zondag 9 februari 2014

Den Briel 2

EEN TWEEDE STOOMSCHIP ''DEN BRIEL''

Dammis Boutkam is nog een ander Briels schip tegengekomen op internet. Ze is de 'Den Briel 2', dit maal het passagierschip wat naar Vlaardingen voer.
Het stoomschip - later motorschip - werd gebouwd op de Koninklijke Grofsmederij te Leiden in 1909. Het is onder de naam "Havenstoomboot no.10" in Amsterdam gaan varen. Vermoedelijk tot 1927. Daarna op de lijn Brielle-Vlaardingen met de naam "Den Briel 2" - het schip links op de foto - tot september 1932. 

Daarna heeft het gevaren onder de naam "Toerist".
In 1937 aangekocht bij Hendrik Baan Hofman te Gorinchem voor de dienst als Janihudi 6. Inmiddels was het schip omgebouwd tot motorboot. Eind 1942 is het verkocht aan Ruiten, koopman te Rotterdam onder de naam 'Spes 2'. Na nogmaals diverse malen van naam en eigenaar verwisseld te zijn, vaart het schip nu onder de naam "Salonbootgaasterland" in Leeuwarden. Ook dit schip heeft de koninklijke familie aan boord gehad.

Rens van Adrighem

Redding Briels Erfgoed mislukt

HELAAS

Het is zondag 9 maart wanneer het bericht binnen komt dat de Rosalie Maandag 10 maart om 4.00 uur zal vertrekken vanuit Maassluis naar Turkije.

Twee voordelen:
De Willemien op de Markt kan gewoon de Willemien blijven
en de raadsvergadering van dinsdag kan één behandeling schrappen, het historische erfgoed de voormalige SS DEN BRIEL zal dan reeds vertrokken zijn!
Jammer dat de Brielse gemeenteraad niet adequaat heeft ingegrepen, toen het geplande vertrek van het schip naar Turkije bekend werd. Briellenaar Dammis Boutkam heeft er alles aan gedaan dit drama onder de aandacht te krijgen, en dat lukte hem. Ook verklaarden vele Briellenaren hun medewerking om het schip naar Den Briel te halen. Helaas zonder goede afloop.

Rens van Adrighem

vrijdag 7 februari 2014

Droom bijna zeker vervlogen

ALLE INZET TEN SPIJT HET ROER NIET OM 

6 Februari was er aandacht op de televisie voor de verkoop van het SS Rosalie aan Turkije. In de uitzending was behoorlijk in de interviews - die een week tevoren waren opgenomen - geknipt. Daarom voor de juiste orde even wat belangrijke opmerkingen.

Zo is er weggelaten dat de heren het schip - zo gebleken is na onderzoek - al langer te koop hadden aangeboden op de site van Preston Service een Engelse handelaar en buiten de site van de Vereniging Stoomvaart nergens anders. Het is zeer vreemd een schip in het buitenland aan te bieden, terwijl ze zeggen het zo graag in Nederland te willen behouden.

De onderhandelingen in 2004 met de groep Brielenaren was er ook uit geknipt. De Vereniging Stoomvaart heeft het ook helemaal laten afweten, terwijl ze zelf 'Een Vandaag' ingeschakeld hadden. Ook de contacten met de fondsen zijn niet aan bod gekomen.

In de uitzending werd ook vermeld dat Dammis Boutkam de lokale politiek ingeschakeld had, terwijl die zelf initiatief hadden genomen.
Volgens de heren was Dammis maar een keer aan boord geweest, terwijl hij daar veel vaker is geweest, nog lang voordat het schip te koop was. 

Ook de reden waarom er geen bod is geweest en de vraag waarom de heren geen contact met Dammis of de groep Briellenaren uit 2004 opgenomen hebben is weg gelaten. Kortom er zijn aardig wat onverklaarbare onduidelijkheden.
Het is wel duidelijk dat het terug halen van de SS Den Briel naar zijn 'thuishaven' een verloren wedstrijd is.


Dat alle acties van Dammis Boutkam en andere Briellenaren geen effect hebben gehad, ligt niet aan hen. Zij hebben gedaan wat in hun vermogen lag.
Het oproepen van Briellenaren om zich in te zetten voor het financieel mogelijk maken het schip naar 't Brieltje te krijgen, en de toezeggingen voor het onderhoud, waren veelbelovend.

Het door de PvdA ingediende initiatiefvoorstel bij B&W wordt op 11 februari behandeld in de gemeenteraad. Het ziet er naar uit dat dat veel te laat is.
Het is überhaupt niet te begrijpen dat er vanuit de gemeente Brielle niet véél eerder adequate stappen zijn ondernomen. Stappen die niet genomen kunnen worden door burgers. Buiten de PvdA heeft geen enkele andere politieke partij of raadslid zich laten horen over dit voor Den Briel toch wel belangrijke stukje historisch erfgoed - dat nu voor het zich laat aanzien - voorgoed zal verdwijnen naar Turkije.

Rens van Adrighem

dinsdag 4 februari 2014

Den Briel in rep en roer deel 18

STELLINGNAME

Op Facebook verscheen op 3 februari een stellingname over de Brielse vesting. 'Vormt de vesting een belemmering voor de uitbreiding van de stad?' vraagt de stichting Kunst, Cultuur & Erfgoed zich af.


Het is toch van de zotte dat er gediscussieerd moet blijven over de vesting van Den Briel! Al dat geleuter kan alleen maar komen uit de kokers van personen die geen enkel respect hebben voor Den Briel en haar authentieke bewoners, waarvoor Briellenaren zoals Johan Been, Jacques Klok en Henk Vegter - om wat personen te noemen - zich jarenlang ingezet hebben om het stadje op een juiste manier in stand te houden. Is er dan nog niet genoeg verziekt? Hou dus eindelijk eens op met die niet te verkroppen ideeën over onze historische vesting en haar wallen. De oude wijze Briellenaren zouden zich omdraaien in hun graf. Ga aan de slag met zinnige dingen. 
Dan zal er wel weer gevraagd worden wat zijn dan die zinnige dingen. Maar we mogen er vanuit gaan dat mensen met een klein beetje gezond verstand daar zelf wel een zinnig antwoord op kunnen geven.


Briellenaren schreven: Het is een 19de eeuwse stelling waar we vestingsteden in het halve land mee hebben verziekt en waar men reuze spijt van heeft. Waarom is Brielle nog een vesting? Juist omdat deze stelling ons toen bespaard is gebleven. Hou toch eens op! Echt waanzin ten top dat dit maar blijft spelen. Ik kan hier echt kwaad om worden. Als deze stelling lollig is bedoeld kan ik er niet om lachen. Is de stelling serieus bedoeld, dan vind ik hem absurd.

Stop met de stellingen, ga behoorlijk besturen en geen zinloos gemeentegeld uitgeven aan commissies, onderzoekbureaus, etc. Er is nog genoeg erfgoed dat zit te springen om subsidies en investeringen waardoor de vesting een meerwaarde kan en moet krijgen. 


Het advies van een oud- maar bezielend Briellenaar is:
Rens van Adrighem

zondag 2 februari 2014

Laatste strohalm van PvdA raadslid

EFFE STOOM AFBLAZEN 

,,Dacht ik een mooie publiciteitsstunt in handen te hebben met die ouwe stoomschuit, sta ik hier door die weiger Turk met alleen een strohalm. 

Als die nu ook nog door de spuigaten verdwijnt, sleept m'n partij er ook geen stemmen uit en kom ik zéker niet op dit voetstuk te staan. 

Er blijft dan niets over dan met rode rozen de straat op te stomen.''

vrijdag 31 januari 2014

Valt droom Varend Briels Erfgoed in het water?

ALLEEN EEN WONDER KAN DE TERUGKEER 
VAN DE S.S. DEN BRIEL NOG WAARMAKEN

Mevrouw de Groot heeft inmiddels via een kennis in Istanbul contact gehad met het museum en kreeg te horen dat ze het schip onder geen beding terug willen verkopen. Het schip blijkt gekocht te zijn door - naar men zegt - een vermogend man die het schip in het museum in Istanboel wil leggen. De transportkosten naar Turkije zullen zo'n 80.000 euro's gaan bedragen, maar er is geen haar op het Turkse hoofd van de eigenaar die er over denkt het schip in Nederland te laten. 

Je vraagt je dan ook af of het niet verstandiger was geweest als de 'reddingspoging' door belangrijke personen, uit bijvoorbeeld de Vereniging Stoomvaart of het Ministerie OCW die een register van varend erfgoed heeft opgezet was ondernomen. Je kan Nederlands erfgoed toch niet zomer het land laten verlaten, daar moeten toch regels en bepalingen of een verbod voor zijn? Had ook niet het voltallige gemeentebestuur adequaat en snel moeten reageren toen bekend werd dat dit unieke schip klaar lag voor vertrek? Je kan je toch niet voorstellen dat de Turken onder de indruk zijn van een mevrouw uit Den Briel die vraagt het schip terug te verkopen.


Zolang het schip nog afgemeerd ligt in Maassluis kan het nog voorkomen worden dat het daadwerkelijk vertrekt. Maar de kans dat dat lukt lijkt mij inmiddels zéér klein, zo niet onhaalbaar.
Of gebeurd er toch nog een wonder?

De allereerste initiatiefnemers, een groepje Briellenaren onder leiding van Jos van der Houwen in 2004 en Dammis Boutkam die in 2012 de zaak tot op heden voortzette en allen die zich nu ingezet en bereid hebben verklaard tot ondersteuning zouden dat echt verdienen.
Briels Erfgoed hoort in Den Briel thuis!

STROHALM

Er is nog een laatste strohalm om het S.S. Rosalie naar Den Briel te halen. 
Als dat lukt zal er een Grootscheepse actie op touw gezet worden om een ander GROOT beeld op de plaats van de Wilhelmina op de Markt te plaatsen.

Rens van Adrighem

woensdag 29 januari 2014

Varend Briels Erfgoed deel 1

ZIE GINDS KOMT- OF GAAT DE STOOMBOOT?

17 januari kreeg ik vanuit Den Briel de vraag, of ik misschien het volgende onder de aandacht kon brengen.

,,Ik ben al langere tijd bezig geweest om het SS Rosalie of wel Den Briel naar huis te halen. Onderhandelingen liepen stuk op de financiën. Nu is het schip geheel onverwachts voor een schrootprijs verkocht aan een Turks museum in Istanbul. Het historische stoomschip ”Den Briel” werd in opdracht van het korps torpedisten te Brielle in 1873 gebouwd door J&K Smit Kinderdijk, met een originele 95 PK diagonaal compound stoommachine, als enige in zijn soort. Het werd gebruikt voor het leggen van torpedo’s in de monding van de Brielse Maas. Deze mijnen konden dan met een elektrische lading in geval van oorlogsdreiging vanaf de vaste wal tot ontploffing worden gebracht. Het schip heeft van 1873 tot 1924 dienst gedaan voor het Korps Torpedisten.''

Het schip heeft een rijke geschiedenis. Tijdens de 1 April viering in 1922 werd de Koninklijke familie op de “Den Briel” de haven van Brielle binnen gevaren om daar het 350 jarige jubileum van de inname van de stad door de watergeuzen bij te wonen. Het gezelschap bestond uit Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, Koningin-moeder Emma en Prinses Juliana. Na 1924 heeft het schip als sleepboot onder diverse eigenaren tot 1976 dienst gedaan. Daarna kreeg het de nieuwe naam ''Rosalie''. Weer later is het schip terecht gekomen bij 2 hobbyisten uit Enkhuizen en Havelte , waar het met een overheidssubsidie van 175.000 euro een grondige restauratie heeft ondergaan waarbij een groot deel van het onderwaterschip is vernieuwd en er een nieuwe stoomketel geplaatst is. 

Een groep liefhebbers heeft zich in 2000 ingespannen om het schip terug te krijgen naar de oorspronkelijke thuishaven Brielle, maar de vraagprijs van 200.000 euro bleek niet haalbaar. De gemeente Brielle stond achter de plannen maar kon financieel helaas niets betekenen. Een latere poging waarbij de vraagprijs was gezakt tot 150.000 euro was ook niet haalbaar. 

Nu, in januari 2014 blijkt het historische schip voor uiteindelijk de oud ijzer prijs - ongeveer 50.000 euro - aan een museum in Istanbul verkocht te zijn. Een bedrag dat ook voor de Brielse liefhebbers zeker haalbaar geweest zou zijn. Het is onbegrijpelijk dat een schip wat gerestaureerd is met Nederlandse overheidssubsidie zomaar verkocht kan worden aan het buitenland. 

Momenteel ligt de Rosalie in Maassluis te wachten op transport naar Istanbul. Wanneer dit plaats zal vinden is niet bekend. Het zal voor het Nederlands varend erfgoed en ook voor Brielle een enorm verlies zijn een schip met zo’n rijke historie weg te moeten zien gaan. 
De liefhebbers hopen dat het schip alsnog in Den Briel kan komen te liggen. 

Alle kranten van het eiland Voorne en Putten plaatsten mijn oproep tot actie. Op Facebook is het ook geplaatst waar een uitgebreide discussie ontstond. Velen vonden het een schande, en zegden of hun medewerking- of hun financiële steun toe, om er voor te kunnen zorgen dat het schip voor Den Briel gered kan worden. 

Enkele Brielse raadsleden, reageerde niet erg positief. ,,Dergelijke 'wensen' kunnen alleen plaatsvinden als er vrijwilligers zijn die zich daar voor willen inzetten, en financieel willen steunen, want vanuit de gemeente is dat onmogelijk. Ook het onderhoud en liggeld zullen opgebracht moeten worden.''

25 maart verscheen er op Tv Rijnmond een reportage over de Rosalie, waarin Briellenaar Dammis Boutkam geïnterviewd werd, die duidelijk maakte dat je de verkoop van dit erfgoed moet vergelijken als de verkoop van De Nachtwacht.

Plotseling verscheen 26 maart op Facebook - en een dag later in de krant - de mededeling dat de PvdA een initiatiefvoorstel gedaan heeft bij het College van B&W voor de komst van S.S. Rosalie naar Den Briel, met de motivatie: ,,Brielle heeft niet alleen een rijke cultuurhistorie als het gaat om de tachtigjarige oorlog en de bevrijding van het Spaanse juk, de stad, “Als eerste bevrijd”, heeft ook een meer eigentijdse geschiedenis, waarin maritieme momenten en monumenten onze historie mede bepalen. Recentelijk blijkt dat het stoomschip S.S. Rosalie verkocht is naar Turkije. Het betreft het voormalige schip S.S. Den Briel. Gebouwd in 1873 en daarmee het oudste Nederlandse varende stoomschip. Het schip is in opdracht van de marine gebouwd als torpedolegger in de Brielse Maas. Dit is het schip waarop in 1922 de Koninklijke familie de 1 aprilviering bezocht. Inmiddels hebben veel inwoners van onze gemeente hun spijt uitgesproken over het feit dat dit stukje historisch erfgoed naar het buitenland verdwijnt. De Partij van de Arbeid is van mening dat pogingen moeten worden ondernomen het stoomschip voor Brielle te behouden.'' Een complete ommezwaai dus.

Nadat ik mijn waardering uitsprak over dit initiatief melde het raadslid:,,Ja Rens, en ga jij nu het initiatief nemen en stimuleren dat al die mensen die dit zo graag willen ook iets gaan doen? Of denk je dat dit een gemeentelijke taak is, schepen aankopen? Niet dus! En niet alleen lippendienst bewijzen. Dat is mij te goedkoop!''

Eerder gaf het raadslid al te kennen dat ,,export het idee heeft meer recht van spreken te hebben. Ik kan mij voorstellen, wanneer je je ontheemd voelt, het laatste beetje houvast aan het oude vaderland, opmerkingen maken is.''
Nee, ze mogen zich nergens mee bemoeien, want wil je mee denken moet je in Brielle wonen is haar mening. Met dergelijke opmerkingen kan ik me niet onttrekken aan het idee dat pogingen, van een niet meer in Den Briel wonende Briellenaar - om het Brielse erfgoed te behouden - niet erg gewaardeerd wordt. Maar wie heeft de verkoop van dit erfgoed op de kaart gezet?

Het maakt niet uit, want uiteindelijk is de toestand rond dit unieke Brielse erfstuk bij het gemeentebestuur onder de aandacht gebracht. De Maassluise achtergrond van het raadslid kwam daarbij goed van pas. Ook door de aandacht daarmee verkregen voor de PvdA, zal - met de verkiezingen in het vooruitzicht - geen windeieren leggen.

11 februari is de behandeling van het voorstel betreffende de Rosalie in de gemeenteraad. Het zou mooi zijn als door massaal aanwezig te zijn betrokkenheid getoond word bij deze vergadering.

Rens van Adrighem

donderdag 23 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 17

DEFINITIEF EB?

,,We komen alleen maar met allerlei voorstellen om de boel te triggeren'' verklaart men. Dergelijke irreële plannen werken helaas alleen maar averechts. Na de presentatie in de prospectus verklaard de loco burgemeester dat er in Den Briel niets veranderd. Dan komt het symposium en komen de plannenmakers toch weer met al die irreële plannen voor de wallen en de vesten. Een tekening van een Arc de Triomphe en een tekening met zelfs een MacDonald paal geprojecteerd op de wallen wordt de bezoekers voorgehouden. Ook het idee - overgenomen uit Havelte - voor loopgraven door de vesten, is toch echt serieus bedoelt! Hoe kunnen de plannenmakers dan serieus genomen worden? Met dergelijke irreële voorstellen breng je echt geen zinnige discussie opgang. Of dat de oplossingen zijn de binnenstad levend te houden en de bewoners te verbinden met de binnenstad valt op zijn zachts gezegd toch sterk te betwijfelen. Een binnenstad waaruit bijna alle voorzieningen - om wat voor reden dan ook - al verdwenen zijn, los je daarmee echt niet op. De komende tijd valt te verwachten dat de laatste 'grote' bedrijven ook zullen verdwijnen, omdat overname onbetaalbaar en niet rendabel is geworden. Daardoor zullen ook de activiteiten door bijvoorbeeld het CMB door gebrek aan financiële armslag, steeds moeilijker en misschien wel onmogelijk worden. De leegstand in Brielles winkelstraten is een teken aan de wand. Winkelpanden worden woningen, want zaken doen wordt steeds onaantrekkelijker. 

Hoe de bestuurders al deze problemen denken te kunnen gaan oplossen, horen we tot nog toe niets van. Je had toch mogen verwachten dat met het oog op de verkiezingen de politieke partijen met voorstellen op dit gebied zouden komen.

Dat al die problemen opgelost geworden met wat de plannenmakers van de vesting ter tafel hebben gebracht, zal dat zeker niet lukken.
Hoe dan wel? Briellenaren zullen redeneren: ,,Ze doen maar. Naar ons wordt er nooit geluisterd en als we bezwaar maken worden we buitenspel gezet. Dat is in het verleden nooit anders geweest.''

Toch blijft de hoop dat men na al die idiote plannen, toch met reële plannen, daadwerkelijk het leegloop tij kan keren. Dan moet men wel met serieuze plannen komen en niet met voorstellen om de boel te triggeren.

Of moeten we er vanuit gaan dat het definitief eb is in 't Brieltje?

Rens van Adrighem

woensdag 22 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 16

IS REDDING NOG MOGELIJK?

Tijdens het symposium werd het de pers kwalijk genomen het persbericht over de toekomst van de vestingstad verkeerd geformuleerd te hebben. Waanzin natuurlijk! De stuurgroep ''Leve de Vesting'' is zelf - zonder respect en zonder historisch besef - met die achterlijke plannen op de proppen gekomen. Kosten nog moeite werden daarbij gespaard. Mensen, buiten Krijn van Driel, die blijkbaar zonder dan ook maar een kleinbeetje binding met Den Briel te hebben - buiten een waarschijnlijk financieel belang - mochten zich volledig uitleven met het bedenken van ideeën voor 'het redden' van Den Briel. Errol Ooft weet zelfs zo ver te gaan, dat hij vind dat de Groene Kruisweg ondertunneld moet worden.

Loopgraven door het water van de vesten, en de bouw van megalomane bouwsels op en rond de wallen zouden de binnenstad en de binding met de buitenwijken aantrekkelijker moeten gaan maken volgens Architect Kluijver.

Die ruikt natuurlijk weer geld, na zijn fraaie bouwsels aan de Botbijlweg, de 'Pleerolhouder' en het geldverslindende zinloze Kaaitunneltje.

Hij tekent zelfs een MacDonald paal op de wallen. Het is toch niet te bevatten!Het is te hopen dat dergelijke waanideeën binnen de kortste tijd in de vest worden 'geflikkerd', zoals burgemeester Van Viegen zou zeggen. Respectvol omgaan met het historisch erfgoed en wat vroegere generaties tot stand hebben gebracht is met al die plannen wel héél ver te zoeken.

Het zal niet eenvoudig- misschien wel onmogelijk zijn de binnenstad weer levend te krijgen. Je vraagt je toch sterk af of de afsluiting van Nobelstraat en Voorstraat wel verstandig is geweest. Dat is alleen nuttig bij een aaneengesloten winkelfront en daar is in Den Briel geen sprake van. Daardoor is de binnenstad wat winkels betreft leeg gelopen, en worden zaken woningen. Het had ook verstandiger geweest het theater in de binnenstad te realiseren. Daar waren prima geschikte panden - zoals aan het Scharloo - voor beschikbaar. Ook het Streekarchief, gelokaliseerd in de binnenstad zou levendigheid opleveren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het Arsenaal. Kortom: de Brielse bestuurders hadden best wel wat inventiever en beter kunnen doordenken.

Alle levendigheid uit de binnenstad is nu bijna verdwenen. Sportvoorzieningen, winkels bedrijfjes, huisartsen, banken en ga zo maar door zijn vertrokken. Met ook het verplaatsen van AH naar buiten de wallen, zal de binnenstad voorgoed leeg en stil worden.

Het is te hopen dat de komende gemeenteraadsverkiezingen wat raadsleden oplevert die écht binding voelen met 't Brieltje, en wél respect hebben voor het historisch Briels erfgoed, want daar is blijkbaar wel héél erg behoefte aan.

En met je tengels van de wallen afblijven is de leus!

Rens van Adrighem

maandag 20 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 15


VOOR WIE DENKT DAT BRIELLENAREN DOM ZIJN

Politici - in dit geval wethouders - willen "scoren". Dat gold voor Toon Mans m.b.t. de ondergrondse Jumbo, voor Wil Zeeman m.b.t. de wanstaltige, te hoge, bebouwing aan het eind van de Langestraat en voor Aart Heijboer v.w.b. de coupure in de wallen en de "plee rolhouder". 

Het is moeilijk je te onttrekken aan het idee dat het met de visie op de toekomst van de vestingstad ook weer het geval zal zijn. In het verleden was alles ook dichtgetimmerd, zodat protesten buiten spel gezet waren en geen enkele poot aan de grond kregen, waardoor het historische stadje met die wanstaltige bouwsels opgescheept zit.

We weten dat iedereen die denkt er bij dergelijke plannen een graantje van te kunnen meepikken, er als de kippen bij is.

Gelukkig gaat zo langzamerhand de bodem van de Brielse schatkist ook in het zicht komen en zien we dergelijke fratsen m.b.t. de wallen nog niet gauw uitgevoerd worden.

En bestuurders: denk er om, Briellenaren zijn niet op hun achterhoofd gevallen!

Rens van Adrighem

zondag 19 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 14

AANHOUDENDE DISCUSSIE

Ik krijg als oud-Briellenaar de indruk dat er buiten het symposium zinniger gediscuseerd wordt dan tijdens het symposium het geval was. Daar heeft men alleen maar weer aangegeven wat in de prospectus staat en zijn er wat 'luchtfietserijen' boven komen drijven.

Een bezoeker aan het symposium:

,,Ik zal proberen uit te leggen wat de bedoeling was van deze bijeenkomst. Alle mooie plannen en verhalen waren bedoeld om mensen te triggeren om na te denken hoe de stad Brielle zich moet ontwikkelen in de toekomst. De stad Brielle was 200 jaar geleden een totaal andere stad als nu en ook als over 200 jaar. Ik begreep dat een deel van de wallen 300 jaar geleden ook een stuk verlegd zijn om binnen de muren van de stad verder te kunnen groeien. Overigens is er nu niemand die de huidige wallen wil verleggen. Het ging om het beeld. Brielle van nu is ook een stad buiten de wallen. Vroeger diende die wallen om de vijand buiten te houden. Die functie hebben de wallen nu niet meer. En om heel eerlijk te zijn zien ze er nu ook niet echt geweldig uit. Om de wallen te behouden moet er iets gebeuren en dat kan door ze en te behouden en deels een nieuwe functie te geven. Dat doen we ook met oude panden. Historie behouden met moderne functies. Zie het als een aftrap over wat te doen met Brielle in de toekomst. Die discussie was zinnig, er waren mooie voorstellen, luchtfietserij en onmogelijkheden. En naast heel veel moois, heeft Brielle ook heel veel lelijks. Ook daar zou over nagedacht kunnen worden.''

Van deze uitleg is iedereen wel op de hoogte. Het staat allemaal duidelijk beschreven in de toekomstplannen. Plannen waarmee ik het helemaal oneens ben. Ik ben er van overtuigd dat in Den Briel alles al veel te ver is doorgeslagen. Den Briel verstikt, binnen en buiten de wallen. 30 jaar geleden heb ik dit al zien aankomen, en ervaren dat het niet was tegen te houden. Als geboren Briellenaar deed mij dat erg zeer en nam het besluit uit Den Briel weg te gaan.

Opmerkingen van een Briellenaar:

,,De wallen zijn 300 jaar geleden niet aangepast om de stad beter te laten groeien, maar om de vesting beter verdedigbaar te maken. Verder vind ik de wallen schitterend. Zelfs, of misschien juist, zoals ze er nu bijliggen. Ik moest die avond van het symposium helaas werken, maar zal wel het verslag opvragen. (ik neem tenminste aan dat dat er komt). Op de hekken voor de schapen na zijn de wallen al prima toegankelijk. Je moet eens zien hoeveel groepen er met de wandelroutes in de hand voorbijlopen. Als de bastions leuk worden ingericht (waar we nu mee bezig zijn) kun je wandelaars iets meer bieden, dat is nooit verkeerd. Maar laten we niet doen alsof het zo slecht is. Handen af van de wallen, zou ik zeggen. Jacques Klok draait zich om in zijn graf als hij de discussie kon volgen. En als inderdaad het woord Arc de Triomph is gevallen, dan begin ik echt te twijfelen aan het niveau van de discussie. Doe effe normaal.''


Het moge duidelijk zijn dat aan het roemer rond de toekomst van de vestingstad de komende tijd geen einde  zal komen. Om het over de leegloop van de binnenstad maar helemaal niet te hebben.

Rens van Adrighem

zaterdag 18 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 13

VERSLAG VAN EEN SYMPOSIUM BEZOEKER

Ik vond het een inspirerende bijeenkomst waarop een open manier gekeken is naar de toekomst van Brielle. Ik vond vooral de suggestie om de toegang naar Brielle uitnodigender te maken door nieuwe vormen van toegangspoorten erg leuk. De vorm staat open en een soort Arc de Triomph (?) wat te ambitieus, maar wel leuk om over na te denken. Ook ideeen voor de wallen, die veel discussie zullen opleveren. Bijvoorbeeld een loopgravenbrug door het water waardoor je dus door het water naar de wallen kunt lopen. Ik vond het leuk. Het opknappen van de bastions en ze een functie geven ook.
Ik vond het heel leuk om op deze manier eens te kijken naar de mogelijkheden van een Brielle in de toekomst.

De plannen, zoals gepresenteerd in de prospectus blijven dus gewoon gehandhaafd. Eerdere opmerkingen van bestuurders dat er niets zou veranderen zullen - zeker na de verkiezingen - ook niet meer gelden.

Gelukkig zal men nooit aan de bestaande wallen en de vesten mogen sleutelen. Het zijn rijksmonumenten. Het opknappen (door vrijwilligers notabene) is al in volle gang en goede bestemmingen voor de bastions zullen zeker gevonden worden of zijn al gevonden. Over de toegangen van de binnenstad: De architect verziekt eerst de twee belangrijkste toegangen, en heeft nu alweer nieuwe - nooit te verwezenlijken - geldverslindende plannen klaar liggen. Moet Den Briel dan echt een pretpark worden? Ik moet er niet aan denken!

