woensdag 27 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 3


LEVE DE VESTING BRIELLE, HIEP HIEP HIEP HOERA ???

Half november koppen de kranten: ''Brielle dubt over walverplaatsing'' en ''Brielle in rep en roer. Toekomstvisie suggereert sloop van vestingwallen.'' Samen met bestuurders, medewerkers ruimtelijke ordening en communicatiestrategen wil het gemeentebestuur brainstormen over de vraag hoe van de stad weer een geheel te maken. ''En nieuwe wal kan op een symbolische manier eenheid aanbrengen tussen de oude vestingstad en de nieuwe wijken daarbuiten,'' laat men weten. Op 17 januari houdt de gemeente daartoe een symposium, en ter voorbereiding daarop is een brochure 'De toekomst van de (vesting)stad' uitgebracht. Daar in staat met heel veel woorden - waardoor je door de bomen het bos haast niet meer ziet - de zienswijze van mensen die verstand van dit soort zaken hebben, te lezen.

De heftige discussie die ontstond onder de Brielsebevolking na de spraakmakende berichten in de kranten, noopte wethouder Verbeek als voorzitter van de plannenmakers, tot het afzwakken van de berichten door op tv Rijnmond te verklaren dat het alleen gaat om een discussie ingang te zetten. Of de Briellenaren daar instinken!? Er staat toch in klare bewoordingen dat men de wallen wil verplaatsen! Ook wethouder Klaas Schipper, twittert direct dat er niets van waar is. ,,Alles blijft bij het oude,'' waarmee de verwarring en het ongeloof nog sterker wordt. Waarom breng je dan zo'n kostbare brochure uit, als het alleen maar om een discussie gaat?

SAMENVATTING VAN DE BROCHURE

De visie voorziet in ''een nieuwe afbakening door wallen, met een nieuw centrum, waarmee de buitenwijken hun identiteit kunnen ontlenen. Om van Den Briel weer één geheel te maken, moeten de wallen worden verplaatst. De vesting groeide in het verleden mee met de stad om nieuw ontstane gebieden in te sluiten en bewoners bescherming te bieden. Nieuwe wallen kunnen op een symbolische manier eenheid aanbrengen in de oude stad en de nieuwe wijken.''

Om die reden wordt nagedacht over het verplaatsen van de driehonderd jaar oude vestingen van Den Briel om opnieuw eenheid te creëeren. 

''Een concrete uitwerking hiervan is al te zien rondom de wijk Nieuwland, die deels door aarde wallen aan het zicht is onttrokken.'' 
''In Den Briel is de marketing van de stad van cruciaal belang. Hoe onderscheid je je als gemeente, hoe trek je bewoners aan, en vooral: hoe behoud je ze? Een veel voorkomende valkuil is dat beleidsmakers niet kijken naar hun eigen bevolking. Ze willen altijd maar nieuwe doelgroepen aanboren. Hoe de naamsbekendheid van Den Briel te vergroten, en hoe zoveel mogelijk dagjesmensen aangetrokken kunnen worden, blijft de grote vraag,'' staat in de brochure, waarmee gelijk het antwoord is gegeven op die vragen. ''Den Briel mag geen openluchtmuseum worden, waarin alleen gekeken mag worden en niets aangeraakt,'' verklaard men.

De bouwzucht is zowel in de binnenstad als buiten de wallen als maar doorgegaan waardoor Den Briel uit haar stadscentrum is gebarsten. Ook de eens groene gebieden aan de overzijde van de Groene Kruisweg zijn volgebouwd. Nieuwe woonwijken verrezen met hun eigen infrastructuur, winkels, zorg- en sportvoorzieningen. Nieuwland voorzag in wonen zonder buurtsupermarkt. 
In de binnenstad heeft een enorme leegloop van voorzieningen plaatsgevonden. Grote bedrijven, politiebureau, apotheek, stadsarchief, belastingkantoor, het GEB, bioscoop, feestzalen, de Jumbo, sportschool van Unen, de dokter, de tandarts, het voortgezet onderwijs en ga zo maar door verdwenen of helemaal of naar Nieuwland. Ook de Brielsekermis is verplaatst van de Turfkade naar de parkeerplaats van de Jumbo buiten de wallen, hiervoor omgetoverd tot evenemententerrein. Dit alles is echt niet goed voor de binnenstad naar mijn mening. 

Wordt het daar dan een leuk centrum, zo net buiten de vestingwallen? Wordt de oude kern van Brielle dan een mooi openluchtmuseum? Krijgen we op de Turfkade dan meer terrassen om nog meer toeristen te lokken? De laatste plannen zijn om ook Albert Heijn te verplaatsen naar de voormalige Luveto garage. De Provincie gooit tot nu toe roet in het eten, door geen detailhandel te willen toestaan buiten het centrum. Als de wallen inderdaad worden uitgebreid, is dat probleem ook weer opgelost voor de plannenmakers. Moeten misschien daarom om de buitenwijken muren gezet worden? Of is dat alleen om het geluid tegen te houden? Wanneer de vestingwallen verplaatst worden rondom de binnenstad, inclusief de Meeuw, Nieuwland en Seggeland, Zuurland, Rugge en Meeuwenoord heen, hebben we dan weer een stad waarbinnen wonen, werken en recreëren plaats kan vinden? Zeggen de bewoners uit de buitenwijken die naar de binnenstad gaan dan niet meer:''Ik ben even naar Den Briel''?
Of met die nieuwe wallen de historie van Den Briel eer wordt aangedaan vraag je je sterk af. Wanneer dan ook nog de Groene Kruisweg ondertunneld wordt, wordt daarmee dan een leefbaar centrum gecreëerd waar het fijn wonen, werken en recreëren is? Komen op de nieuwe wallen dan misschien ook nog wind-turbinemolens te staan? Het zal mij benieuwen wat er uit de te verwachten Babylonische brainstorming tijdens het symposium terecht komt van deze 'wilde' plannen, waarop men zelfs nieuwe stadspoorten in het verschiet stelt.

De Briellenaren wachten vol verwachting af, en rekenen niet op ''hiepe hiep hiep hoera.''

Rens van Adrighem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten