vrijdag 7 februari 2014

Droom bijna zeker vervlogen

ALLE INZET TEN SPIJT HET ROER NIET OM 

6 Februari was er aandacht op de televisie voor de verkoop van het SS Rosalie aan Turkije. In de uitzending was behoorlijk in de interviews - die een week tevoren waren opgenomen - geknipt. Daarom voor de juiste orde even wat belangrijke opmerkingen.

Zo is er weggelaten dat de heren het schip - zo gebleken is na onderzoek - al langer te koop hadden aangeboden op de site van Preston Service een Engelse handelaar en buiten de site van de Vereniging Stoomvaart nergens anders. Het is zeer vreemd een schip in het buitenland aan te bieden, terwijl ze zeggen het zo graag in Nederland te willen behouden.

De onderhandelingen in 2004 met de groep Brielenaren was er ook uit geknipt. De Vereniging Stoomvaart heeft het ook helemaal laten afweten, terwijl ze zelf 'Een Vandaag' ingeschakeld hadden. Ook de contacten met de fondsen zijn niet aan bod gekomen.

In de uitzending werd ook vermeld dat Dammis Boutkam de lokale politiek ingeschakeld had, terwijl die zelf initiatief hadden genomen.
Volgens de heren was Dammis maar een keer aan boord geweest, terwijl hij daar veel vaker is geweest, nog lang voordat het schip te koop was. 

Ook de reden waarom er geen bod is geweest en de vraag waarom de heren geen contact met Dammis of de groep Briellenaren uit 2004 opgenomen hebben is weg gelaten. Kortom er zijn aardig wat onverklaarbare onduidelijkheden.
Het is wel duidelijk dat het terug halen van de SS Den Briel naar zijn 'thuishaven' een verloren wedstrijd is.


Dat alle acties van Dammis Boutkam en andere Briellenaren geen effect hebben gehad, ligt niet aan hen. Zij hebben gedaan wat in hun vermogen lag.
Het oproepen van Briellenaren om zich in te zetten voor het financieel mogelijk maken het schip naar 't Brieltje te krijgen, en de toezeggingen voor het onderhoud, waren veelbelovend.

Het door de PvdA ingediende initiatiefvoorstel bij B&W wordt op 11 februari behandeld in de gemeenteraad. Het ziet er naar uit dat dat veel te laat is.
Het is überhaupt niet te begrijpen dat er vanuit de gemeente Brielle niet véél eerder adequate stappen zijn ondernomen. Stappen die niet genomen kunnen worden door burgers. Buiten de PvdA heeft geen enkele andere politieke partij of raadslid zich laten horen over dit voor Den Briel toch wel belangrijke stukje historisch erfgoed - dat nu voor het zich laat aanzien - voorgoed zal verdwijnen naar Turkije.

Rens van Adrighem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten