donderdag 23 januari 2014

Den Briel in rep en roer deel 17

DEFINITIEF EB?

,,We komen alleen maar met allerlei voorstellen om de boel te triggeren'' verklaart men. Dergelijke irreële plannen werken helaas alleen maar averechts. Na de presentatie in de prospectus verklaard de loco burgemeester dat er in Den Briel niets veranderd. Dan komt het symposium en komen de plannenmakers toch weer met al die irreële plannen voor de wallen en de vesten. Een tekening van een Arc de Triomphe en een tekening met zelfs een MacDonald paal geprojecteerd op de wallen wordt de bezoekers voorgehouden. Ook het idee - overgenomen uit Havelte - voor loopgraven door de vesten, is toch echt serieus bedoelt! Hoe kunnen de plannenmakers dan serieus genomen worden? Met dergelijke irreële voorstellen breng je echt geen zinnige discussie opgang. Of dat de oplossingen zijn de binnenstad levend te houden en de bewoners te verbinden met de binnenstad valt op zijn zachts gezegd toch sterk te betwijfelen. Een binnenstad waaruit bijna alle voorzieningen - om wat voor reden dan ook - al verdwenen zijn, los je daarmee echt niet op. De komende tijd valt te verwachten dat de laatste 'grote' bedrijven ook zullen verdwijnen, omdat overname onbetaalbaar en niet rendabel is geworden. Daardoor zullen ook de activiteiten door bijvoorbeeld het CMB door gebrek aan financiële armslag, steeds moeilijker en misschien wel onmogelijk worden. De leegstand in Brielles winkelstraten is een teken aan de wand. Winkelpanden worden woningen, want zaken doen wordt steeds onaantrekkelijker. 

Hoe de bestuurders al deze problemen denken te kunnen gaan oplossen, horen we tot nog toe niets van. Je had toch mogen verwachten dat met het oog op de verkiezingen de politieke partijen met voorstellen op dit gebied zouden komen.

Dat al die problemen opgelost geworden met wat de plannenmakers van de vesting ter tafel hebben gebracht, zal dat zeker niet lukken.
Hoe dan wel? Briellenaren zullen redeneren: ,,Ze doen maar. Naar ons wordt er nooit geluisterd en als we bezwaar maken worden we buitenspel gezet. Dat is in het verleden nooit anders geweest.''

Toch blijft de hoop dat men na al die idiote plannen, toch met reële plannen, daadwerkelijk het leegloop tij kan keren. Dan moet men wel met serieuze plannen komen en niet met voorstellen om de boel te triggeren.

Of moeten we er vanuit gaan dat het definitief eb is in 't Brieltje?

Rens van Adrighem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten