woensdag 21 september 2016

GEHEIME BUNKER?

Tijdens graafwerk-zaamheden op de vestingwallen deze week, is op het Westerbolwerk, bij bastion V, door de werkgroep Kanonnen & affuiten een vreemd ondergronds bouwwerk ontdekt. 

Het Streekarchief werd op de hoogte gesteld om uit te zoeken wat het geweest kan zijn. Volgens archivaris Aart van der Houwen zal het een septictank of waterwel zijn.

Als oud-Briellenaren ben ik de site die ik schreef over de geschiedenis van het Oranjeplein gaan raadplegen. Bastion V, het Wester Bolwerk, bij de Briellenaren bekend als het Oranjeplein, was in de Tweede wereldoorlog een militairkamp van de Duitse bezetters. Eind 1945 lagen er Nederlandse militairen. Daarna werden er door de oorlog getroffen Brielse gezinnen gehuisvest in de barakken, en kreeg het de naam Oranjeplein.

Peter Kroone vroeg of oud-Briellenaren zich iets konden herinneren. Daartoe vroeg ik Peter de juiste plaats van de vondst aan te geven op foto’s, en die stuurde hij mij toe.

 Op 4 maart 1943 werd het badhuis in de Langestraat getroffen door een bombardement waarbij het verwoest werd. Op 9 oktober 1948 werd daarom in de barakken een badhuis geopend voor de Brielse bevolking. 
De barak met schoorsteen.
In de rechter barak op de foto woonde de familie Jongejan. 

In het badhuis op het Oranjeplein kon je een douchebad nemen voor 25 cent of genieten van een ligbad voor een gulden. Per week maakten ruim 200 personen gebruik van het badhuis.

Op 31 december 1967 sloot het badhuis - rechts op de foto met de schoorsteen op het dak - en vertrokken ook de laatste bewoners en is het kamp afgebroken. Het bastion is daarna weer in zijn oude luister hersteld.

Na bestudering van de foto’s kon het gezien de vindplaats inderdaad niet anders dan een overblijfsel van de noodwoningen zijn. Een waterwel of septictank.

De werkgroep heeft de dag na de ontdekking van het bouwwerk, de grond verder afgegraven en werd duidelijk dat het een septicfank (beerput) moet zijn. 

De gewelfde put was afgedekt met de restanten van een granieten aanrechtblad. In eerste instantie werd gedacht aan de septictank die bij het badhuis behoorde.


Oud-bewoner Frank Koelewijn wist echter het volgende te melden: 
,,Het badhuis had een eigen septictank. Er lag een betonnenplaat voor het badhuis, waar je water hoorde stromen. Van een waterwel op het Oranjeplein is mij niets bekend. 
Het gevonden bouwwerk zal de septictank zijn geweest van het huisje van de familie Jongejan, die in het linker gedeelte van het u-vormige woningblok woonde. Op die tank zijn ook de twee huisjes aangesloten, die later gebouwd werden voor de mensen die er tijdelijk woonden.''

Gezien de plaats van de tank, kunnen we met zekerheid vaststellen dat het inderdaad de septictank van enkele woningen is. 


Er is dus geen sprake van een geheime bunker of anderszins, er is gewoon een beerput open getrokken.


De put waar echt een luchtje aanzat, is weer toegedekt en de wallenwerkers laten weten: Zand er over.

Rens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten