water. Auto’s moet je nu eenmaal parkeren en in de haven ontbreekt het toch aan leven en is er niks te zien, dus is dat de beste plaats toch? Voetgangers zijn veelal gedwongen om aan de kant van de bebouwing op smalle stoepen te lopen. De voetgangers zullen ten alle tijden langs de bebouwing willen lopen, daar bevinden zich immers de zaken. Niemand gaat toch langs de waterkant lopen. Terrasjes zijn her en der op een hoek of tussen de geparkeerde auto’s gepropt. Dat is wel héél erg overdreven. Markt, Wellerondom, Voorstraat, Nobelstraat en Maarland geven toch echt een heel ander beeld. Zo goed bewaard als de vesting is, en zo fraai geconserveerd als de vele rijksmonumenten, zo veronachtzaamd is het water. Besluit de Kluijver.

Dat laatste heeft de Kluijver volkomen gelijk in, daar moet hoognodig iets aan gedaan worden. Het probleem van het parkeren blijf je echter houden, want elk gezin heeft tegenwoordig minimaal drie auto’s en bezoekers van Den Briel willen zo dicht mogelijk, liefst IN de binnenstad parkeren. Er zal zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden buiten de vesting te parkeren. Moet je daarom dan de wallen op een andere plaats gaan doorgraven? Mij lijkt het waanzin, daar krijg je echt niet meer bezoekers door.
Als de coupure bij de Kaaistraat niet groot genoeg is, maak die dan breder en op zijn minst aantrekkelijker! 
Rens

zaterdag 20 oktober 2018

TWEEDELING


Het grootste probleem bij de beoordeling van de plannen voor de binnenstad is dat er in Den Briel sprake is van een tweedeling. ’Oudere’ Briellenaren waarvan hun wortels in Den Briel liggen en de meeste ’nieuwe’ Briellenaren verschillen duidelijk van mening. 
De weinige overgebleven ’oudere’ Briellenaren kunnen de grote drang naar veranderingen niet begrijpen. Veranderingen die zo dringend gewenst zijn door de ‘nieuwe’ Brielse bewoners. Alles kan niet blijven zoals het was, dat begrijpen oudere Briellenaren heus wel. Maar als je ziet op wat voor manier die veranderingen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met bovenal het verdwijnen van alle diensten en moderne bouwsels. Met wat er nu weer als plannen gepresenteerd wordt, vragen zei zich toch echt af of er niet al genoeg verziekt is. 

Erfgoed moet je zuinig op zijn, aar het lijkt wel of er geen besef meer is van historisch erfgoed. ,,Om Den Briel aantrekkelijk te maken moet je aansluiten bij de bezoeker van de toekomst, daar moeten we concessies voor doen’’, is het credo van de nieuwe Briellenaar. Als je daar niet in mee gaat ben je tegenwoordig een negatieveling of zelfs een ouwe zeikerd die niet met de tijd mee wil gaan. Alles wat je tegen al die zo nodige veranderingen inbrengt heeft naar verwachting geen zin, want de grote meerderheid van de huidige bestuurders vinden de plannen fantastisch en bepalen wat het beste is voor het stadje. Wat die plannen allemaal gaan kosten horen we niets over. Maar dat dat vele tonnen gaat kosten kan je op je vingers natellen.

Mijn opmerkingen als oud Briellenaar zullen hooguit gelezen worden, maar dat ze effect hebben in het beslissingsproces kunnen we wel vergeten. Maar ik heb in elk geval mijn mening gegeven. Daar werd tenslotte om gevraagd. 
’’Wie het verleden niet kent, heeft geen notie van de toekomst’’, is hier toch echt van toepassing. Of al die nieuwe spectaculaire plannen Den Briel zullen helpen zal de tijd leren.
Rens

ERGERNISSEN


De plannen voor het opknappen van de historische binnenstad gaan vormen aannemen die alle historische werkelijkheidszin te boven gaat.
De architectonische voorstellingen van Han de Kluyver zijn echt kunststukjes, maar passen totaal niet in Den Briel. Het gaat er op lijken dat ik een van de weinigen ben met deze mening. Ik kan het echt niet bevatten dat gedacht wordt, dat deze plannen ervoor gaan zorgen dat Den Briel hierdoor vooruit zal gaan. Daarvoor is het stadje al teveel teloor gegaan door alle voorzieningen uit de binnenstad te laten verdwijnen. 
De gemeentebestuurders zijn zo enthousiast dat wel duidelijk is dat er alles aan gedaan zal worden de plannen uit te voeren. Dat niemand op mijn mening zit te wachten, blijkt uit de meningen dat mijn opmerkingen maar al te vaak als negatief, waar bemoei je je mee en zelfs afzeiken bestempeld worden. Ondanks dat ik in de meeste gevallen mijn mening onderbouwd geef wanneer daar om gevraagd wordt. 
Het heeft mij doen besluiten dat  het maar beter is maar niet meer te reageren op facebook. Alleen op deze blog zal ik - mocht ik daar behoefte aan hebben - reacties plaatsen.
Degenen die dus GEEN interesse hebben in mijn mening moeten dus NIET mijn blog RENSWERELD openen. Dan hoeft u zich ook niet te ergeren.
Rens 

vrijdag 19 oktober 2018

DUIDELIJKHEID


De uitbaatster van de Brielsche aap laat weten dat ze een beetje boos is. ,,Onze intentie is ‘ons eilandje’ zo in te richten dat het voor iedereen van waarde kan zijn. We gaan proberen het voor iedereen naar de zin te maken. Het is de bedoeling te verbinden.’’ 
Iedereen en ikzelf voorop, neemt de goede en bovenal gedreven intenties van de uitbaters direct aan.

Door het plaatsen van de opvallende roze beelden ontstond er nogal rumoer. Het zal de bedoeling zijn geweest daarmee extra aandacht te genereren voor het eiland en dat is uiteindelijk ook gelukt en gegund. Dat sommige reacties heftig waren was wel te verwachten. 
,,Nu moeten we ons formeel en procedureel verantwoorden en dat is moeilijk als alles zo uit je hart komt en de intentie zo goed is’’, meld de uitbaatster.
Normaal gesproken moeten zonder vergunning geplaatste voorwerpen direct verwijderd worden, een vergunning worden aangevraagd en dan maar afwachten of er een vergunning voor afgegeven wordt. De beelden staan er nu al maanden.

Met het plaatsen van de beelden - ook al kwam dat uit het hart - werd het risico genomen dat er problemen zouden komen. Dit soort dingen zijn namelijk aan regels gebonden. 
Helemaal omdat er randbepalingen voor het eiland zijn waarvan je op de hoogte moet zijn. De gemeente heeft al die tijd niet gehandhaafd. Dan heb je dus geen enkele reden om boos te zijn.

Bij het zien van de beelden en de opmerking: ,,Hoe kan het toch bestaan dat de inspirerende grootheid van deze creaties die door een individu dat kon werken in vrijheid, door ’sommigen’ niet gezien of ervaren wordt'', vraag ik mij - zonder de mening mooi of lelijk - af waar het ‘verkeerd’ is gegaan in mijn ruim 60 jaar artistieke werkzame leven, dat ook ik tot die ’sommigen’ behoor. 
Mijn mening over de beelden heb ik al uitgebreid aangegeven, dus ga ik niet herhalen. 

De vraagstelling over de ‘inspirerende grootheid’ van de beelden begrijp ik dan ook voor geen meter. Maar goed, meningen verschillen nu eenmaal. 
Ik wens de gedreven initiatiefnemers alle mogelijke succes en een vooral gezonde, inspirerende onderneming toe.
Rens 

donderdag 11 oktober 2018

AFBRAAK


Wat is er toch allemaal  aan de hand met ons Brieltje? Waarom moet er zo nodig gerommeld worden aan het Brielse erfgoed? 

Het begon allemaal met het construeren van het megalomane tunneltje van anderhalve ton met een ovale glazen dak en in het interieur aangebrachte tekst met roestvrijstalen letters, waar wethouder Heijboer zich verbeten voor inzette, en binnen de kortste keren vernield was. Wethouder Verbeek maakte het nog bonter. Die vond dat ''De wallen verplaatst'' moesten gaan worden. Kosten nog moeite werden gespaard om de bevolking warm te krijgen. Maar helaas, weer veel geld verdween in de vest en we horen er niets meer over.

Toen kregen we de ruim halve ton kostende betonnen kantelen op Bastion I. Daarmee was het nog niet gedaan. De Disneyficatie gaat nu vormen aannemen waardoor je je gaat afvragen wat de Brielse bestuurders toch bezield. 

Er kwam het moment dat alle voorzieningen uit de binnenstad verdwenen waren. Zo erg dat je geen pakje boter meer kan kopen binnen de wallen.
''Vier de veranderingen'' klinkt het nu luid. Het begon met het inschakelen van enkele adviesbureaus. Er werd geconstateerd dat er steeds meer voorzieningen als het theater, de supermarkten, de bibliotheek en vele bedrijven buiten de vesting kwamen te zitten. Het historische karakter van de binnenstad vond men wel groot, maar Den Briel met meer dan 450 monumenten mag geen museum worden waar toevallig ook mensen wonen. 

Ideeën werden met alle partijen uitgewisseld en er ontstond een leefomgevingsboek. Er werden concrete ontwerpen gemaakt en die gaan nu uitgevoerd worden.
Een paar malloten van het een of andere bureau die totaal geen enkele binding met Den Briel hebben, verzinnen maar wat. Verkloten het aanzicht van Den Briel eerder dan dat het er van opknapt en sturen vervolgens een torenhoge rekening naar de gemeente die de Brielse burgers kunnen betalen.


Je begrijpt niet hoe het toch mogelijk is dat voormalig ambtenaar van de gemeente die al lang met pensioen is, de uit Hengelo geïmporteerde (Johan) Disney Wessels, de man van de betonnen kantelen op Bastion I , die als projectmedewerker aangesteld is, in staat is de hele sfeer in Den Briel op desastreuze wijze weet te verzieken met plannen en bouwwerken die totaal niet passen in het stadje. Disney Wessels weet alles zo goed te brengen dat de import bestuurders er hard achteraan hobbelen. Die staan er bij, kijken er naar en vinden alles goed. En ook in de commissie grondgebied zit iedereen ja te knikken omdat niemand tegen de betreffende wethouder durft te zeggen wat ze er echt van vinden.

Wat er allemaal gaat gebeuren de komende jaren:


Bij de Zevenhuizen komt een stalen botenhuis. De kosten zullen niet te stoppen zijn met enkele tonen.

Dit geeft een vertekend beeld. Er is lang niet zoveel ruimte in deze ‘draaikom’ van de haven, door het zeker 8 meter uitsteken vanuit de kade van het veerhuis.
Dat het veer van de Krabbenplaat naar Den Briel minstens drie keer zoveel meer afstand moet overbruggen, waardoor de overtocht ook drie keer meer gaat kosten wordt maar gewoon even vergeten.

De wal gaat  doorboord worden met een stalen doorgang met brug om de entree naar de binnenstad aantrekkelijker te maken. Een verbinding vanaf de bushalte bij de rotonde bij AH over het water naar het parkeerterrein bij de Jumbo. 

Ook dat gaat weer de nodige tonnen kosten. 

En dan tot slot een brug bij de voormalige jachtwerf de Delta. 

Op een plaats waar je op enkele meters afstand gewoon over de weg kan lopen van het Scharloo naar de Turfkade.


Aan de Turfkade moeten 36 parkeerplaatsen ruimte maken voor een terras en komen er trappen naar een vlonder boven de haven met het idee daar heerlijk te genieten op een ligbed. 

Wat een flauwekul allemaal en waar gaat het naartoe in ons historische Brieltje. Wordt het dan in plaats van een museum, een Disneypark?

Architectonisch gezien zijn de ontwerpen echte kunststukjes, maar passen absoluut niet is het historische Den Briel. 
Rens

maandag 1 oktober 2018

GEEN JA GEEN NEE


Als de normale procedure plaats vind, zal er voorlopig nog er geen ja of nee zijn voor de roze beelden aan de waterlijn van het Kaai Ravelijn. 
De eerstvolgende raadsvergadering is 30 oktober. Pas dan zou er een besluit boven water kunnen komen betreffende de plaatsing zonder vergunning. Waarom alles zo lang gaat duren komt omdat eerst de Welstandscommissie advies moet uitbrengen aan het college. Daarna moet het college een voorgenomen besluit nemen. Tegen dat besluit kunnen dan nog zienswijzen - een soort beroep - worden ingediend en pas na de behandeling daarvan kan het college een definitief besluit nemen. 
Of komt er misschien een heel andere aap uit de mouw van de wethouder?

Je moet ook niet vreemd opkijken als tegen die tijd de beelden al weer weg zijn. Want in tegenstelling tot de eerdere melding dat de beelden zijn aangekocht, gaat nu het verhaal dat ze worden gehuurd. Volgens sommigen is al zichtbaar dat het rottingsproces van de plankjes is ingegaan. 

Het is onvoorstelbaar dat de gemeente ‘overtreders’ vraagt een vergunning aan te vragen en niet gehandhaafd wordt. Niemand is blijkbaar op de hoogte van de randvoorwaarden die vastgesteld zijn door de gemeente zelf voor het eiland. Daardoor zal Den Briel straks meer dan drie maanden opgescheept zitten met een aanzicht dat alleen maar afbreuk doet het historische stadje. 


De Brielsche aap zal in zijn nopjes zijn met alle publiciteit. Het is alleen te hopen dat dit alles in hun voordeel zal uitvallen. Het had slimmer geweest de beelden als beeldentuin op het eiland te zetten op het moment dat het restaurant en de andere voorzieningen (waar ze inmiddels volop druk mee bezig zijn) klaar waren.

Dat had beslist méér bezoekers en de nodige inkomsten opgeleverd. 
Nu alleen maar een hoop ‘herrie’. 


De roze Paaseiland beelden aan de waterlijn zullen echt geen bezoekers of toeristen naar Den Briel trekken zoals de meeste raadsleden veronderstellen. Het heeft alleen maar onbegrip opgeleverd. 
Ze zullen zich een aap lachen bij de roze aanblik.

Rens