zaterdag 4 augustus 2018

HIPPER BRIELLE?


25 juli 2018 krijg ik een foto toegestuurd van roze beelden op het Kaai ravelijn waar men sinds kort bezig is er een soort stadspark van te maken onder de naam De Brielsche aap.
De aan de vestkant geplaatste beelden op het Ravelijn zijn gemaakt van oude planken. ,,Een fantastisch kunstwerk’’ worden ze genoemd. ,,Twee bijzondere kunstenaars: Art-crumbles, Rob en Meg zijn de makers hiervan en hebben er mee op verschillende festivals gestaan in binnen- en buitenland. De Brielsche Aap is de troste eigenaar geworden en door ze opvallend te plaatsen hebben we daarmee iets kleurrijks en vernieuwends  toevoegt aan Den Briel. Het zijn niet zomaar een paar roze beelden. Er zit een verhaal achter, een verhaal dat ook opgaat voor Den Briel. Samen met de kunstenaars hebben we gekozen voor deze beelden op deze locatie, omdat we vinden dat de beelden een monument zijn voor de dijkwerkers: Luctor et Emergo. In heel veel plekken in Nederland en zo ook Brielle hebben honderdduizenden anonieme mannen dijken opgeworpen voor het moeilijk te stoppen voortrazende water. Er zijn er ook velen tijdens dit werk overleden. Uit respect hebben Meg en Rob toen deze beeldengroep ontwikkeld’’, aldus de bedenkers en uitvoerders van De Brielsche aap. 


Ik kon de aan mij gevraagde mening hier over niet anders beantwoorden dan dat ik het een slordig werk vind dat totaal niet past op Brielles vestingwerk. Daarbij is het verhaal dat om het werk alles zou moeten ‘rechtvaardigen’ volledig misplaatst.

Het is met de hele discussie hier over wel duidelijk dat mensen wel kijken, maar niet zien. Als je de beelden goed bekijkt, zie je meteen dat de ruwweg afgezaagde planken op een slordige, zelfs prutserige manier in elkaar gespijkerd zijn. 
Of dit werk mooi of lelijk is mag een ieder zelf bepalen. Maar kunstig of knap, met vakmanschap in elkaar gezet werk is het echt niet. En door er het verhaal aan te hangen over dijkenbouwers, ‘Luctor et Emergo’, de wapenspreuk van Zeeland en zeggen dat de beelden met Den Briel te maken hebben is geen enkele rechtvaardige reden toe. 
Om het geheel kunst te noemen, is gezien dit alles in mijn ogen geheel onterecht. 
Als het nou nog ‘knap’ of kunstig gemaakt zou zijn zou het ondanks dat het geen enkele ‘affiniteit’ met Den Briel heeft, nog acceptabel kunnen zijn. 


Er is hierdoor veel aandacht gekomen voor De Brielsche aap. 
Ik heb grote waardering voor de gedreven inzet van de initiatienemers om er een mooi, toegankelijk eiland van te maken, maar met deze roze misbaksels slaan ze helaas de plank mis.
En dit is niet alleen maar de mening van een oud-Briellenaar. 

zaterdag 18 maart 2017

BEKROMPEN

BOTTELIER ZONDER BIER, WAAR GAAT DIT HEEN?

Bottelier Marcello van het Spaanse leger, mag zonder vergunning geen drank verkopen aan de Bottelierskar.
Officieel moet een art. 35 ontheffing aangevraagd worden. Er moet dan ook een beveiliger bij de kar en iemand met sociale hygiëne. Gek genoeg mag hij het wel weggeven maar dan alleen aan de groep! En dat mag dan vanaf 12.00 uur.Zo langzamerhand wordt elk particulier initiatief voor het 51-jarig bestaande volksfeest dat jaarlijks duizenden mensen naar het stadje trekt en belangrijker: Den Briel landelijke bekendheid geeft, door alle beperkingen beetje bij beetje de nek om gedraaid. Voor alles wat de bevolking op touw wil zetten worden wel weer (meestal) onzinnige beperkingen opgesteld.

Een ander goed voorbeeld daarvan is dat in alle steden waar historische feesten plaatsvinden voor de sfeer stro op de straten wordt gestrooid. Als je dat nat maakt blijft het vanzelf op straat plakken en kan het geen vlam vatten, wat overigens nog nooit ergens heeft plaatsgevonden. Maar ne: in Den Briel is het verboden.
Kort om: je gaat je toch echt afvragen of er nog wel ruimte is voor spontane initiatieven.
Rens

donderdag 16 maart 2017

BRIELSEDOM OP INSTORTEN?

Onder veel Briellenaren is begin maart sprake geweest van de schrik van hun leven, het instortingsgevaar van de St. Catharijnekerk.

Gemeenteambtenaren namen poolshoogte bij de kerk omdat ze waren gealarmeerd door een bloggger uit Zwartewaal. Die meldde dat aan de onderkant van het monumentale gebouw stenen aan het verpulveren waren.
Allerlei media belden de gemeente en op sociale media verschenen berichten dat de kerk uit de 15de eeuw in allerijl in de steigers was gezet en dat met spoed een noodreparatie was uitgevoerd. Een bouwspecialist zou de stenen geïnspecteerd hebben.

Door  omwonende was ook nog gemeld dat ze in het weekeinde een harde klap hadden gehoord en dat ze stof uit de muren van de kerk zagen komen. Het nieuws ging zoals gebruikelijk als een lopend vuurtje door 't Brieltje en werd door velen voor waar aangenomen. 

De penningmeester van de Catharijnekerk bezwoer dat er niets aan de hand was. Hij liet zien dat er inderdaad grote scheuren in de muren zitten, ,,Maar die zitten er al lang. Dat er sprake is van instortingsgevaar is onzin.'' Maar ja,… wat weet een penningmeester nou van bouwwerken?

Die harde klap die te horen was geweest, bleek een dixie, zo´n 'ontlasting hok' geweest te zijn die werklieden buiten de omheining van hun terrein hadden neergezet. Die is door jongeren omgegooid. En de stelling die gezet is blijkt voor het herstellen van de glas-in-loodramen te zijn. De stenen vensters waarin die zitten, moeten worden vervangen, waar zo'n 350.000 euro mee gemoeid is.

De blogger blijft volhouden: ,,Ik wacht het rapport af. Ik weet dat er monsters van de stenen zijn genomen. Volgens mij is er wél iets aan de hand.''
Rens

woensdag 1 maart 2017

VERONTRUSTEND

Verontrustende ontwikkelingen in de binnenstad van Den Briel. Dat nu ook het historische Hotel Restaurant de Nymph moet sluiten, is toch een teken dat het met de binnenstad niet best gaat aflopen.Sven Schreuder en zijn vrouw Esther hebben er na zeven en een halfjaar de brui aan moeten geven door het gebrek aan klandizie, voor een groot deel veroorzaakt door het niet meer 'leven' van de winkelstand en het verdwijnen van alle diensten, scholen, grootgrutters, veel winkels, de sportvelden uit Meeuwenoord, en ga zo maar door.

Het bovenstaande en het afsluiten voor verkeer van een groot gedeelte van de binnenstad en vooral het verhuizen van de sportvelden en het projecteren van een Theater in de nieuwbouwwijk inplaats van in de binnen stad, is naar mijn mening een duidelijk gemiste kans 't Brieltje levend te houden. De panden van Spoon en het Groot Arsenaal waren uitgelezen panden en locaties om als Theater en cultureel centrum te dienen, maar helaas. 
Het ziet er dan ook naar uit dat Den Briel inderdaad een gevreesde slaapstad zal worden.
Rens

dinsdag 11 oktober 2016

HERSTEL KADEMUUR 13

Het herstel van de 90 meter kademuur aan het Maarland Zz. vordert snel de laatste weken.


Dukdalven zijn aangebracht en de bovenrand van klinkers voorzien.
De koppen sneller brengt de stalen ringen aan.De top van de kademuur wordt afgewerkt met klinkers en een betonnen veiligheids- rand.

Het wegdek is opnieuw bestraat.
Steiger vlonders worden aangebracht.En zo nadert de voltooiing van het door tegenslagen geteisterde herstel van de kademuur.

Hoe en wanneer de schade aan de woningen aangepakt gaat worden is nog niet bekend.
Met dank aan Ad Hoogerwerf voor de foto's.
Rens

zondag 2 oktober 2016

HERSTEL KADEMUUR 12


De kademuur op de hoek van het Maarland ZZ en bij café Dixi nadert na behoorlijk wat tegenslagen, zo langzamerhand  zijn voltooiing.

De laatste 60 palen voor de fundering werden in de grond 'geschroefd', omdat het heien teveel schade toebracht aan de woningen.

Daarbij was niet voorzien dat de kademuur in zijn geheel opnieuw opgetrokken zou moeten worden, waardoor de vertraging en méérkosten  zich voordeden.


Omdat op deze plaats in het verleden de stoomboten uit onderanderen Vlaardingen aanlegden, die de grond ter plaatsen nogal omwoelde, moest de fundering en de complete kademuur opnieuw aangebracht worden.

De damwanden konden eindelijk worden weggehaald zodat de nieuwe kademuur van basaltkeien zichtbaar werd.

Het herstel kostte een paar ton meer dan begroot, schade bij omwonenden en de horeca, met name Dixi  liep inkomsten mis, maar die muur mag er zijn. 


Kei voor kei worden met de hand tegen de gewapend betonnen muur aangebracht.

En zo kan de kademuur er weer een eeuw of wat tegenaan. Het is te hopen dat de bewoners die schade opgelopen hebben aan hun woning en café Dixi, schadeloos gesteld zullen worden.

De foto's gemaakt door Ad Hoogerwerf
Rens

woensdag 21 september 2016

GEHEIME BUNKER?

Tijdens graafwerk-zaamheden op de vestingwallen deze week, is op het Westerbolwerk, bij bastion V, door de werkgroep Kanonnen & affuiten een vreemd ondergronds bouwwerk ontdekt. 

Het Streekarchief werd op de hoogte gesteld om uit te zoeken wat het geweest kan zijn. Volgens archivaris Aart van der Houwen zal het een septictank of waterwel zijn.

Als oud-Briellenaren ben ik de site die ik schreef over de geschiedenis van het Oranjeplein gaan raadplegen. Bastion V, het Wester Bolwerk, bij de Briellenaren bekend als het Oranjeplein, was in de Tweede wereldoorlog een militairkamp van de Duitse bezetters. Eind 1945 lagen er Nederlandse militairen. Daarna werden er door de oorlog getroffen Brielse gezinnen gehuisvest in de barakken, en kreeg het de naam Oranjeplein.

Peter Kroone vroeg of oud-Briellenaren zich iets konden herinneren. Daartoe vroeg ik Peter de juiste plaats van de vondst aan te geven op foto’s, en die stuurde hij mij toe.

 Op 4 maart 1943 werd het badhuis in de Langestraat getroffen door een bombardement waarbij het verwoest werd. Op 9 oktober 1948 werd daarom in de barakken een badhuis geopend voor de Brielse bevolking. 
De barak met schoorsteen.
In de rechter barak op de foto woonde de familie Jongejan. 

In het badhuis op het Oranjeplein kon je een douchebad nemen voor 25 cent of genieten van een ligbad voor een gulden. Per week maakten ruim 200 personen gebruik van het badhuis.

Op 31 december 1967 sloot het badhuis - rechts op de foto met de schoorsteen op het dak - en vertrokken ook de laatste bewoners en is het kamp afgebroken. Het bastion is daarna weer in zijn oude luister hersteld.

Na bestudering van de foto’s kon het gezien de vindplaats inderdaad niet anders dan een overblijfsel van de noodwoningen zijn. Een waterwel of septictank.

De werkgroep heeft de dag na de ontdekking van het bouwwerk, de grond verder afgegraven en werd duidelijk dat het een septicfank (beerput) moet zijn. 

De gewelfde put was afgedekt met de restanten van een granieten aanrechtblad. In eerste instantie werd gedacht aan de septictank die bij het badhuis behoorde.


Oud-bewoner Frank Koelewijn wist echter het volgende te melden: 
,,Het badhuis had een eigen septictank. Er lag een betonnenplaat voor het badhuis, waar je water hoorde stromen. Van een waterwel op het Oranjeplein is mij niets bekend. 
Het gevonden bouwwerk zal de septictank zijn geweest van het huisje van de familie Jongejan, die in het linker gedeelte van het u-vormige woningblok woonde. Op die tank zijn ook de twee huisjes aangesloten, die later gebouwd werden voor de mensen die er tijdelijk woonden.''

Gezien de plaats van de tank, kunnen we met zekerheid vaststellen dat het inderdaad de septictank van enkele woningen is. 


Er is dus geen sprake van een geheime bunker of anderszins, er is gewoon een beerput open getrokken.


De put waar echt een luchtje aanzat, is weer toegedekt en de wallenwerkers laten weten: Zand er over.

Rens