vrijdag 8 november 2019

GEZOND VERSTAND

Desastreuze plannen uiteindelijk van de baan.
Brug over de vest, stalen pisbuis door de wallen en onzinnige brug over de haven naar de Turfkade gaan definitief niet door. 


'Geen draagvlak onder de Briellenaren', constateert het gemeentebestuur.

Het gezonde verstand blijkt toch te zijn toegeslagen waardoor 't Brieltje geen onzinnige bouwsels worden opgedrongen.

Of het zelfde gaat gelden voor de Turfkade, waar parkeerplaatsen dreigen te worden opgeheven om toegang te kunnen verlenen naar een terras steiger langs de kademuur blijft de vraag.

TIPS VOOR DE TURFKADE
Laat de terras uitbater een ponton langs de kade aanleggen en leuk aankleden. Hou een pad van 2 meter breed vrij voor de bediening, dan kost het ook geen 30 parkeerplaatsen. Kijk een jaar of langer aan of er behoefte is aan een terras in de haven, dat bespaart de gemeente zakken vol geld en dat kost de binnenstad middenstanders geen klanten! Hoe simpel kan het zijn?!

Je kan de haven ook dempen. De Doelen weer opbouwen als theater waar het tot de jaren '60 stond.
Dan heb je een fantastisch evenementenplein en zat terras en parkeerplaatsen. En zéér belangrijk: volk IN de binnenstad! Goed voor de middenstand, de horeca en de gemeente! Ik weet dat er Brielse investeerders zijn die zich daar voor willen inspannen. Maar dat zal wel een te gewaagd idee zijn.
Rens

dinsdag 11 juni 2019

DOORDRAMPLANNEN


De kogel is door de kerk, de desastreuze plannen voor de binnenstad gaan ondanks de vele bezwaren van Briellenaren gewoon door.

In de zomer van 2018 heeft gemeente Brielle ideeën voor bastion IX - de locatie waar de Watergeuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort Den Briel binnenvielen - opgehaald bij bewoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Het is de bedoeling het Bastion voor 2022 te her in te richten ‘waardoor de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt.’ Hierbij wordt ook gekeken naar het bestaande 1 april monument, dat hier ter herdenking aan het bestormen van de stad ligt, want in 2022 is het 450 jaar geleden dat de Geuzen Brielle binnenvielen. ‘’Het is een mooi streven om dat jaar de locatie opgewaardeerd te hebben”, aldus wethouder André Schoon.


De opgehaalde ideeën zijn verwerkt in een lijst met uitgangspunten als ontwerpopgave opgesteld door een selectiecommissie samengesteld uit Vrijwilligersorganisaties, Bewoners, Ondernemers, Kunstenaars en Architecten. 

Zou het niet verstandiger zijn geweest aan te geven welke ideeën er uiteindelijk in aanmerking gekomen zijn, waardoor de aangevers ervan kunnen zien dat ze niet voor niets hebben meegedacht en gereageerd?

Inmiddels hebben twee ontwerpbureaus hun visie op de ontwerpopgave gepresenteerd aan de selectiecommissie, die unaniem heeft besloten dat RO & AD Architecten een inspirerende locatie van bastion IX mag gaan maken.
Op basis van het breed ophalen van input over de vesting, de stad en wat er lokaal speelt, worden ideeën ontwikkeld, die vervolgens getest worden in overleg met de selectiecommissie en de overige stakeholders, aldus Ad Kil van RO & AD Architecten. Alle input vormt de basis voor een voorontwerp, dat naar verwachting dit najaar gepresenteerd wordt. 

10 juni 2019 maakten de Brielse Democraten bekend dat het Brielse college heeft gekozen tot uitvoering van de plannen, de binnenstad aantrekkelijker te maken.
'Op korte termijn wordt gestart met de voorbereiding van de realisatie van: De Turfkade als terrassenkade, inclusief steiger, en een brug over het Zuidspui als verbinding tussen Turfkade en Bleijkersbolwerk. Het college handhaaft het plan voor de doorsteek door de wallen , maar gaat dat nader onderzoeken.'
Je vraagt je dan gelijk af: als die doorgraving met die PISBUIS niet doorgaat, is die vele euro’s kostende brug totaal zinloos! Dat is hij trouwens zo wie zo al want niemand (op de plannenmakers na) ziet daar het nut van in!
Op de Turfkade zullen 60 parkeerplaatsen verdwijnen. Dat zal beslist niet gunstig zijn voor de middenstand in de binnenstad, eerder een grote strop. De enige die hier zijn voordeel mee gaat doen is de terrashouder.

'Het herinrichten van Bastion IX is alreeds gestart, stellen de Democraten maar zoals blijkt uit het bericht van de gemeente, is de ontwerpfase van start gegaan.   
Ook het entreegebied Veerhaven, De entree P.v.d.Wallendam, Versterking ontvangstlocaties (bebording c.a.), Routemanagement (banieren en licht, routeprofiel, route op en onder de wallen) zal doorgang vinden. De rest is NIET van de baan.  Ook de andere zaken wil men doorzetten, maar niet nu', laten de Democraten weten.

Na een kijkje op het internet blijken de Architecten RO&AD o.a. bekend te zijn van de Moses Bridge in Bergen op Zoom.

Een natte voetengoot vanaf de wallen door de vest zeg maar. Het komt er op neer dat zij eigenlijk de zelfde ideeën hebben als Han Kluijver die de Brielse plannen gestalte gaf.Dit soort futuristische ideeën eindigen altijd in dit soort toestanden. 
Daar wordt toch niemand blij van?!


De Briellenaren zullen erg benieuwd zijn hoe de plannen  van Brielles gemeentebestuur  miljoenen kostende project gestalte gaat krijgen.

Ik durf het op zijn zachts gezegd te betwijfelen of de huidige haven plannen, net zoals als het geldverspillende Kaaistraat tunneltje, de oplossingen zijn om de binnenstad aantrekkelijker te maken.
Rens

zondag 14 april 2019

GEKLEURD


Gaan de Paasbeelden op het Kaai-eiland blijvend een gekleurd beeld geven aan de entree van de oude vestingstad?

Het valt te verwachten dat ze zolang ze niet instorten, het roze van tijd tot tijd van kleur zal veranderen.


Er is altijd wel weer een rede te vinden om opvallende aandacht te trekken.
  


En niet onbelangrijk: er toe bijdragen dat hiermee de gedreven uitbaters genoeg inkomsten kunnen genereren.


Rens

donderdag 14 maart 2019

DESASTREUZE DOORDRAM PLANNEN


Er moet vaart worden gemaakt met het uitvoeren van de plannen voor de bereikbaarheid en de haven van ’t Brieltje volgens projectleider Johan Wessels.
Na het enkele tonnen kostende Kaaistraat tunneltje, samen met de betonnen kantelen op het Molenbolwerk, zullen dit de volgende prestaties zijn van de man die dit soort projecten voor Den Briel weet uitgevoerd te krijgen. De architect maakt prachtige, architectonische kunststukken, daar kunnen we niet omheen. Maar dat die geschikt zijn voor een historisch stadje als Den Briel vinden velen misplaatst.


Er zullen twee bruggen aangelegd worden, één over vest en één over de haven.

De brug naar het Bleykersbolwerk zal met een flink hoogteverschil  lopen. 

‘Een ode aan de stad’, volgens de architect Han de Kluyver.
Een mening die een groot deel van de binnenstad-bewoners niet deelt. Een overkapte brug wordt één pisput en niemand kan begrijpen dat de Monumentencommissie goed kan vinden dat er een gat in de wallen komt voor een brug van nota bene roestig materiaal. Het is gewoon een afschuwelijke aantasting van de mooie wallen en zal daarbij voor ouderen en helemaal voor rolstoelers, moeilijk te nemen zijn. Het is daarbij gewoon belachelijk, omdat het net zolang lopen is als nu door de Kaaistraat. Moet je aan zo’n waanzinnig plan dan vele tonnen aan gaan uitgeven?

Het lijkt er sterk op dat er in Den Briel (bij de nieuwkomers) steeds meer aandrang tot modernisering toeslaat en men bang is dat het stadje een Anton Pieckplaatje gaat worden.

De eerste prioriteit bij bestuurders blijkt de bereikbaarheid en de beleving van de binnenstad te zijn. De belangen van de bewoners komen bij deze plannen niet aan bod.
De nadruk ligt in hoofdzaak op de Turfkade waar alleen de terrashouders blij mee zullen zijn, en niet op het daarachter liggende winkelgebied. Er zullen dan ook veel parkeerplaatsen verdwijnen, waar de middenstand van de binnenstad dan de dupe van zal worden.

Het plan voor een overdekt botenhuis bij de historische Zevenhuizen voor het veerpontje, ziet uiteraard ook niemand zitten.

Er wordt door de Briellenaren zeer terecht gesproken van een desastreuze aanpak met deze plannen.
Daar ben ik het als geboren Briellenaar, weliswaar wonende in Spanje, helemaal mee eens. Ik weet dat daar niemand een boodschap aan zal hebben. 
Toch roep ik: Laat Den Briel Den Briel, anders verliest het zijn ziel!
Rens

woensdag 23 januari 2019

KAN NIET GEKKER

DUIDELIJKE VERRIJKING'De beelden zullen uiteindelijk gaan lijken op overblijfselen van een verdwenen beschaving',
volgens de 'kunst'makers.

'Een verrijking voor Brielle' volgens VVD voorman Arie van Gorsel.'


De procedures moeten nu toch wel voldoende duidelijk zijn volgens Van der Linden (CDA) en Smit 

Duidelijker dan deze aap kan het niet zijn!

Het overschilderen in een lichtere kleur zoals bepaald door de gemeente zal - ondanks dat de uitbaters van de Brielsche aap eerder melde - dat dat van meet af aan de bedoeling was dus niet gebeuren, daar zal de tijd voor moeten gaan zorgen.

Dat de beelden voor tijdelijk geplaatst zijn blijkt dus ook een fabel te zijn. Het zal er op neer komen dat de beelden vanzelf zullen wegrotten.

Het is wel duidelijk dat er niets zal veranderen buiten de veranderingen  veroorzaakt door de natuur.
Rens

woensdag 9 januari 2019

BLIJVEND PAASEILAND


Tegen de tien hoofden op het nieuwe stadspark Brielsche Aap is veel verzet geweest. Velen vinden de beelden lelijk en vooral door de felroze kleur totaal niet passen bij het historische karakter van de Vesting. Het heeft er inmiddels ook al voor gezorgd dat het Kaai Ravelijn bekend staat als Het Paaseiland. De verklaring dat ze een eerbetoon vormen voor de vele omgekomen dijkwerkers is totaal misplaatst te noemen.

De monumentencommissie heeft groen licht gegeven en B&W willen nu een vergunning verlenen dat de beelden mogen blijven staan. Met dat verschil ten opzichte van nu dat ze bij een eerste verfbeurt iets lichter roze worden, wat van meet af aan de bedoeling was delen de uitbaters van het eiland mede. 
De monumentencommissie had wel wat opmerkingen, maar daar is aan voldaan en stelt dat de beelden 'het rijksmonument Vesting Brielle niet (onevenredig) ontsieren'. En zeker niet als de beelden minder felroze worden.

Over smaak valt niet te twisten meld burgemeester Gregor Rensen. Is het bepalen dat de beelden lichter roze geschilderd moeten worden ook niet een kwestie van smaak vraag ik mij dan af. Daarbij zal de maker van de beelden niet blij zijn dat anderen bepalen in welke kleur zijn werk overgeschilderd gaat worden. De grote vraag daarbij is wie uiteindelijk de kleur bepaald als - tenminste - de beelden ooit overgeschilderd gaan worden. 
De uitbater zegt van plan te zijn ze een lichtere kleur roze te geven. Eerder werd ook verklaard dat de beelden maar voor tijdelijk geplaatst zijn, maar dat blijkt een heel lang tijdelijk te zijn en helemaal nu er vergunning is gegeven dat ze mogen blijven staan.

Het is erg jammer, ook zakelijk gezien voor de Brielsche aap dat door al deze toestanden het eiland het meest bekend is komen te staan als Het PAASEILAND, waardoor 'de vlag de lading' totaal niet dekt. 
Het had slimmer geweest er apen neer te zetten.
Rens