vrijdag 29 november 2013

Den Briel in rep en roer deel 9

DE LEEGLOOP VAN DE BINNENSTAD

De bevolkingsgroei heeft in Den Briel door uitbreiding rondom de historische vesting tot gevolg, dat waardoor de identiteit van de oorspronkelijke stad is verandert. Nieuwkomers hebben daardoor geen relatie meer met de oorspronkelijke identiteit van de stad. Het centrum van het stadje wordt afgebakend door de wallen, een prachtig wandelgebied. De nieuwe wijken hebben zich steeds verder uitgebreid, waardoor steeds minder binding met het centrum is overgebleven. Ze kregen haar eigen centra met voorzieningen en infrastructuur. De Briellenaren van origine die daar wonen zeggen niet voor niets als ze naar de binnenstad gaan: ,,Ik ben even naar Den Briel.'' 
Het oude stadscentrum is wat voorzieningen en werkgelegenheid betreft enorm in omvang afgenomen en houdt daardoor - als je niet oppast - op te bestaan. Of het afsluiten voor verkeer goed doet aan de Brielse middenstand is ook de vraag. Bij afsluiting is het noodzaak over een aaneengesloten winkelstand te beschikken, en dat heeft Den Briel helaas niet. Er ontstaat door al deze ontwikkelingen, samen met de economische crisis een gevaarlijk leegstand in de winkelstraten. Winkeliers kunnen maar met grote moeite het hoofd boven water houden.

Het verdwijnen van grote bedrijven zoals kalkfabriek, de houtcentrale en transportbedrijven is alleen maar toe te juichen.
Maar kleinschalige bedrijven en  functies, zo als: aannemers, timmer, schilder, loodgieters, garages, scheepswerven, scheeps-onderhoud en andere werkverschaffende bedrijven kunnen zich door regelgeving niet handhaven. Apotheek, doktoren, tandartsen en sportscholen, om maar wat te noemen, horen toch allemaal in een levende stad thuis. 


Zou het een idee zijn de pijlen zoals hier op de tekening uit het boek 'De toekomst van de vestingstad' om te keren en het theater, met daarbij horecagelegenheid, zalen voor vergaderingen, en misschien wel bruiloften en partijen, naar de binnenstad halen. Bijvoorbeeld aan het Scharloo, in- en aangebouwd aan de panden van Spoon? Of is dat misschien een goede lokatie voor het streekarchief. Zouden dit soort voorzieningen niet veel publiek trekken en Den Briel levendig houden?
Nee,… de binnenstad moet zonodig volgebouwd worden met woningen en appartementen, waardoor het stadje gewoon verstikt. Bij elke woning horen vandaag de dag toch minsten twee auto's die je ergens kwijt moet kunnen. En de laatste 'trekker' Albert Heijn, moet nu ook vertrekken. Met wat kleinere vrachtwagens bevoorraden schijnt niet mogelijk te zijn.
Is 't Brieltje niet al veel te ver doorgeschoten met deze ontwikkelingen vraag ik mij dan af. Terugdraaien is uitgesloten, dus met grote belangstelling blijf ik volgen hoe men dit enigszins denkt te gaan oplossen. 

Rens van Adrighem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten