vrijdag 1 juli 2016

SCHAAMROOD

De gemeente Brielle moet de komende jaren 1,7 miljoen euro besparen, omdat de gemeentegrond minder waard is geworden. 
De vraag is of het minder waard is geworden, of dat men de waarde veel te hoog had ingeschat. Vanaf 2023 vreest men bovendien nog eens 1,25 miljoen euro dieper in het rood te komen staan. Dit alles omdat een spaarpotje waarin Brielle een appeltje voor de dorst had gestopt, dan leeg is.

De helft van die 1,7 miljoen is te herleiden tot de dalende waarde van de gronden en er mag maximaal 0,4 procent rente aan huurders geheven worden terwijl men op 4 procent had gerekend. Verder heeft het college 73.000 euro per jaar nodig voor stadspromotie.

50.000 euro willen de bestuurders gaan besteden aan een onderzoek, hoe de binnenstad de komende jaren een toeristische trekpleister kan blijven. Vanaf 2018 moet er jaarlijks ook nog eens 60.000 euro op tafel komen om een Cultuurhuis te ontwikkelen en exploiteren. Om al deze kosten op te vangen denken B&W 200.000 euro te verdienen door de onroerendezaakbelasting te verhogen met maar liefst 10 procent. Ruim 90.000 euro wil het college bezuinigen op het onderhoud van straten en groen. Op huishoudhulpen wil het college 100.000 euro besparen, evenals op peuterspeelzalen. Daarbij zal ook op het ouderenwerk en verschillende kleinere subsidies bezuinigd gaan worden.

TER HERINNERING
Er zijn de laatste jaren vele miljoenen gaan zitten in bijvoorbeeld de bouw van nieuwe wijken, sportcomplex, een volkomen onzinnig kassengebied bij Vierpolders en het tunneltje bij Kaaistraat. Als men de doorgang gewoon twee meter breder had gemaakt, was er niets aan de hand geweest. Nee,… daar moest een geldverslindend (1,5 miljoen euro kostend) tunneltje komen! Daarbij ligt er in Meeuwenoord zeker 10 jaar een enorm stuk grond braak, omdat de voetbalclubs en tennis daar zonodig weg moesten. Als klap op de vuurpijl kwam B&W ook nog eens met een plan de wallen te verplaatsen waarvan de kosten nooit openbaar zijn gemaakt. Op de wallen bij de molen werd een betonnen, zogenaamde 'kantelenbank' (kosten ruim 50.000 euro's) geplaatst. Op het Maarland Nz. werd 50.000 geïnvesteerd als proef het autoverkeer te vertragen. Weggegooid geld! De provincie gaf geen toestemming Albert Heijn te verhuizen naar de Luveto. Dat was ook de wens van de bewoners van Den Briel. Toch kwam het gemeentebestuur er met de provincie uit door het bestemmingsplan van het Noordeinde/Voorstraat te gaan veranderen, waarmee voor het gemak vergeten werd dat daardoor de binnenstad verder zal afsterven. 

En de kosten van al dit falen moet worden opgehoest door de Brielse bevolking. De gemeente verkocht met heel veel winst haar huiswoningen. Met die opbrengst is men dus aardig aan het potverteren gegaan; het zwembad, Brestheater, Geuzenpark enz.


Vorig jaar nog werd een onderzoek gedaan naar de leegloop van de binnenstad. Kosten: 20.000 euro. En dan nu weer een onderzoek voor 50.000 euro???

Braderieën in de binnenstad inplaats van bij de Jumbo zou al kunnen bijdragen tot meer levendigheid in de binnenstad. Bezuinigen op huishoudhulp, peuterspeelzaal en verhoging van de OZB is toch schaamteloos. Moet de bevolking voor al die geldverspillingen maar gewoon opdraaien? Je zou het schaamrood op je kaken krijgen.

Rens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten