woensdag 20 mei 2015

Afbraak 2

GELD VERSPILLING


De al jaren geleden ingezette leegloop van de Brielse binnenstad, moet nu ineens zonodig onderzoek naar gedaan worden. Je mag toch van bestuurders een beetje inzicht verwachten. Inplaats daarvan hebben ze alleen maar de opbrengst van de verkoop van woningen over de balk weten te gooien. En nu gaat er weer veel geld gespendeerd worden voor een uitkomst die we allemaal al weten. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om vast te stellen dat de binnenstad al stukje bij beetje uitgehold is en steeds verder plaats vind. Als laatste willen ze ook de bibliotheek naar het theater in Zuurland  verplaatsen. Dat zal desastreus zijn voor vooral de oudere bewoners.

Het theater had in de binnenstad gerealiseerd moeten worden. Het Arsenaal of de Spoonpanden waren daar de uitgelezen plaatsen voor. Op beide locaties had een prachtig Cultuurhuis kunnen ontstaan, compleet met vergader- en feest zaal. Bovendien zou de hele binnenstad daar een heel stuk aantrekkelijker door zijn geworden, met alle aanwezige voorzieningen. Maar nee, het moest zonodig buiten de vesting komen waar verder totaal geen voorzieningen zijn.

Terugdraaien zal uitgesloten zijn. Het kan toch niet zo zijn dat een kostbaar onderzoek naar het verplaatsen van de bieb en het samenbrengen van nog meer culturele voorzieningen in het Brestheater, het leeglopen van de binnenstad zal kunnen verhelpen.
Leegloop is al een feit. Het vertrek van ook de bibliotheek zal de laatste doodklap zijn.

En het kan allemaal niet op. Het vele miljoenen kostend nieuwe sportpark blijkt nu te groot. Wethouder Wilbert Borgonjen verklaard niet uit te kunnen sluiten dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden met betrekking tot de omvang van het sportpark, om daarmee te bereiken dat de kosten van het onderhoud lager worden.

En het Meeuwenoord blijft nog jarenlang braak liggen. Daar moest de voetbal en tennis zo nodig plaats maken voor woningen, onder wapperende wieken van spoedig geplaatste windmolens! Die clubs hadden met wat aanpassingen gewoon in Meeuwenoord kunnen blijven zitten. Dat had vele miljoenen bespaard.

Als je een optelsom maakt van wat er de afgelopen jaren (vaak onnodig) uitgegeven is, schrik je. Om maar een paar dingen te noemen: Tunneltje Kaaistraat € 1.500.000. Sportpark € 13.000.000. Bouwplannen Meeuwenoord (onbekend). Plan verplaatsing wallen € 13.000. en trappen en kantelen Molenbolwerk minstens € 50.000. En zo zijn er wel meer voorbeelden. En nu weer € 20.000 voor een onderzoek naar leegloop. In de ogen van een oud-Briellenaar is dat verspilling van gemeenschapsgeld.
Rens

dinsdag 19 mei 2015

Afbraak

UITHOLLING BINNENSTAD
Het Arsenaal zal zoals het er naar uitziet, binnen niet al te lange tijd leeg komen te staan. Net zoals zoals de halve binnenstad. De plannen zijn om de bieb onder te brengen in het Brestheater in de wijk Zuurland. Zoals u weet is de gemeente groot voorstander van het laten verdwijnen van alle voorzieningen uit de vesting. Het Brestheater zou ook plaats moeten maken voor de muziekschool en Volksuniversiteit, zodat een compleet Cultuurhuis zal ontstaan. En zo zal de binnenstad volledig uitgehold achter blijven!
Oud-wethouder van Den Briel, Wim Kruikenmeijer, gaat de komende maanden de haalbaarheid van het Cultuurhuis onderzoeken.Ook de verdwijning van de Albert Heijn naar het Nieuwland zal de gemeente wel door weten te drukken. Het huidige pand aan het Slagveld zal dan leeg komen te staan. 

Verder blijkt ook het Catharina gasthuis aan het Slagveld ook niet meer aan de eisen te voldoen en zal vervangen moeten worden. Weer een leeg pand erbij! Ruimte voor een nieuw gasthuis zal er in de binnenstad niet zijn. 

Zal met al deze vooruitzichten de afbraak van de binnenstad compleet zijn en de middenstand de laatste doodklap moeten incasseren?

De reacties vanuit de bevolking op het internet liegen er niet om:

Het centrum van Brielle lijkt te verschuiven, deels richting Zuurland, deels richting Nieuwland. Misschien moeten we de St Catharijnekerk ook maar verplaatsen. Op het terrein van 't Maerlantcollege aan de Jan Mathijssenlaan is nog plek.

Ons Brielse bestuur luistert niet naar zijn bewoners, doet haar eigen zin!! Doe die windmolens dan ook maar gelijk dan wordt het toch een grote rotzooi!

Wat verdwijnt er niet in de binnenstad? De scholen, Kermis, Voetbal, Dierenarts, Dokter en de grootste supermarkt. Volgend jaar maar 1 april in Vierpolders vieren geloof ik.

In 2018 is Den Briel één groot bejaardenhuis. Geen winkels, supermarkten, bibliotheek, en  jonge mensen gaan boodschappen doen in Rotterdam. BAH!!!!!!!!

Rens

donderdag 7 mei 2015

Houden

Inzet Brielse raad:

Als oud Briellenaar, die Gregor Rensen op bijzondere wijze heeft mogen leren kennen, ben ik het eens met de Brielse raad, die Gregor aangemerkt heeft als ''beste burgemeester'' voor Den Briel.

Twee dagen vóór het overhandigen van het eerste exemplaar van mijn boek 'Achter Beren & Monniken' op 27 maart, werd ik hartelijk ontvangen op zijn werkkamer in het stadskantoor. Al snel ervoer ik dat Gregor - zo wenste hij aangesproken te worden - in de korte tijd dat hij in Den Briel werkzaam was, het vestingstadje al in zijn hart had gesloten.

Na het overhandigen van mijn boek bleek in zijn dankwoord, dat hij zich zeer uitgebreid ingelezen had in mijn levensloop en merkte op dat voor alles wat ik in mijn leven 'ondernomen' heb, wel twee hoofden nodig zijn om al dat werk te klaren. Ook had hij op internet gelezen dat we in Spanje, in de gezondste streek van de wereld wonen. Ook vond hij dat ik eigenlijk in het boek Gepassioneerde Brielse Zonen had moeten staan.
Ik kan niet anders zeggen dan dat Den Briel Gregor verdient en dat Gregor Den Briel verdient!

Rens

zondag 3 mei 2015

Verwarring

Rodebrug of Molenbrug

Er is verwarring ontstaan over de naam van de brug, die de verbinding vormt tussen Maarland Zz. en het Slagveld. De brug ligt precies halverwege de Molenstraat. 

Hoewel de houten klepbrug - zover mij bekend - een zandkleurig gele kleur had, stond de brug bij de Briellenaren altijd bekend als de Rodebrug.In 2003 is door burgemeester Betty van Viegen aan de brug een bord onthuld met de naam 'Molenbrug 1951'.

Dat jaartal is ook weer vreemd. De brug is namelijk op 7 januari 1952 in gebruik genomen. 

Na wat speurwerk blijkt een en ander te danken te zijn aan een actie van Briellenaar Fred van Bohemen, die zich sterk maakte voor die naamsverandering.Op oude tekeningen uit het archief blijkt de brug beschreven te zijn als Molenbrug. 


In een bericht van de gemeente Brielle voor een vergadering in 1857 betreffende aangebrachte schade aan de brug, heeft men het over 'de Roodebrug, of ophaalbrug bij de Zevenhuizen'.

Google is er duidelijk over.

De grote vraag is, en blijft misschien wel, waar de naam Rodebrug vandaan komt. Het is zoals op oude foto's te zien, altijd een houten, zandkleurig geel geschilderde klepbrug geweest die Rodebrug genoemd werd. 

Rens

zaterdag 2 mei 2015

Eindelijk

Aan kant


Eindelijk is de omgeving van de betonnen trappen en kantelen op het Molenbolwerk aangepakt. 

De grond is strak getrokken en het gras in ingezaaid.


Er is ook een paneel aangebracht met de beschrijving van de plaats waar men zich bevind.

Over de uiteindelijk totale kosten van deze hele grap zal waarschijnlijk nooit meer gerept worden. Dat het héél véél geld is kan geen twijfel over bestaan. Nu maar hopen dat niemand nare gevolgen zal ondervinden van de gladheid en dat er niets vernield gaat worden.

Rens