vrijdag 26 oktober 2018

ANTWOORD OP BLOG BURGMEESTER RENSEN

Burgemeester Gregor Rensen schrijft in zijn blog: 
,,Allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. (oud) Briellenaren zitten doorgaans niet om een opvatting verlegen. Gesteld wordt dat de plannen voor de binnenstad “alle historische werkelijkheidszin te boven gaan”. Er wordt bovendien een tweedeling gesuggereerd tussen oudere, in Brielle geboren inwoners en inwoners die van buiten komen. Waarbij die laatste groep te weinig oog zou hebben voor het historische karakter van Brielle. Voor mijn gevoel wordt hier de plank flink mis geslagen. Er is in Brielle niet één inwoner te vinden die niet trots is op de historische en monumentale pracht van onze vesting en daar niet respectvol mee om wil gaan. 
Zelfs - zeg ik met een knipoog - als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!

Beste Gregor, in antwoord op je blog komen hier mijn opvattingen en ideeën.
Laat er op de eerste plaats geen twijfel over bestaan dat allen die in Den Briel wonen Briellenaren zijn. Het is alleen zo dat Briellenaren die hun wortels hebben in 't Brieltje, alles anders bekijken dan (op enkele uitzonderingen na) de meeste 'nieuwe' Briellenaren, waardoor de meningen nogal verschillen. Vele oud-Briellenaren laten mij weten de plannen afschuwelijk en ongepast te vinden en vanuit Den Briel horen we alleen - van de meeste ’nieuwe’ Briellenaren - alleen maar lofbetuigingen voor de plannen. Dan mag ik dat toch een tweedeling noemen.
Verder geef ik mijn mening - die mij in de meeste gevallen gevraagd -wordt, altijd onderbouwd. Dat die opmerkingen vaak als negatief of ‘om wat te ouwehoeren te hebben’ gekwalificeerd worden, vind ik dus ongegrond. Maar goed, het zal er wel bij horen wanneer je zo betrokken bent bij je geboortestadje. 

Door de vele veranderingen en moderne bouwsels van de afgelopen jaren vinden velen dat er niet respectvol  omgegaan wordt met het Brielse erfgoed. In het verleden gebeurde dat ook met als voorbeeld de flat en de woningen in de Trompstraat, de woningen aan het einde van de Langestraat, gebouw op de oude stadsmuur, enz. enz. Dankzij onder andere Henk Vegter en Jac. Klok, werden in het verleden vele historische panden van ondergang gered en gerestaureerd.


Grote gemiste kans voor de binnenstad is het creëren van een theater buiten de vesting, terwijl de Spoonpanden een unieke locatie hiervoor waren. En dan het Arsenaal: een uniek pand voor het Streekarchief. Daarmee had er veel meer leven in de binnenstad kunnen komen. Daarbij ook nog eens goed voor de middenstand en horeca.

Tot overmaat is - naar mijn idee - de Disneyficatie toegeslagen in ’t Brieltje. Dat begon met de Jumbo groene woningen aan de Botbijlweg en de Pleerolhouder waar de oude stadsmuur achter weggemoffeld werd. Toen het megalomane tunneltje bij de coupure met een glazen dak en r.v.s. tekst in het interieur. Beiden werden al snel gesloopt. Als klap op de vuurpijl het idee om de wallen te verplaatsen. Die plannen kostte veel geld, maar gelukkig kwam daar nooit iets van terecht.


Nu dus de plannen voor de binnenstad. Plannen waarmee er van uitgegaan wordt dat die meer bezoekers naar Den Briel zullen opleveren. Prima aanpak is het maken van aantrekkelijke vaarroutes en goed gefaciliteerde aanlegkades voor passerende bootjes. Een groot gemis lijkt mij een geschikte havenmeester te zijn.


Han de Kluijver maakte prachtige architectonische kunstwerken, maar deze werken kan je toch niet passend vinden voor een historisch stadje? 

Een botenhuis met een stalen piramidevormig dak vóór de historische Zevenhuizen. De fotoshopmontage wordt veel ruimer voorgesteld dan dat de draaikom in de haven in werkelijkheid is. Ook het botenverhuurbedrijf zal hier niet blij mee zijn. En een veerboottocht die zeker drie keer meer moet gaan kosten dan nu, kan je toch geen vooruitgang noemen. Ik denk niet dat 'de veerman' hier warm voor zal lopen. 


Het plan van het doorgraven van de wallen en het plaatsen van een stalen tunnel en een loopbrug kan je toch echt niet anders dan Disneyficatie noemen. Het zal heel wat gaan kosten allemaal, waarbij het nut zeer twijfelachtig is.

Dan de brug bij de voormalige jachtwerf. Een klein stukje naar boven, loop je zo langs de sluisdeur, gewoon de Turfkade op. Ook hier weer valt niet te verwachten dat de kosten het te verwachten resultaat oplevert.

Een terras op de Turfkade aan de waterkant is oké. Maar of een steiger/vlonder boven het water langs de kademuur enige zin heeft valt zeer sterk te betwijfelen. Dat daar iemand zal gaan liggen zonnen (als hij al schijnt) zoals voorgesteld, kan je echt wel vergeten.


Wat totaal niet aan de orde komt is het verbeteren/verbreden en aantrekkelijker maken van de coupure bij de Toelaverweg/Kaaistraat. Die kan toch makkelijk breder gemaakt worden. De waterkerende deuren zullen denkelijk nooit meer gebruikt worden. Maar als het toch echt moet, kunnen daar best nieuwe bredere deuren voor gemaakt worden. Ik betwijfel of die deuren nut hebben, want de vloedbalken voor de Kaaipoort zijn ook nergens meer, dus kunnen ook niet meer aangebracht worden. 
Mijn tip is: laat  een aantal architecten een idee maken ter verbreding en verfraaiing van de coupure.

Wat Bastion IX betreft heb ik al eerder geopperd de restanten van de Noordpoort wat meer bloot te leggen en de poort zelf gedeeltelijk- of het liefst in zijn geheel op te bouwen. Voor de bunker zou een betere opgang gecreëerd moeten worden om als uitkijkpost te voldoen. De bunker kan het beste gewoon als opslag voor materialen van de 1 aprilvereniging dienen. Bunkers zijn altijd vochtig, dus veel anders kan je er niet mee doen. Het idee van een openluchttheater is op deze plaats niet wenselijk. Bastion VI is daar veel beter geschikt voor. Maar op het Kaai Ravelijn is ook al een openluchttheater, dus of dat zin heeft? 

Het ontwerp van een stalen rammei-beeld, past uitstekend op de rotonde bij de Pieter van der Wallen dam. Is overbodig bij de Noordpoort.

Verder vraag ik al jaren om het enige stukje originele stuk stadsmuur met gewelven tussen Langepoort en Bastion VII bloot te leggen. Steeds wordt mij beloofd dit mee te nemen in de plannen, maar ik hoor er nooit over. Als men daar niets in ziet, zeg dat dan gewoon.


Tot slot zal het wel duidelijk zijn dat de plannen zoals voorgesteld door Han de Kluijver ik echt niet blij kan worden
. Het is mij inmiddels wel duidelijk dat daar door de gemeentebestuurders en veel Briellenaren heel anders - haast juichend - over gedacht wordt. Alleen het kostenplaatje zou misschien kunnen voorkomen dat - de naar mijn mening niets opleverende plannen - uitgevoerd gaan worden.


Dit is mijn mening als zeer betrokken oud-Briellenaar, die duidelijk niet om een opvatting verlegen zit.

Dit alles met een vette, welgemeende serieuze knipoog aan Gregor!
Rens van Adrighem. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten