vrijdag 22 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 1

VAN DE ENE IN DE ANDERE VERBAZING

BRIELLE HEEFT VOLKSLIED kopten de plaatselijke kranten onlangs. Dat had burgemeester Betty van Viegen besloten nadat zij in de Sint Catharijnenekerk 'tot tranen toe' kennis genomen had van het geschreven en gezongen lied door Grigori Sarolea, 'Hé jij daar Brielle…' Grigori Sarolea (Den Haag 1967) is specialist op het gebied van Slavisch-Byzantijnse (kerk)muziek. Sinds zijn jeugd is hij actief met volksmuziek van de Lage Landen tot Russische en Oekraïense kerk- en volksmuziek. 
Op internet verscheen een video opname van het lied van Grigori Sarolea, dat op de eerste twee regels na ''Hé jij daar Brielle…!!!, verlos onze zielen……'' verder niet te verstaan is. Bij navraag naar de tekst bij de auteur krijg je nul op het rekest, want hij wil de tekst niet prijsgeven?! Wonderlijk dat hij een lied schrijft, het ten gehore brengt, en dan niet de tekst bekend wil maken.
Alleen al met de wel te verstane woorden: ''Hé jij daar….!!!'' wordt al meteen duidelijk dat niet van een bezielende weergave van ons zo geliefde stadje Den Briel blijkt. Met ''Hé jij daar…!!'' roept de hermandad een wetsovertreder aan! Over het gehele lied kan door het niet bekend zijn van de volledige tekst, helaas niet geoordeeld worden. Met de Byzantijns/Chantie klinkende melodie is op zich niets mis, maar of dat nu toepasselijk is bij een lied over een oud vestingstadje als Den Briel, kan je je toch sterk afvragen. Sarolea is een goed componist en muzikant, dat is wel te horen. Maar om een lied over Den Briel te schrijven moet je wel op de hoogte zijn van de 'beleving' in het stadje. Je vraagt je daarbij ook af, heeft Den Briel dan zelf geen muzikale mensen die een nieuw lied over Den Briel kunnen creëren? Volgens mij wel.
De uitspraak van Van Viegen wordt door de Briellenaren niet bepaald in dank afgenomen. Den Briel is een nieuw volkslied opgedrongen en daarmee is respectloos voorbij gegaan aan het alreeds 121 jaar bestaande Brielse volkslied ''WIJ HOUDEN VAN ONS BRIELTJE'', geschreven door twee grote Biellenaren, Johan Been en Jan de Klerk. Vooral de oudere geboren Briellenaren hebben dat lied in hun ziel zitten. Een lied dat nog steeds tot op de dag van vandaag precies regel voor regel de Brielse bezieling weergeeft! De melodie is misschien wat 'oubollig' en zou gemoderniseerd kunnen worden. Maar de originele tekst is nog steeds van toepassing. Vooral: ''Wie hier de baas wil spelen moet maar verder gaan.'' 
Rens van Adrighem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten