maandag 12 november 2018

TIJDLOOS TIJDELIJKz
Nog steeds zwijgt de gemeente in alle talen over de eind juli zonder vergunning geplaatste roze beelden aan de waterkant van het Ravelijn eiland. Half september werd bekend dat de welstandscommissie moest gaan kijken of de werken passend zijn bij de historische omgeving en zou daar zijn oordeel over vellen. 

Nu, half november is er nog steeds niets officieel bekend gemaakt. Het schijnt dat Welstand een positief advies heeft gegeven voor de roze beelden, omdat de Brielsche aap vermoedelijk heeft aangegeven dat de beelden van tijdelijke aard zijn. Alleen moet het college nog een besluit nemen. Een definitieve vergunningverlening zal dus nog wel even duren. Het is jammer dat er zo weinig openheid is vanuit de gemeente. 

Uit het huidige gepresenteerde logo van de Brielsche aap valt direct op te maken dat die beelden echt geen tijdelijke aangelegenheid, maar vermoedelijk blijvend zijn want anders zet je de beelden niet in je logo. 
Het valt te vrezen dat Briellenaren hierdoor gewoon hun gang gaan. Want als ze duidelijk melden dat wat ze aanbrengen van tijdelijke aard is, wordt er niet gehandhaafd en duurt het zeker een paar maanden eer er duidelijkheid komt.
Al met al ziet het er naar uit dat het afwachten is tot de van oude plankjes gemaakte beelden vanzelf door de weersinvloeden verdwijnen. Tijdelijk blijkt gewoon Tijdloos te zijn. 

Hoe dan ook: 8 december gaat de Brielsche aap proefdraaien. Na het verzetten van heel veel werk zal het door de gedreven inzet en alle publiciteit zeker een groot succes worden. 
Dat verdienen ze en is ze uiteraard van harte gegund.
Rens

zondag 11 november 2018

GEBAKKEN LUCHT?


Onlangs kreeg een aantal Briellenaren een rondleiding in de Sint Catharijnekerk, de dom en de zolders, met uitleg van een gids.

Op de zolder van de zuidelijke zijbeuk kregen ze de uitleg over de luchtboogstoelen, waarbij verteld werd dat de luchtbogen zelf nooit gebouwd zouden zijn. Dat moet een vergissing zijn geweest van de gids, want:

In 1993 maakte ik na het lezen van de geschiedenis van de St. Catharijnekerk aan de hand van een aquarel van Joost Wolfheze uit 1800, een schilderij van de Sint Catharijnekerk met luchtbogen.

De geschiedenis van de luchtbogen ben ik maar eens gaan uitzoeken of die er nu wel of niet zijn geweest.
Historicus Peter Don, beschreef de complete geschiedenis van de Sint Catharijnekerk, waarbij ook de luchtbogen.

''Luchtbogen die getuige enkele oude afbeeldingen direct al aan weerszijden van het schip waren opgetrokken. in 1804 werd geconstateerd dat de luchtbogen zo wankel waren dat zij dreigden in te storten. Omstreeks 1805 zullen zij tot onder de zijbeukdaken zijn afgebroken. Uit de afwerking van de restanten met hun zeer verzorgde metselwerk en mooi afgewerkte kraagstenen, boogaanzetten en lijsten van natuursteen die zich onder de daken der zijbeuken nog bevinden, kan worden opgemaakt dat zij duidelijk bedoeld waren om geheel in het zicht te blijven.'' 
Op de foto de restanten van de luchtboogstoelen onder de kap van de zuiderzijbeuk.

Een dwarsdoorsnede van het schip naar het westen, met aangegeven de luchtbogen die in 1805 afgebroken zijn. Het is dus wel duidelijk dat de luchtbogen echt aanwezig zijn geweest. 

Dat de geschilderde luchtbogen de 'vrijheid' van de schilder kan zijn geweest, is naar mijn idee onterecht en durf ik dan ook als gebakken lucht te bestempelen.

Rens

woensdag 7 november 2018

HERBOUW DE DOELEN


Vermoedelijk heeft er nooit iemand over nagedacht De Doelen aan de Turfkade te herbouwen. 
Nu er door B&W gevraagd wordt naar ideeën voor de binnenstad, lijkt het mij best eens de moeite het idee tot herbouw te onderzoeken en te overwegen hiervoor een goed plan te creëren.

De voorgevel zou ongeveer gebouwd moeten worden zoals die altijd geweest is, en daarachter zou dan een theater met foyer gerealiseerd kunnen worden. 


Ruimte is er genoeg want voorheen was daar ook zo’n 1500 m2 bebouwd. Er zal dan eindelijk weer een beetje leven in de Brielse brouwerij komen en ook de middenstand en de horeca zou hier een groot voordeel aan kunnen hebben. 
’T is maar een idee, maar de moeite waard er eens wat dieper op in te gaan toch?

Rens