donderdag 6 december 2018

HET APELAZERUS


Sinterklaas avond 5 december vond de jaarlijkse Maskerade weer plaats.


Toen ik de video en foto’s zag tijdens de oer oude Maskerade van de Bimbobox die de oudere onder ons kennen uit de V&D in onze jeugd, lachte ik me het apelazerus. 

Erik Lemmers schreef:
Een levende aapjeskast met tien Briellenaren verkleed als aap zittten in twee rijen boven elkaar in een hok op straat. Als iemand een chocolademunt in een gleuf voorin stopt gaan de lichten aan en beginnen de verklede apen muziek te spelen op dezelfde houterige manier als in de vroegere Bimbobox.

Briellenaren weten meteen wie hier op de hak wordt genomen. Centraal in dit verhaal staat de Brielse kunstenaaar Rens van Adrighem die al 35 jaar in Spanje woont, maar vanuit daar via columns op internet volop kritiek levert op zaken die in ’t Brieltje spelen.

Een van zijn belangrijkste grieven van het afgelopen jaar zijn de beelden die op het Ravelijn zijn verschenen, een eilandje in de vestingstad. Ze lijken op de beelden die op het Chileense Paaseiland staan, maar zijn felroze gekleurd. Dat past volgens van Adrighem niet in de historische binnenstad.

Als oud-Briellenaar en Klaassieloper, kan ik niet anders zeggen dit een geweldige opvoering te vinden! PURE MASKERADE! Actueel, Origineel, Ludiek en Interactie met het publiek. Precies zo het hoort! Lol trappen, zoals ik zelf de Maskerade 30 jaar beleefd heb. Mijn diepste complimenten voor de aapmannen. Dit doet mijn hart goed!!!

Uit respect en waardering heb ik de mannen vanmorgen op hun broodnodige verdiende banaantje getrakteerd.Het is toch wel heel bijzonder om vanaf 2000 kilometer afstand te zien dat ik er tijdens de Maskerade 
de afgelopen 6 jaar toch op een of andere manier elk jaar een beetje bij was. Als onderwerp of onderwerp aan mij gelinkt.


De 18 deelnemende onderwerpen zorgden volgens de berichten, voor een zeer geslaagde Maskerade.
Een teken aan de wand is het feit dat het overgrote deel van het publiek toch op de Markt bleef. 

Uiteraard is de mening van de Klaassielopers het meest belangrijk.
,,Het was een hele leuke avond maar volgend jaar lopen we weer hoor ik heb de andere deelnemers niet kunnen zien en dat vond ik heel jammer'', laat een van hen weten.

Klaas Schipper meld over de Maskerade nieuwe stijl: 
Er zat zeker beweging in, maar of het de juiste beweging was? Het publiek moest een flinke route lopen. Markt, Vischstraat, Turfkade, Varkensstraat, en Nobelstraat, doch trof maar hier en daar een deelnemend groepje of individu aan, want die bleven niet op hun plek staan. Daardoor werd het allemaal wat rommelig en taaide het massaal opgekomen publiek te vroeg af.

De Maskeradeganger heet sinds 1858 dan ook niet voor niets KlaassieLOPER. In de Voorstraat, Markt en Nobelstraat leefden ze zich altijd uit. Zoals bekend is mijn mening dat je aan Cultureel Erfgoed niet moet rommelen. Sinds 2005 tot nu is toch wel gebleken dat die veranderingen geen noemenswaardige verbeteringen hebben opgeleverd?!

Laat het veranderen, de Klaassieloper en het publiek gewoon lopen! 
Rens

maandag 12 november 2018

TIJDLOOS TIJDELIJKz
Nog steeds zwijgt de gemeente in alle talen over de eind juli zonder vergunning geplaatste roze beelden aan de waterkant van het Ravelijn eiland. Half september werd bekend dat de welstandscommissie moest gaan kijken of de werken passend zijn bij de historische omgeving en zou daar zijn oordeel over vellen. 

Nu, half november is er nog steeds niets officieel bekend gemaakt. Het schijnt dat Welstand een positief advies heeft gegeven voor de roze beelden, omdat de Brielsche aap vermoedelijk heeft aangegeven dat de beelden van tijdelijke aard zijn. Alleen moet het college nog een besluit nemen. Een definitieve vergunningverlening zal dus nog wel even duren. Het is jammer dat er zo weinig openheid is vanuit de gemeente. 

Uit het huidige gepresenteerde logo van de Brielsche aap valt direct op te maken dat die beelden echt geen tijdelijke aangelegenheid, maar vermoedelijk blijvend zijn want anders zet je de beelden niet in je logo. 
Het valt te vrezen dat Briellenaren hierdoor gewoon hun gang gaan. Want als ze duidelijk melden dat wat ze aanbrengen van tijdelijke aard is, wordt er niet gehandhaafd en duurt het zeker een paar maanden eer er duidelijkheid komt.
Al met al ziet het er naar uit dat het afwachten is tot de van oude plankjes gemaakte beelden vanzelf door de weersinvloeden verdwijnen. Tijdelijk blijkt gewoon Tijdloos te zijn. 

Hoe dan ook: 8 december gaat de Brielsche aap proefdraaien. Na het verzetten van heel veel werk zal het door de gedreven inzet en alle publiciteit zeker een groot succes worden. 
Dat verdienen ze en is ze uiteraard van harte gegund.
Rens

zondag 11 november 2018

GEBAKKEN LUCHT?


Onlangs kreeg een aantal Briellenaren een rondleiding in de Sint Catharijnekerk, de dom en de zolders, met uitleg van een gids.

Op de zolder van de zuidelijke zijbeuk kregen ze de uitleg over de luchtboogstoelen, waarbij verteld werd dat de luchtbogen zelf nooit gebouwd zouden zijn. Dat moet een vergissing zijn geweest van de gids, want:

In 1993 maakte ik na het lezen van de geschiedenis van de St. Catharijnekerk aan de hand van een aquarel van Joost Wolfheze uit 1800, een schilderij van de Sint Catharijnekerk met luchtbogen.

De geschiedenis van de luchtbogen ben ik maar eens gaan uitzoeken of die er nu wel of niet zijn geweest.
Historicus Peter Don, beschreef de complete geschiedenis van de Sint Catharijnekerk, waarbij ook de luchtbogen.

''Luchtbogen die getuige enkele oude afbeeldingen direct al aan weerszijden van het schip waren opgetrokken. in 1804 werd geconstateerd dat de luchtbogen zo wankel waren dat zij dreigden in te storten. Omstreeks 1805 zullen zij tot onder de zijbeukdaken zijn afgebroken. Uit de afwerking van de restanten met hun zeer verzorgde metselwerk en mooi afgewerkte kraagstenen, boogaanzetten en lijsten van natuursteen die zich onder de daken der zijbeuken nog bevinden, kan worden opgemaakt dat zij duidelijk bedoeld waren om geheel in het zicht te blijven.'' 
Op de foto de restanten van de luchtboogstoelen onder de kap van de zuiderzijbeuk.

Een dwarsdoorsnede van het schip naar het westen, met aangegeven de luchtbogen die in 1805 afgebroken zijn. Het is dus wel duidelijk dat de luchtbogen echt aanwezig zijn geweest. 

Dat de geschilderde luchtbogen de 'vrijheid' van de schilder kan zijn geweest, is naar mijn idee onterecht en durf ik dan ook als gebakken lucht te bestempelen.

Rens

woensdag 7 november 2018

HERBOUW DE DOELEN


Vermoedelijk heeft er nooit iemand over nagedacht De Doelen aan de Turfkade te herbouwen. 
Nu er door B&W gevraagd wordt naar ideeën voor de binnenstad, lijkt het mij best eens de moeite het idee tot herbouw te onderzoeken en te overwegen hiervoor een goed plan te creëren.

De voorgevel zou ongeveer gebouwd moeten worden zoals die altijd geweest is, en daarachter zou dan een theater met foyer gerealiseerd kunnen worden. 


Ruimte is er genoeg want voorheen was daar ook zo’n 1500 m2 bebouwd. Er zal dan eindelijk weer een beetje leven in de Brielse brouwerij komen en ook de middenstand en de horeca zou hier een groot voordeel aan kunnen hebben. 
’T is maar een idee, maar de moeite waard er eens wat dieper op in te gaan toch?

Rens

zondag 28 oktober 2018

TURFKADEPLEIN


Oud-Briellenaar Pleun van Eijsden vraagt op facebook wie de historische betekenis van het stukje haven bij de Turfkade, waar een nieuwe brug zou moeten komen kan uitleggen. Want nu de Jachtwerf de Delta er niet meer is kan je het gewoon dempen naar zijn mening.

Bij mijn opmerkingen op de havenplannen heb ik dit idee niet durven opwerpen, maar nu ook Pleun dit kenbaar maakte wel. Het is tenslotte geen gekker idee dan de plannen van de gemeente.

Er zijn wat dempen betreft verschillende mogelijkheden. Bij het dempen moet dan wel eerst een watertunnel aangelegd worden zodat de waterbeheersing van haven en vest blijft bestaan. 
Je kan dan alleen het gedeelte van de voormalige jachtwerf dempen, het gedeelte vanaf de sluis tot aan de Varkensstraat, het hele stuk tot aan het Nauwe Sloopje, of zelfs de hele haven tot aan- of voorbij de Kaaibrug. Dan kan de brug ook weg.

Het is daarbij mogelijk in de haven een parkeergarage aan te brengen. Daarbovenop kan dan een mooi plein komen. Een ondergrondse parkeergarage is geen noodzaak, want bij demping - afhankelijk van het gedeelte - zal een fantastisch plein ontstaan met voldoende ruimtes om te parkeren. Op het plein kunnen dan ook alle gewenste evenementen plaatsvinden. De huidige plannen van een brug en vlonders zijn dan niet nodig.
Pleun merkt niet onbelangrijk nog op, dat kostbare onderhoudswerkzaamheden verdwijnen en de leefbaarheid enorm vooruit zal gaan in dat gebied.
Rens 

vrijdag 26 oktober 2018

ANTWOORD OP BLOG BURGMEESTER RENSEN

Burgemeester Gregor Rensen schrijft in zijn blog: 
,,Allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. (oud) Briellenaren zitten doorgaans niet om een opvatting verlegen. Gesteld wordt dat de plannen voor de binnenstad “alle historische werkelijkheidszin te boven gaan”. Er wordt bovendien een tweedeling gesuggereerd tussen oudere, in Brielle geboren inwoners en inwoners die van buiten komen. Waarbij die laatste groep te weinig oog zou hebben voor het historische karakter van Brielle. Voor mijn gevoel wordt hier de plank flink mis geslagen. Er is in Brielle niet één inwoner te vinden die niet trots is op de historische en monumentale pracht van onze vesting en daar niet respectvol mee om wil gaan. 
Zelfs - zeg ik met een knipoog - als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!

Beste Gregor, in antwoord op je blog komen hier mijn opvattingen en ideeën.
Laat er op de eerste plaats geen twijfel over bestaan dat allen die in Den Briel wonen Briellenaren zijn. Het is alleen zo dat Briellenaren die hun wortels hebben in 't Brieltje, alles anders bekijken dan (op enkele uitzonderingen na) de meeste 'nieuwe' Briellenaren, waardoor de meningen nogal verschillen. Vele oud-Briellenaren laten mij weten de plannen afschuwelijk en ongepast te vinden en vanuit Den Briel horen we alleen - van de meeste ’nieuwe’ Briellenaren - alleen maar lofbetuigingen voor de plannen. Dan mag ik dat toch een tweedeling noemen.
Verder geef ik mijn mening - die mij in de meeste gevallen gevraagd -wordt, altijd onderbouwd. Dat die opmerkingen vaak als negatief of ‘om wat te ouwehoeren te hebben’ gekwalificeerd worden, vind ik dus ongegrond. Maar goed, het zal er wel bij horen wanneer je zo betrokken bent bij je geboortestadje. 

Door de vele veranderingen en moderne bouwsels van de afgelopen jaren vinden velen dat er niet respectvol  omgegaan wordt met het Brielse erfgoed. In het verleden gebeurde dat ook met als voorbeeld de flat en de woningen in de Trompstraat, de woningen aan het einde van de Langestraat, gebouw op de oude stadsmuur, enz. enz. Dankzij onder andere Henk Vegter en Jac. Klok, werden in het verleden vele historische panden van ondergang gered en gerestaureerd.


Grote gemiste kans voor de binnenstad is het creëren van een theater buiten de vesting, terwijl de Spoonpanden een unieke locatie hiervoor waren. En dan het Arsenaal: een uniek pand voor het Streekarchief. Daarmee had er veel meer leven in de binnenstad kunnen komen. Daarbij ook nog eens goed voor de middenstand en horeca.

Tot overmaat is - naar mijn idee - de Disneyficatie toegeslagen in ’t Brieltje. Dat begon met de Jumbo groene woningen aan de Botbijlweg en de Pleerolhouder waar de oude stadsmuur achter weggemoffeld werd. Toen het megalomane tunneltje bij de coupure met een glazen dak en r.v.s. tekst in het interieur. Beiden werden al snel gesloopt. Als klap op de vuurpijl het idee om de wallen te verplaatsen. Die plannen kostte veel geld, maar gelukkig kwam daar nooit iets van terecht.


Nu dus de plannen voor de binnenstad. Plannen waarmee er van uitgegaan wordt dat die meer bezoekers naar Den Briel zullen opleveren. Prima aanpak is het maken van aantrekkelijke vaarroutes en goed gefaciliteerde aanlegkades voor passerende bootjes. Een groot gemis lijkt mij een geschikte havenmeester te zijn.


Han de Kluijver maakte prachtige architectonische kunstwerken, maar deze werken kan je toch niet passend vinden voor een historisch stadje? 

Een botenhuis met een stalen piramidevormig dak vóór de historische Zevenhuizen. De fotoshopmontage wordt veel ruimer voorgesteld dan dat de draaikom in de haven in werkelijkheid is. Ook het botenverhuurbedrijf zal hier niet blij mee zijn. En een veerboottocht die zeker drie keer meer moet gaan kosten dan nu, kan je toch geen vooruitgang noemen. Ik denk niet dat 'de veerman' hier warm voor zal lopen. 


Het plan van het doorgraven van de wallen en het plaatsen van een stalen tunnel en een loopbrug kan je toch echt niet anders dan Disneyficatie noemen. Het zal heel wat gaan kosten allemaal, waarbij het nut zeer twijfelachtig is.

Dan de brug bij de voormalige jachtwerf. Een klein stukje naar boven, loop je zo langs de sluisdeur, gewoon de Turfkade op. Ook hier weer valt niet te verwachten dat de kosten het te verwachten resultaat oplevert.

Een terras op de Turfkade aan de waterkant is oké. Maar of een steiger/vlonder boven het water langs de kademuur enige zin heeft valt zeer sterk te betwijfelen. Dat daar iemand zal gaan liggen zonnen (als hij al schijnt) zoals voorgesteld, kan je echt wel vergeten.


Wat totaal niet aan de orde komt is het verbeteren/verbreden en aantrekkelijker maken van de coupure bij de Toelaverweg/Kaaistraat. Die kan toch makkelijk breder gemaakt worden. De waterkerende deuren zullen denkelijk nooit meer gebruikt worden. Maar als het toch echt moet, kunnen daar best nieuwe bredere deuren voor gemaakt worden. Ik betwijfel of die deuren nut hebben, want de vloedbalken voor de Kaaipoort zijn ook nergens meer, dus kunnen ook niet meer aangebracht worden. 
Mijn tip is: laat  een aantal architecten een idee maken ter verbreding en verfraaiing van de coupure.

Wat Bastion IX betreft heb ik al eerder geopperd de restanten van de Noordpoort wat meer bloot te leggen en de poort zelf gedeeltelijk- of het liefst in zijn geheel op te bouwen. Voor de bunker zou een betere opgang gecreëerd moeten worden om als uitkijkpost te voldoen. De bunker kan het beste gewoon als opslag voor materialen van de 1 aprilvereniging dienen. Bunkers zijn altijd vochtig, dus veel anders kan je er niet mee doen. Het idee van een openluchttheater is op deze plaats niet wenselijk. Bastion VI is daar veel beter geschikt voor. Maar op het Kaai Ravelijn is ook al een openluchttheater, dus of dat zin heeft? 

Het ontwerp van een stalen rammei-beeld, past uitstekend op de rotonde bij de Pieter van der Wallen dam. Is overbodig bij de Noordpoort.

Verder vraag ik al jaren om het enige stukje originele stuk stadsmuur met gewelven tussen Langepoort en Bastion VII bloot te leggen. Steeds wordt mij beloofd dit mee te nemen in de plannen, maar ik hoor er nooit over. Als men daar niets in ziet, zeg dat dan gewoon.


Tot slot zal het wel duidelijk zijn dat de plannen zoals voorgesteld door Han de Kluijver ik echt niet blij kan worden
. Het is mij inmiddels wel duidelijk dat daar door de gemeentebestuurders en veel Briellenaren heel anders - haast juichend - over gedacht wordt. Alleen het kostenplaatje zou misschien kunnen voorkomen dat - de naar mijn mening niets opleverende plannen - uitgevoerd gaan worden.


Dit is mijn mening als zeer betrokken oud-Briellenaar, die duidelijk niet om een opvatting verlegen zit.

Dit alles met een vette, welgemeende serieuze knipoog aan Gregor!
Rens van Adrighem. 

maandag 22 oktober 2018

WIE TOT DE PLANNEN KWAMEN VOOR DE BINNENSTAD


Velen vragen zich af hoe en wie tot de nogal opvallende plannen voor de Vestingstad Den Briel zijn gekomen.In het Leefomgevingsboek staat te lezen dat de plannen het resultaat zijn van het participatieproces tussen mecanoo architecten en de gemeente Brielle. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van de binnenstad voor de bewoners.

Het proces is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met een groot aantal enthousiaste bewoners en ondernemers: 

De begeleiding vanuit de Gemeente Brielle werd verzorgd door Johan Wessels.

Het blijkt een toekomstperspectief waar veel Briellenaren erg van zijn geschrokken en vrezen dat bezwaren maken tegen deze plannen niet veel zin zal hebben. Het vermoeden is dat alleen de hoge kosten van het uitvoeren van deze plannen het enige obstakel zal zijn om er een streep door te trekken.
Rens