Rens van Adrighem

Den Briel in rep en roer deel 12

''DE GRENZEN VAN VOORNE-PUTTEN ZIJN 
DE TOEKOMSTIGE WALLEN VAN BRIELLE"

Dat is wat er tijdens het symposium over de toekomst van de vestingstad Den Briel uitgekomen is.
TOEKOMSTIGE WALLEN. Hoe we dat moeten zien? Joost mag het weten. Ik kan er geen touw aan vast knopen, laat staan een voorstelling van maken. Er zal in elk geval heel veel verzet moeten worden, en niet alleen grond dat is wel duidelijk. 

Loco Klaas Schipper meld dat er niets nieuws onder de zon is. Een Brielse horeca ondernemer meld: ,,Was mooi om te horen... een goeie eye-opener om verder te denken. Niet alleen voor Brielle maar ook op Voorne-Putten.''

Het ging toch over een halt toe roepen aan de leegstand van de binnenstad en het verplaatsen van de wallen, of ben ik de enige die niks van die plannen begrijpt? Wat heel deze grappenplannenmakerij gekost heeft zullen we ook nooit te weten komen moet je maar rekeken.

Rens van Adrighem

vrijdag 17 januari 2014

Boze Briellenaren

''DEN BRIEL'' VOOR SCHROOTPRIJS VERKOCHT

Het historische stoomschip ”Den Briel” dat in opdracht van het korps torpedisten te Brielle in 1873 gebouwd werd door J&K Smit Kinderdijk, met een originele 95 PK diagonaal compound stoommachine is de enige in zijn soort. Het werd gebruikt voor het leggen van torpedo’s in de monding van de Brielse Maas. Deze mijnen konden dan met een elektrische lading in geval van oorlogsdreiging vanaf de vaste wal tot ontploffing worden gebracht . Het schip heeft van 1873 tot 1924 dienst gedaan voor het Korps Torpedisten.

Het schip heeft een rijke geschiedenis. Tijdens de 1 April viering in 1922 werd de Koninklijke familie op de “Den Briel” en de haven van Brielle binnen gevaren om daar het 350 jarige jubileum van de inname van de stad door de watergeuzen bij te wonen. Het gezelschap bestond uit Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, Koningin-moeder Emma en Prinses Juliana.Na 1924 heeft het schip als sleepboot onder diverse eigenaren tot 1976 dienst gedaan. Daarna kreeg het de nieuwe naam ''Rosalie''. Weer later is het schip terecht gekomen bij 2 hobbyisten uit Enkhuizen en Havelte , waar het met een overheidssubsidie van 175.000 euro een grondige restauratie heeft ondergaan waarbij een groot deel van het onderwaterschip is vernieuwd en er een nieuwe stoomketel geplaatst is. 

Een groep liefhebbers heeft zich ingespannen om het schip terug te krijgen naar de oorspronkelijke thuishaven Brielle, maar de vraagprijs van 200.000 euro bleek niet haalbaar. De gemeente Brielle stond achter de plannen maar kon financieel helaas niets betekenen. Een latere poging waarbij de vraagprijs was gezakt tot 150.000 euro was ook niet haalbaar. 

Nu blijkt het historische schip voor uiteindelijk de oud ijzer prijs - ongeveer 50.000 euro - aan een museum in Istanbul verkocht te zijn. Een bedrag dat ook voor de Brielse liefhebbers zeker haalbaar geweest zou zijn. Het is onbegrijpelijk dat een schip wat gerestaureerd is met Nederlandse overheidssubsidie zomaar verkocht kan worden aan het buitenland. Zit daar niet een frauduleus luchtje aan?


Momenteel ligt de Rosalie in Maassluis te wachten op transport naar Istanbul. Wanneer dit plaats zal vinden is niet bekend. Het zal voor het Nederlands varend erfgoed en ook voor Brielle een enorm verlies zijn een schip met zo’n rijke historie weg te moeten zien gaan. Of gebeurt er misschien nog een klein wonder, dat de Turkse eigenaar inziet dat een schip als de Rosalie onder de oude naam "Den Briel" in Brielle terecht hoort. De liefhebbers hopen dat het schip onder de naam Den Briel alsnog in Brielle kan komen te liggen.

Rens van Adrighem