woensdag 29 juni 2016

HERSTEL KADEMUUR 3

122 stalen buispalen met een diameter van 355mm en een lengte van 12,75m en wanddikte van 10mm zijn vóór de bestaande kademuur de haven 'ingejast', om als nieuwe draagconstructie dienst te gaan doen.Het ziet er naar uit dat de kade wat breder zal worden, want de palen voor de fundering staan vooral bij de Rodebrug, ruim voor de bestaande kademuur.


Er wordt een nieuwe fundering op de heipalen aangebracht. In sommige gevallen blijft de kademuur bestaan en wordt alleen het gedeelte onder de waterlijn opnieuw opgemetseld zodat de muur er weer vele jaren tegen kan en verzakken uitgesloten is.

Het lijkt er op dat de kademuur hier, in zijn geheel verwijderd en opnieuw opgemetseld gaat worden. 

Rens

donderdag 23 juni 2016

ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR

Afgelopen nacht is er zoveel water gevallen dat er op het Wellerondom 20 centimeter stond. 
De gemeente heeft vanmorgen voor zandzakken gezorgd.


Luchtroosters en deuren worden van zandzakken voorzien om bij de te verwachten regelval zoveel mogelijk de boel droog te kunnen houden.

Laten we hopen dat het mee valt en de schade beperkt blijft. Vooral voor De Smaeck van Brielle
is het geen pretje.

In het voormalige winkeltje van Baris zullen de sneeuwbollen wel droog blijven, die blijven bij eventueel erg hoog water wel drijven.


Ook bij het Heultje werden planken en zandzakken voor de deuren geplaatst.

Maarten Zoetemeijer laat weten:

Bij het kont van het paard kwam door de grote hoeveelheid water, het uit de afvoerputjes omhoog. 

Bij de laag gelegen bar (die 40 cm. onder het straat niveau ligt) en bij het bovenste gedeelte, stond het water tot boven de dorpels omdat de straatputten het niet snel genoeg konden afvoeren. 

Er wordt hard gewerkt de boel droog en schoon te krijgen om vanavond weer open te kunnen. Het is alleen afwachten hoe de houtenvloer zich houd die in februari nieuw gelegd is.

Vannacht was dit het beeld in de Langestraat. Dweilen met de kraan open.

 Misschien is het raadzaam weer vloedplanken aan te schaffen om te kunnen plaatsen bij hevige regenval.

De gemeente liet de volgende mededeling uitgaan:
Als bewoners die als gevolg van extreme neerslag, water-overlast in de woning en/of kelder/kruipruimte hebben dan kunnen de volgende acties ondernomen worden: Huurders kunnen de verhuurder van de woning inschakelen. De woningeigenaar kan een lokale loodgieter of aannemer inschakelen om het probleem te verhelpen. Daarnaast is het verstandig om de eigen inboedelverzekering te waarschuwen om eventuele schade aan inboedel te dekken.
Als eigenaar van een woning moet de verzekeraar van de opstal gewaarschuwd worden. Deze zal (afhankelijk van wat er aan de hand is) toestemming geven een loodgieter of lokale aannemer inschakelen om het probleem op te lossen. Ook woningeigenaren moeten de eigen inboedelverzekering waarschuwen om eventuele schade aan inboedel te dekken. Bij ernstige wateroverlast kunt u contact opnemen met de boodschappendienst van de gemeente Brielle telefoonnummer 0181-471290.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn deel ik ze mede.

Rens 

dinsdag 21 juni 2016

SPEKTAKEL

In de Voorstraat vond vanmorgen een opvallend spektakel plaats bij het voormalige Kantongerecht.

Het leek of een enorme hijskraan een aquarium in het pand liet zakken, maar het was een glazen liftkooi, niet te verwarren met een lichtekooi.Deze reportage werd mogelijk door de foto's van Jopie van Driel en Willy de Bruin-Bazen. Dank daarvoor.
Rens

maandag 13 juni 2016

Herstel kademuur 2

BRIELLE SCHUDT OP ZIJN GRONDVESTEN

Jasper Post maakte foto's van de vorderingen van de voorbereidingen voor het herstel van de kademuur aan het Maarland Zuidzijde.
De damwanden zijn geslagen. 


Zogenaamde 'Kleikisten' moeten worden aangebracht om de ruimte tussen de damwanden waterdicht te maken, waarna het water weggepompt en de fundering van de kade muur vernieuwd kan worden.

Rens

vrijdag 10 juni 2016

Herstel kademuur 1

BRIELLE SCHUDT OP ZIJN GRONDVESTEN


Den Briel schudde afgelopen tijd op zijn grondvesten. Er is namelijk begonnen met het herstel van in totaal ongeveer 60 meter kademuur vanaf de Rodebrug, aan het Maarland Zuidzijde. 

Het zou in februari beginnen, maar was enkele weken vertraagd omdat het kraanschip met heimachine en ponton door werkzaamheden aan de Voornse sluis bij Spijkenisse nog niet naar Brielle konden komen. 

Begin april is het eenrichtingverkeer in de Molenstraat en aan het Maarland ingesteld, zijn delen van het Maarland Zuidzijde en het Werfje versmald, en de bouwkundige opnamen van de woningen gestart.

Na enkele weken is dit het beeld.

De aannemer werkt  zoveel mogelijk vanaf het water met een kraanschip. Voor het heien wordt de zogenaamde ‘stille methode’ toegepast. Holle ijzeren pijpen gaan de grond in en worden volgegoten met beton.

Het herstel van de kademuren verloopt niet vlekkeloos. Bij het heien van de 90e heipaal van de 122 palen zijn de trillingen van het heien extra versterkt door een klevende laag grond op zes meter diepte. De palen moeten door deze laag heen om op de juiste diepte te komen, de stevige grondlaag op 13 meter diepte. Het heien van de palen gaf veel overlast voor de omwonenden, het is zelfs moeten stoppen. De overlast is toen min of meer verholpen door het plaatsen van zogenaamde boorpalen.

Trillingen tijdens het heien zijn goed te voelen en aan diverse woningen is inmiddels schade ontstaan. Het is te hopen dat de gemeente daar goed voor verzekerd is en dat de getroffen burgers niet  op kosten komen te zitten. 

Het plaatsen van de damwanden is afgerond en de komende werkzaamheden is het maken van z.g. kleikisten om een waterdichte afsluiting te krijgen. Het leegpompen van de put zal rond 15 juni plaatsvinden, dan is goed te zien dat de fundering van de kademuur in zeer slechte staat verkeert.


Een leuke bijkomstigheid is dat bij graafwerkzaamheden een tot nu toe onbekende kademuur is ontdekt op 8 meter uit de gevels van de panden. Het streekarchief zal het  nader onderzoeken.

In plaats van begin juli zullen de werkzaamheden door de tegenvallers, naar verwachting medio augustus afgerond zijn.

Met dank aan Jopie voor de mooie foto's.

Rens

dinsdag 7 juni 2016

Affuiten kanonnen

AFBLADDERENDE VERF
''Op bastion V blijkt dat het verfwerk van de affuiten deels aan het bladderen is'' staat te lezen op de site van levedevestingbrielle.

Zelf heb ik in maart 2016 het bladderen van  de verf van de affuiten waargenomen op bastion IX. Dat deze constatering mij niet verrast, zal misschien duidelijk zijn na het kennis nemen van het volgende. 

Half juli 2013 riep ik de werkgroep van kanonnen & affuiten op om te overwegen tot een ander besluit te komen wat betreft het SCHILDEREN van de affuiten. Houtwerk werd in de periode van dit wapentuig nooit geverfd. Als het al behandeld werd, deed men dat hooguit met lijnolie. Het schilderen kost qua tijd en verf, minimaal vier keer meer dan het in de olie of beits zetten. Door de affuiten te schilderen zal je ze nu elke twee jaar grondig moeten gaan schuren en opnieuw verven om ze in goede staat te houden, want het hout zal blijven scheuren en de verf zal blijven bladderen. Helemaal na het aanbrengen van meerdere verflagen. 

De keuze van olie, of een goede matte beitssoort zou een hoop werk en geld besparen. Een keer per jaar ter plaatse met een plantenspuit het affuit een laagje olie geven zou in een half uurtje gepiept zijn.

Het is zo jammer dat mijn onderbouwde opmerkingen als negatief beoordeeld worden en men zich aangevallen voelt, want ik weet waar ik het over heb en wil alleen maar advies geven.

Het is dan ook zo jammer dat door gelijk op die manier te reageren, er voor de enthousiaste en niet aflatende inzet van de werkers, geen einde zal komen aan het intensieve onderhoud van de kanonnen. 

Nu moet toch wel duidelijk zijn dat de opmerkingen die ik maakte geen loze kreten waren. De klok kan nu niet meer teruggedraaid worden, dus zit er niets anders op dan het steeds weer oplappen van de affuiten. Zandstralen van de affuiten om de verf te verwijderen en alsnog in de olie of beits zetten, zal er niet inzitten. Eén voordeel is er wel: de waardering voor de grenzeloze inzet van de mannen is hierdoor alleen maar nog groter geworden. 

Rens