donderdag 20 juni 2013

Brielle of Den Briel

DE GESCHIEDENIS
Uit de oudste geschriften blijkt dat de huidige locatie 'de nieuwe Briel' is. In de elfde en twaalfde eeuw bestond Voorne uit een paar kleine en grote eilandjes. Op die eilanden begonnen zich boerenfamilies te vestigen. Ze ontgonnen veengronden die ze daarna in gebruik namen voor landbouw en veeteelt, maar deze gebieden overstroomden regelmatig door de Noordzee en de Maas. De boerenfamilies begonnen daarom dijken aan te leggen waardoor ze toch in die gebieden konden blijven wonen. Door de vele overstromingen werd het ontgonnen land een eiland en zo ontstond langzamerhand Den Briel. In de eerste eeuwen had het een rijk Rooms leven. De Sint-Catharijnekerk werd gebouwd en vele kloosters ontstonden. En hier is de stad verder omheen gebouwd.

Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door de Watergeuzen onder leiding van Lumey en Bloys van Treslong, waarbij de veerman Jan Pieterszoon Coppelstock een belangrijke rol vervulde. De Inname van Den Briel wordt algemeen gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II Aan dit feit dankt Den Briel haar schildspreuk Libertatis Primitiae, "eersteling der vrijheid". Dit historisch feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd. Schoolkinderen onthouden dit feit met de zin: "Op 1 april verloor Alva zijn bril" (eigenlijk: "Op 1 april verloor Alva Den Briel") 
De Briellenaar houdt het liever op Den Briel. "De Inname van Den Briel" klinkt toch véél beter dan 'van Brielle!' Ook Jan Klaassen marcheerde immers naar Den Briel en niet naar Brielle.

1 opmerking: