donderdag 14 maart 2019

DESASTREUZE DOORDRAM PLANNEN


Er moet vaart worden gemaakt met het uitvoeren van de plannen voor de bereikbaarheid en de haven van ’t Brieltje volgens projectleider Johan Wessels.
Na het enkele tonnen kostende Kaaistraat tunneltje, samen met de betonnen kantelen op het Molenbolwerk, zullen dit de volgende prestaties zijn van de man die dit soort projecten voor Den Briel bedenkt en weet uitgevoerd te krijgen. De architect maakt prachtige, architectonische kunststukken, daar kunnen we niet omheen. Maar dat die geschikt zijn voor een historisch stadje als Den Briel vinden velen misplaatst.


Er zullen twee bruggen aangelegd worden, één over vest en één en over de haven.

De brug naar het Bleykersbolwerk zal met een flink hoogteverschil  lopen. 

‘Een ode aan de stad’, volgens de architect Han de Kluyver.
Een mening die een groot deel van de binnenstad-bewoners niet deelt. Een overkapte brug wordt één pisput en niemand kan begrijpen dat de Monumentencommissie goed kan vinden dat er een gat in de wallen komt voor een brug van nota bene roestig materiaal. Het is gewoon een afschuwelijke aantasting van de mooie wallen en zal daarbij voor ouderen en helemaal voor rolstoelers, moeilijk te nemen zijn. Het is daarbij gewoon belachelijk, omdat het net zolang lopen is als nu door de Kaaistraat. Moet je aan zo’n waanzinnig plan dan vele tonnen aan gaan uitgeven?

Het lijkt er sterk op dat er in Den Briel (bij de nieuwkomers) steeds meer aandrang tot modernisering toeslaat en men bang is dat het stadje een Anton Pieckplaatje gaat worden.

De eerste prioriteit bij bestuurders blijkt de bereikbaarheid en de beleving van de binnenstad te zijn. De belangen van de bewoners komen bij deze plannen niet aan bod.
De nadruk ligt in hoofdzaak op de Turfkade waar alleen de terrashouders blij mee zullen zijn, en niet op het daarachter liggende winkelgebied. Er zullen dan ook veel parkeerplaatsen verdwijnen, waar de middenstand van de binnenstad dan de dupe van zal worden.

Het plan voor een overdekt botenhuis bij de historische Zevenhuizen voor het veerpontje, ziet uiteraard ook niemand zitten.

Er wordt door de Briellenaren zeer terecht gesproken van een desastreuze aanpak met deze plannen.
Daar ben ik het als geboren Briellenaar, weliswaar wonende in Spanje, helemaal mee een. Ik weet dat daar niemand een boodschap aan zal hebben. 
Toch roep ik: Laat Den Briel Den Briel, anders verliest het zijn ziel!
Rens

woensdag 23 januari 2019

KAN NIET GEKKER

DUIDELIJKE VERRIJKING'De beelden zullen uiteindelijk gaan lijken op overblijfselen van een verdwenen beschaving',
volgens de 'kunst'makers.

'Een verrijking voor Brielle' volgens VVD voorman Arie van Gorsel.'


De procedures moeten nu toch wel voldoende duidelijk zijn volgens Van der Linden (CDA) en Smit 

Duidelijker dan deze aap kan het niet zijn!

Het overschilderen in een lichtere kleur zoals bepaald door de gemeente zal - ondanks dat de uitbaters van de Brielsche aap eerder melde - dat dat van meet af aan de bedoeling was dus niet gebeuren, daar zal de tijd voor moeten gaan zorgen.

Dat de beelden voor tijdelijk geplaatst zijn blijkt dus ook een fabel te zijn. Het zal er op neer komen dat de beelden vanzelf zullen wegrotten.

Het is wel duidelijk dat er niets zal veranderen buiten de veranderingen  veroorzaakt door de natuur.
Rens

woensdag 9 januari 2019

BLIJVEND PAASEILAND


Tegen de tien hoofden op het nieuwe stadspark Brielsche Aap is veel verzet geweest. Velen vinden de beelden lelijk en vooral door de felroze kleur totaal niet passen bij het historische karakter van de Vesting. Het heeft er inmiddels ook al voor gezorgd dat het Kaai Ravelijn bekend staat als Het Paaseiland. De verklaring dat ze een eerbetoon vormen voor de vele omgekomen dijkwerkers is totaal misplaatst te noemen.

De monumentencommissie heeft groen licht gegeven en B&W willen nu een vergunning verlenen dat de beelden mogen blijven staan. Met dat verschil ten opzichte van nu dat ze bij een eerste verfbeurt iets lichter roze worden, wat van meet af aan de bedoeling was delen de uitbaters van het eiland mede. 
De monumentencommissie had wel wat opmerkingen, maar daar is aan voldaan en stelt dat de beelden 'het rijksmonument Vesting Brielle niet (onevenredig) ontsieren'. En zeker niet als de beelden minder felroze worden.

Over smaak valt niet te twisten meld burgemeester Gregor Rensen. Is het bepalen dat de beelden lichter roze geschilderd moeten worden ook niet een kwestie van smaak vraag ik mij dan af. Daarbij zal de maker van de beelden niet blij zijn dat anderen bepalen in welke kleur zijn werk overgeschilderd gaat worden. De grote vraag daarbij is wie uiteindelijk de kleur bepaald als - tenminste - de beelden ooit overgeschilderd gaan worden. 
De uitbater zegt van plan te zijn ze een lichtere kleur roze te geven. Eerder werd ook verklaard dat de beelden maar voor tijdelijk geplaatst zijn, maar dat blijkt een heel lang tijdelijk te zijn en helemaal nu er vergunning is gegeven dat ze mogen blijven staan.

Het is erg jammer, ook zakelijk gezien voor de Brielsche aap dat door al deze toestanden het eiland het meest bekend is komen te staan als Het PAASEILAND, waardoor 'de vlag de lading' totaal niet dekt. 
Het had slimmer geweest er apen neer te zetten.
Rens   

donderdag 6 december 2018

HET APELAZERUS


Sinterklaas avond 5 december vond de jaarlijkse Maskerade weer plaats.


Toen ik de video en foto’s zag tijdens de oer oude Maskerade van de Bimbobox die de oudere onder ons kennen uit de V&D in onze jeugd, lachte ik me het apelazerus. 

Erik Lemmers schreef:
Een levende aapjeskast met tien Briellenaren verkleed als aap zittten in twee rijen boven elkaar in een hok op straat. Als iemand een chocolademunt in een gleuf voorin stopt gaan de lichten aan en beginnen de verklede apen muziek te spelen op dezelfde houterige manier als in de vroegere Bimbobox.

Briellenaren weten meteen wie hier op de hak wordt genomen. Centraal in dit verhaal staat de Brielse kunstenaaar Rens van Adrighem die al 35 jaar in Spanje woont, maar vanuit daar via columns op internet volop kritiek levert op zaken die in ’t Brieltje spelen.

Een van zijn belangrijkste grieven van het afgelopen jaar zijn de beelden die op het Ravelijn zijn verschenen, een eilandje in de vestingstad. Ze lijken op de beelden die op het Chileense Paaseiland staan, maar zijn felroze gekleurd. Dat past volgens van Adrighem niet in de historische binnenstad.

Als oud-Briellenaar en Klaassieloper, kan ik niet anders zeggen dit een geweldige opvoering te vinden! PURE MASKERADE! Actueel, Origineel, Ludiek en Interactie met het publiek. Precies zo het hoort! Lol trappen, zoals ik zelf de Maskerade 30 jaar beleefd heb. Mijn diepste complimenten voor de aapmannen. Dit doet mijn hart goed!!!

Uit respect en waardering heb ik de mannen vanmorgen op hun broodnodige verdiende banaantje getrakteerd.Het is toch wel heel bijzonder om vanaf 2000 kilometer afstand te zien dat ik er tijdens de Maskerade 
de afgelopen 6 jaar toch op een of andere manier elk jaar een beetje bij was. Als onderwerp of onderwerp aan mij gelinkt.


De 18 deelnemende onderwerpen zorgden volgens de berichten, voor een zeer geslaagde Maskerade.
Een teken aan de wand is het feit dat het overgrote deel van het publiek toch op de Markt bleef. 

Uiteraard is de mening van de Klaassielopers het meest belangrijk.
,,Het was een hele leuke avond maar volgend jaar lopen we weer hoor ik heb de andere deelnemers niet kunnen zien en dat vond ik heel jammer'', laat een van hen weten.

Klaas Schipper meld over de Maskerade nieuwe stijl: 
Er zat zeker beweging in, maar of het de juiste beweging was? Het publiek moest een flinke route lopen. Markt, Vischstraat, Turfkade, Varkensstraat, en Nobelstraat, doch trof maar hier en daar een deelnemend groepje of individu aan, want die bleven niet op hun plek staan. Daardoor werd het allemaal wat rommelig en taaide het massaal opgekomen publiek te vroeg af.

De Maskeradeganger heet sinds 1858 dan ook niet voor niets KlaassieLOPER. In de Voorstraat, Markt en Nobelstraat leefden ze zich altijd uit. Zoals bekend is mijn mening dat je aan Cultureel Erfgoed niet moet rommelen. Sinds 2005 tot nu is toch wel gebleken dat die veranderingen geen noemenswaardige verbeteringen hebben opgeleverd?!

Laat het veranderen, de Klaassieloper en het publiek gewoon lopen! 
Rens

maandag 12 november 2018

TIJDLOOS TIJDELIJKz
Nog steeds zwijgt de gemeente in alle talen over de eind juli zonder vergunning geplaatste roze beelden aan de waterkant van het Ravelijn eiland. Half september werd bekend dat de welstandscommissie moest gaan kijken of de werken passend zijn bij de historische omgeving en zou daar zijn oordeel over vellen. 

Nu, half november is er nog steeds niets officieel bekend gemaakt. Het schijnt dat Welstand een positief advies heeft gegeven voor de roze beelden, omdat de Brielsche aap vermoedelijk heeft aangegeven dat de beelden van tijdelijke aard zijn. Alleen moet het college nog een besluit nemen. Een definitieve vergunningverlening zal dus nog wel even duren. Het is jammer dat er zo weinig openheid is vanuit de gemeente. 

Uit het huidige gepresenteerde logo van de Brielsche aap valt direct op te maken dat die beelden echt geen tijdelijke aangelegenheid, maar vermoedelijk blijvend zijn want anders zet je de beelden niet in je logo. 
Het valt te vrezen dat Briellenaren hierdoor gewoon hun gang gaan. Want als ze duidelijk melden dat wat ze aanbrengen van tijdelijke aard is, wordt er niet gehandhaafd en duurt het zeker een paar maanden eer er duidelijkheid komt.
Al met al ziet het er naar uit dat het afwachten is tot de van oude plankjes gemaakte beelden vanzelf door de weersinvloeden verdwijnen. Tijdelijk blijkt gewoon Tijdloos te zijn. 

Hoe dan ook: 8 december gaat de Brielsche aap proefdraaien. Na het verzetten van heel veel werk zal het door de gedreven inzet en alle publiciteit zeker een groot succes worden. 
Dat verdienen ze en is ze uiteraard van harte gegund.
Rens

zondag 11 november 2018

GEBAKKEN LUCHT?


Onlangs kreeg een aantal Briellenaren een rondleiding in de Sint Catharijnekerk, de dom en de zolders, met uitleg van een gids.

Op de zolder van de zuidelijke zijbeuk kregen ze de uitleg over de luchtboogstoelen, waarbij verteld werd dat de luchtbogen zelf nooit gebouwd zouden zijn. Dat moet een vergissing zijn geweest van de gids, want:

In 1993 maakte ik na het lezen van de geschiedenis van de St. Catharijnekerk aan de hand van een aquarel van Joost Wolfheze uit 1800, een schilderij van de Sint Catharijnekerk met luchtbogen.

De geschiedenis van de luchtbogen ben ik maar eens gaan uitzoeken of die er nu wel of niet zijn geweest.
Historicus Peter Don, beschreef de complete geschiedenis van de Sint Catharijnekerk, waarbij ook de luchtbogen.

''Luchtbogen die getuige enkele oude afbeeldingen direct al aan weerszijden van het schip waren opgetrokken. in 1804 werd geconstateerd dat de luchtbogen zo wankel waren dat zij dreigden in te storten. Omstreeks 1805 zullen zij tot onder de zijbeukdaken zijn afgebroken. Uit de afwerking van de restanten met hun zeer verzorgde metselwerk en mooi afgewerkte kraagstenen, boogaanzetten en lijsten van natuursteen die zich onder de daken der zijbeuken nog bevinden, kan worden opgemaakt dat zij duidelijk bedoeld waren om geheel in het zicht te blijven.'' 
Op de foto de restanten van de luchtboogstoelen onder de kap van de zuiderzijbeuk.

Een dwarsdoorsnede van het schip naar het westen, met aangegeven de luchtbogen die in 1805 afgebroken zijn. Het is dus wel duidelijk dat de luchtbogen echt aanwezig zijn geweest. 

Dat de geschilderde luchtbogen de 'vrijheid' van de schilder kan zijn geweest, is naar mijn idee onterecht en durf ik dan ook als gebakken lucht te bestempelen.

Rens

woensdag 7 november 2018

HERBOUW DE DOELEN


Vermoedelijk heeft er nooit iemand over nagedacht De Doelen aan de Turfkade te herbouwen. 
Nu er door B&W gevraagd wordt naar ideeën voor de binnenstad, lijkt het mij best eens de moeite het idee tot herbouw te onderzoeken en te overwegen hiervoor een goed plan te creëren.

De voorgevel zou ongeveer gebouwd moeten worden zoals die altijd geweest is, en daarachter zou dan een theater met foyer gerealiseerd kunnen worden. 


Ruimte is er genoeg want voorheen was daar ook zo’n 1500 m2 bebouwd. Er zal dan eindelijk weer een beetje leven in de Brielse brouwerij komen en ook de middenstand en de horeca zou hier een groot voordeel aan kunnen hebben. 
’T is maar een idee, maar de moeite waard er eens wat dieper op in te gaan toch?

Rens