maandag 24 juni 2013

Terug naar Den Briel

Maerten Harpertszoon Tromp terug naar Den Briel?
Op 21 februari 2013 heeft minister S. Blok een brief naar de tweede kamer gestuurd met een overzicht van monumenten die niet meer nodig zijn voor een rijksfunctie. Kort gezegd komt het erop neer dat de Rijksgebouwendienst deze monumenten wil afstoten. Op deze lijst komen ook het Stenen Baak en de Ruïne Jacobaburcht in Oostvoorne maar om wat te noemen ook het Kasteel Radboud in Medemblik voor. Voor Brielle is het van belang om te weten dat ook het Grafmonument Maarten Harmensz. Tromp in de Oude Kerk te Delft op deze lijst staat.


Maarten Tromp werd op 23 april 1598 gedoopt in de gereformeerde Sint-Catharinakerk van Den Briel als oudste kind van zeeofficier Harpert Maertenz en Jannetgen Barendsdochter Quack. Zijn vader, volgens overlevering een naar zee weggelopen zoon van de Delftse regentenfamilie Van der Wel, zou zich vanaf 1607 "Van der Tromp" gaan noemen; ". Tot 1606 bleef het gezin aan het Kolfslop te Brielle wonen; daarna verhuisde het naar de Gaperstraat inRotterdam Dit hing samen met de promotie, in mei 1606, van zijn vader tot kapitein bij de Admiraliteit van de Maze. Het is niet bekend welke opleiding Maerten genoot, maar hij leerde in ieder geval lezen, schrijven en rekenen. Op zijn negende ging Tromp naar zee als scheepsjongen op de Olifantstromp, het fregat van zijn vader, dat in 1607 meedeed aan de campagne die leidde tot de Slag bij Gibraltar. 
De Olifantstromp deed niet mee aan die slag zelf, maar was deel van het dekkingseskader dat op volle zee bleef kruisen. Tot in 1610 bleven vader en zoon Tromp patrouillediensten uitvoeren, meestal op het Kanaal. Dat jaar werd aan Tromps vader eervol ontslag verleend wegens het Twaallfjarige Bestand.

23 april 1598 – 10 augustus 1653

Door het afstoten van het grafmonument door de Rijksgebouwendienst kan Brielle een daad stellen die eer doet aan deze Brielse zeeheld. Bijvoorbeeld door het monument te adopteren. Op dit moment wordt het grafmonument gerestaureerd. Men verwacht dat het in de zomer van dit jaar gereed  komt.
Aan de 400 jarige herdenking van zijn geboortejaar is Den Briel voorbij gegaan, nu actie ondernemen zou deze omissie in een klap rechtzetten.
Rein Groen
Brielle, 24 juni 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten