maandag 25 november 2013

Den Briel in de ban van de Maskerade

MASKERADE GERED VAN ONDERGANG?


,,Laat het weer knallen op de Maskerade net zoals vroeger,'' melden de organisatoren. De pers en Facebookers hebben de afgelopen maand heel wat tongen losgemaakt en veel Briellenaren hebben al besloten dit jaar weer mee te doen of in ieder geval te komen kijken.


De Maskerade was voorheen altijd een spektakel met veel kabaal en leve de lol waar heel Den Briel en de dorpen uit de omgeving, naar uitkeek. De Nobelstraat en Voorstraat vulden zich altijd met heel wat deelnemers en bezoekers en er heerste altijd een opgewonden sfeer. In de jaren '50 en '60 was iedereen benieuwd naar wat Jos Bels en Fons Löbker weer verzonnen hadden. 
In 1953 bijvoorbeeld trokken ze met een enorm halfrupsvoertuig met grote laadschop met oorverdovend kabaal door Den Briel. De straten waren zwart van de rook en de vuurpijlen en rotjes vlogen je om de oren, en iedereen ging uit zijn dak.


Vaak werd ook de actualiteit aangegrepen als onderwerp voor een act. In de jaren '70 werden grote spectakelstukken meestal ten tonele gebracht door de groep met ondergetekende, Frans Verhoef en anderen die zich daarbij aansloten. 

In 1981 stopte ik na tien jaar met het aanvragen van een vergunning. Ik was het zat om elk jaar uit eigenzak de kosten van een vergunning voor dit volksfeest aan te vragen. Het ging immers om een eeuwenoude traditie. 
We gingen dus zonder vergunning de straat op. 
De politie trad tot twee maal toe op. Rookbommetjes werden afgenomen en deelnemers werden gesommeerd van straat te gaan. Maar Briellenaren laten zich niet de les lezen. Alle Klaasielopers gingen gewoon door met Maskerade vieren.

In 2005 werd de Maskerade veranderd in een Stilzwijgen Protest. Opmerkingen daar over, dat dit nooit de manier van Maskerade vieren was geweest, werd door de organisatoren steeds in de wind geslagen. In 2012 was de deelname zo abominabel, dat men toch maar eens goed is gaan nadenken. Vooral door toedoen van Briellenaar Bram Poldervaart, die een aantal jaren buiten zijn geboortestadje vertoefd had, was opgevallen dat de Maskerade niet meer was zo het van oorsprong altijd geweest is. De laatste jaren werd verwacht dat je Stilzwijgend met kritiek op het gemeentebeleid voor de dag kwam, waarbij B&W op het bordes van het v.m. stadhuis alles gade slaat. Nu - in 2013 - is de Maskeradecommissie uiteindelijk gaan begrijpen dat de Maskerade een uniek evenement is dat je moet koesteren en is men afgestapt van het Stilzwijgende Protest waardoor de Maskerade weer in zijn oude luister teruggebracht is. B&W zullen dit jaar dus voor het eerst deze typisch Brielse traditie kunnen beleven zoals het altijd bedoeld was. Een traditie die nooit verloren mag gaan. Veel Briellenaren hebben inmiddels toegezegd mee te zullen doen. Zelfs oud-Briellenaren uit Spijkenisse, Numansdorp en andere plaatsen, komen speciaal naar hun geboortestad om de Maskerade te vieren of in elk geval bij te wonen. Briellenaren: kom dus allen als deelnemer of bezoeker op 5 december naar de Markt om 19.00 uur, om te genieten van dit bijzondere Brielse spektakel.

De commissie zorgt voor warme chocolade melk en glühwein. Dan moet het wel een vrolijke boel worden!


Oud-Klaasieloper Rens van Adrighem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten