vrijdag 22 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 2


HET WORDT STEEDS GEKKER
Wethouder Verbeek, overhandigde als voorzitter van de stuurgroep ‘Leve de vesting Brielle’, afgelopen vrijdag het eerste exemplaar van de brochure ‘De toekomst van de {vesting}stad’ aan burgemeester Van Viegen. 
,,De traditionele vestingstad Den Briel moet plaats maken voor nieuwe vormen van stedelijkheid. De binnenstad heeft in toenemende mate te maken gekregen met een leegloop van functies als wonen, werken, zorg etc. Wat overblijft is een historisch centrum dat als toeristische trekpleister wordt geconserveerd. Het gevaar dreigt dat het centrum hierdoor haar aansluiting met de omringende wijken verliest. Terwijl de stad zich verder uitbreidt en ontwikkelt, staat het historisch centrum stil. Een oplossing voor de meerkernige, gefragmenteerde stad is een nieuw afgebakend geheel te maken, met een nieuw centrum, waaraan ook de buitenwijken hun identiteit kunnen ontlenen. Om de stad weer één geheel te maken, kunnen wallen worden verplaatst, zoals dit ook vroeger vaak gebeurde. Een nieuwe wal kan op een symbolische manier eenheid aanbrengen. Er wordt nagedacht over het verplaatsen van de 300 jaar oude wallen om opnieuw eenheid te creëren. Een concrete uitwerking hiervan is al te zien rondom de wijk Nieuwland, die deels door aarde wallen aan het zicht is onttrokken.'' aldus het verslag van de uitreiking van de brochure. Daarin staat ook al te lezen dat ,,deze ontwikkelingen vormen in zekere zin een bedreiging voor de historische stad, daar de identiteit van de oorspronkelijke stad verandert. Op een gegeven moment wordt een punt bereikt waarop nieuwkomers geen relatie meer hebben met de oorspronkelijke identiteit van de stad.''

Een compleet boekwerk voor een onzinnig plan, kosten nog moeite gespaard.
Het tussen haakjes plaatsen van VESTING zegt eigenlijk al genoeg.
Het kan regelrecht de vest in!

RUMOER
Met het artikel in de krant ontstond binnen de kortste keren een niet te stuiten rumoer en het Geuzenstadje en op het internet. Hoewel de krant er duidelijk in was, verklaarde wethouder Dick Verbeek de dag erop dat ,,het nonsens is om te denken dat de monumentale oude vestingwerken tegen de vlakte gaan. Sloop en verplaatsing zijn niet aan de orde. De verwarring is terug te voeren op de bijdrage aan de toekomstvisie van bouwkundige Errol Ooft. De directeur van het Hellevoetse ingenieursbureau JOB constateert dat supermarkten, middelbare scholen, gezondheidsvoorzieningen en ook de kermis de Brielse binnenstad hebben verruild voor nieuwe onderkomens in de jonge wijk Nieuwland. Vandaar Van Oofts suggestie de vestingwallen om het nieuwe Brielle heen te leggen en de Groene Kruisweg te ondertunnelen. Dat alles om de binnenstad en de buitenwijken beter op elkaar af te stemmen.''

GEK GEKKER GEKST
De reacties waren/zijn niet te stuiten. Op tv Rijnmond verscheen de wethouder met de woorden: ,,Het is alleen maar een plan voor een discussie.'' Ja, aan me hoela! Voor dat hele plan is zelfs een brochure in fullcolour gedrukt, geen goedkope aangelegenheid. Het vermoeden dat er véél meer achter dit plan zit is daarom vermoedelijk wel gegrond. De AH aan het Slagveld moet immers ook al de binnenstad verlaten, en als men dan eerst nieuwe wallen om Den Briel legt, blijft de supermarkt binnen de wallen. En wat zal de aanleg en het onderhoud van zo'n grapje gaan kosten? Kortom: waanzin allemaal! Er zijn wel andere, veel belangrijkere zaken te behandelen in Den Briel. Je verwacht toch niet dat gestudeerde mensen met dergelijke onzin op de proppen durven komen.

SLOT CONCLUSIE
Briellenaren, ga maar rustig slapen. Dit soort onzinnige ideeën belanden vanzelf in de vest! De gemeentekas weer een heel stuk leger, dat wel. En het gemeentebestuur heeft weer een goed argument de belastingen te verhogen! En dat symposium: elk woord wat je hier verder aan besteed is nog waanzinniger dan dat hele plan.

Rens van Adrighem.

Reacties

Hans de Visser 23 november 2013 03:11
Ze rotzooien maar wat aan, en dat al vele jaren. Den Briel kon zichzelf bijna voorzien in alles, er waren tuinderijen, Boeren, een Kalkfabriek, een grote houthandel, kolen en olie handelaren, scheepswerven, een veiling, graanhandel, Bouw materialen, Smederij, kruideniers, Bakkers, Melkboeren, scholen en ga zo maar door. Het leven speelde zich bijna geheel af binnen de Wallen, en dat bepaalde grotendeels de sfeer. Dit alles is weggerukt, en daarvoor in de plaats kwamen alleen maar huizen. Den Briel zou een groot openlucht museum moeten zijn, maar daar is het nu te laat voor...

Helmuth van Son 23 november 2013: 
Diegene die met dit volslagen idiote plan is gekomen heeft echt iets los zitten in zijn of haar bovenkamer. Wat mij helemaal van mijn stoel deed vallen was wel het laatste argument wat ze in de krant gaven dat vroeger de stadswallen ook mee groeide met steden om hun inwoners te beschermen. Nu kan het zijn dat ik iets gemist hebt over onze Brielse vijanden (misschien een verloren groep Spanjaarden) die een invasie van de stad aan het voorbereiden zijn? Maar volgens mij zijn die tijden voorbij. Dit is bij uitstek, het meest krankzinnge plan wat ik ooit gehoord heb. Laat ons historische stadje een historisch stadje blijven. Het beetje respect wat ik voor onze B&W had is hiermee wel teniet gedaan. Burgermeester V. ga weer terug waar je vandaan kwam, ik denk dat iedereen je nu wel echt uitkotst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten