zondag 9 februari 2014

Den Briel 2

EEN TWEEDE STOOMSCHIP ''DEN BRIEL''

Dammis Boutkam is nog een ander Briels schip tegengekomen op internet. Ze is de 'Den Briel 2', dit maal het passagierschip wat naar Vlaardingen voer.
Het stoomschip - later motorschip - werd gebouwd op de Koninklijke Grofsmederij te Leiden in 1909. Het is onder de naam "Havenstoomboot no.10" in Amsterdam gaan varen. Vermoedelijk tot 1927. Daarna op de lijn Brielle-Vlaardingen met de naam "Den Briel 2" - het schip links op de foto - tot september 1932. 

Daarna heeft het gevaren onder de naam "Toerist".
In 1937 aangekocht bij Hendrik Baan Hofman te Gorinchem voor de dienst als Janihudi 6. Inmiddels was het schip omgebouwd tot motorboot. Eind 1942 is het verkocht aan Ruiten, koopman te Rotterdam onder de naam 'Spes 2'. Na nogmaals diverse malen van naam en eigenaar verwisseld te zijn, vaart het schip nu onder de naam "Salonbootgaasterland" in Leeuwarden. Ook dit schip heeft de koninklijke familie aan boord gehad.

Rens van Adrighem

Redding Briels Erfgoed mislukt

HELAAS

Het is zondag 9 maart wanneer het bericht binnen komt dat de Rosalie Maandag 10 maart om 4.00 uur zal vertrekken vanuit Maassluis naar Turkije.

Twee voordelen:
De Willemien op de Markt kan gewoon de Willemien blijven
en de raadsvergadering van dinsdag kan één behandeling schrappen, het historische erfgoed de voormalige SS DEN BRIEL zal dan reeds vertrokken zijn!
Jammer dat de Brielse gemeenteraad niet adequaat heeft ingegrepen, toen het geplande vertrek van het schip naar Turkije bekend werd. Briellenaar Dammis Boutkam heeft er alles aan gedaan dit drama onder de aandacht te krijgen, en dat lukte hem. Ook verklaarden vele Briellenaren hun medewerking om het schip naar Den Briel te halen. Helaas zonder goede afloop.

Rens van Adrighem

vrijdag 7 februari 2014

Droom bijna zeker vervlogen

ALLE INZET TEN SPIJT HET ROER NIET OM 

6 Februari was er aandacht op de televisie voor de verkoop van het SS Rosalie aan Turkije. In de uitzending was behoorlijk in de interviews - die een week tevoren waren opgenomen - geknipt. Daarom voor de juiste orde even wat belangrijke opmerkingen.

Zo is er weggelaten dat de heren het schip - zo gebleken is na onderzoek - al langer te koop hadden aangeboden op de site van Preston Service een Engelse handelaar en buiten de site van de Vereniging Stoomvaart nergens anders. Het is zeer vreemd een schip in het buitenland aan te bieden, terwijl ze zeggen het zo graag in Nederland te willen behouden.

De onderhandelingen in 2004 met de groep Brielenaren was er ook uit geknipt. De Vereniging Stoomvaart heeft het ook helemaal laten afweten, terwijl ze zelf 'Een Vandaag' ingeschakeld hadden. Ook de contacten met de fondsen zijn niet aan bod gekomen.

In de uitzending werd ook vermeld dat Dammis Boutkam de lokale politiek ingeschakeld had, terwijl die zelf initiatief hadden genomen.
Volgens de heren was Dammis maar een keer aan boord geweest, terwijl hij daar veel vaker is geweest, nog lang voordat het schip te koop was. 

Ook de reden waarom er geen bod is geweest en de vraag waarom de heren geen contact met Dammis of de groep Briellenaren uit 2004 opgenomen hebben is weg gelaten. Kortom er zijn aardig wat onverklaarbare onduidelijkheden.
Het is wel duidelijk dat het terug halen van de SS Den Briel naar zijn 'thuishaven' een verloren wedstrijd is.


Dat alle acties van Dammis Boutkam en andere Briellenaren geen effect hebben gehad, ligt niet aan hen. Zij hebben gedaan wat in hun vermogen lag.
Het oproepen van Briellenaren om zich in te zetten voor het financieel mogelijk maken het schip naar 't Brieltje te krijgen, en de toezeggingen voor het onderhoud, waren veelbelovend.

Het door de PvdA ingediende initiatiefvoorstel bij B&W wordt op 11 februari behandeld in de gemeenteraad. Het ziet er naar uit dat dat veel te laat is.
Het is überhaupt niet te begrijpen dat er vanuit de gemeente Brielle niet véél eerder adequate stappen zijn ondernomen. Stappen die niet genomen kunnen worden door burgers. Buiten de PvdA heeft geen enkele andere politieke partij of raadslid zich laten horen over dit voor Den Briel toch wel belangrijke stukje historisch erfgoed - dat nu voor het zich laat aanzien - voorgoed zal verdwijnen naar Turkije.

Rens van Adrighem

dinsdag 4 februari 2014

Den Briel in rep en roer deel 18

STELLINGNAME

Op Facebook verscheen op 3 februari een stellingname over de Brielse vesting. 'Vormt de vesting een belemmering voor de uitbreiding van de stad?' vraagt de stichting Kunst, Cultuur & Erfgoed zich af.


Het is toch van de zotte dat er gediscussieerd moet blijven over de vesting van Den Briel! Al dat geleuter kan alleen maar komen uit de kokers van personen die geen enkel respect hebben voor Den Briel en haar authentieke bewoners, waarvoor Briellenaren zoals Johan Been, Jacques Klok en Henk Vegter - om wat personen te noemen - zich jarenlang ingezet hebben om het stadje op een juiste manier in stand te houden. Is er dan nog niet genoeg verziekt? Hou dus eindelijk eens op met die niet te verkroppen ideeën over onze historische vesting en haar wallen. De oude wijze Briellenaren zouden zich omdraaien in hun graf. Ga aan de slag met zinnige dingen. 
Dan zal er wel weer gevraagd worden wat zijn dan die zinnige dingen. Maar we mogen er vanuit gaan dat mensen met een klein beetje gezond verstand daar zelf wel een zinnig antwoord op kunnen geven.


Briellenaren schreven: Het is een 19de eeuwse stelling waar we vestingsteden in het halve land mee hebben verziekt en waar men reuze spijt van heeft. Waarom is Brielle nog een vesting? Juist omdat deze stelling ons toen bespaard is gebleven. Hou toch eens op! Echt waanzin ten top dat dit maar blijft spelen. Ik kan hier echt kwaad om worden. Als deze stelling lollig is bedoeld kan ik er niet om lachen. Is de stelling serieus bedoeld, dan vind ik hem absurd.

Stop met de stellingen, ga behoorlijk besturen en geen zinloos gemeentegeld uitgeven aan commissies, onderzoekbureaus, etc. Er is nog genoeg erfgoed dat zit te springen om subsidies en investeringen waardoor de vesting een meerwaarde kan en moet krijgen. 


Het advies van een oud- maar bezielend Briellenaar is:
Rens van Adrighem

zondag 2 februari 2014

Laatste strohalm van PvdA raadslid

EFFE STOOM AFBLAZEN 

,,Dacht ik een mooie publiciteitsstunt in handen te hebben met die ouwe stoomschuit, sta ik hier door die weiger Turk met alleen een strohalm. 

Als die nu ook nog door de spuigaten verdwijnt, sleept m'n partij er ook geen stemmen uit en kom ik zéker niet op dit voetstuk te staan. 

Er blijft dan niets over dan met rode rozen de straat op te stomen.''