zondag 11 november 2018

GEBAKKEN LUCHT?


Onlangs kreeg een aantal Briellenaren een rondleiding in de Sint Catharijnekerk, de dom en de zolders, met uitleg van een gids.

Op de zolder van de zuidelijke zijbeuk kregen ze de uitleg over de luchtboogstoelen, waarbij verteld werd dat de luchtbogen zelf nooit gebouwd zouden zijn. Dat moet een vergissing zijn geweest van de gids, want:

In 1993 maakte ik na het lezen van de geschiedenis van de St. Catharijnekerk aan de hand van een aquarel van Joost Wolfheze uit 1800, een schilderij van de Sint Catharijnekerk met luchtbogen.

De geschiedenis van de luchtbogen ben ik maar eens gaan uitzoeken of die er nu wel of niet zijn geweest.
Historicus Peter Don, beschreef de complete geschiedenis van de Sint Catharijnekerk, waarbij ook de luchtbogen.

''Luchtbogen die getuige enkele oude afbeeldingen direct al aan weerszijden van het schip waren opgetrokken. in 1804 werd geconstateerd dat de luchtbogen zo wankel waren dat zij dreigden in te storten. Omstreeks 1805 zullen zij tot onder de zijbeukdaken zijn afgebroken. Uit de afwerking van de restanten met hun zeer verzorgde metselwerk en mooi afgewerkte kraagstenen, boogaanzetten en lijsten van natuursteen die zich onder de daken der zijbeuken nog bevinden, kan worden opgemaakt dat zij duidelijk bedoeld waren om geheel in het zicht te blijven.'' 
Op de foto de restanten van de luchtboogstoelen onder de kap van de zuiderzijbeuk.

Een dwarsdoorsnede van het schip naar het westen, met aangegeven de luchtbogen die in 1805 afgebroken zijn. Het is dus wel duidelijk dat de luchtbogen echt aanwezig zijn geweest. 

Dat de geschilderde luchtbogen de 'vrijheid' van de schilder kan zijn geweest, is naar mijn idee onterecht en durf ik dan ook als gebakken lucht te bestempelen.

Rens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten