donderdag 7 mei 2015

Houden

Inzet Brielse raad:

Als oud Briellenaar, die Gregor Rensen op bijzondere wijze heeft mogen leren kennen, ben ik het eens met de Brielse raad, die Gregor aangemerkt heeft als ''beste burgemeester'' voor Den Briel.

Twee dagen vóór het overhandigen van het eerste exemplaar van mijn boek 'Achter Beren & Monniken' op 27 maart, werd ik hartelijk ontvangen op zijn werkkamer in het stadskantoor. Al snel ervoer ik dat Gregor - zo wenste hij aangesproken te worden - in de korte tijd dat hij in Den Briel werkzaam was, het vestingstadje al in zijn hart had gesloten.

Na het overhandigen van mijn boek bleek in zijn dankwoord, dat hij zich zeer uitgebreid ingelezen had in mijn levensloop en merkte op dat voor alles wat ik in mijn leven 'ondernomen' heb, wel twee hoofden nodig zijn om al dat werk te klaren. Ook had hij op internet gelezen dat we in Spanje, in de gezondste streek van de wereld wonen. Ook vond hij dat ik eigenlijk in het boek Gepassioneerde Brielse Zonen had moeten staan.
Ik kan niet anders zeggen dan dat Den Briel Gregor verdient en dat Gregor Den Briel verdient!

Rens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten