donderdag 20 september 2018

RANDVOORWAARDEN


Ik heb even opgezocht wat de randvoorwaarden zijn bij het besluit tot het Kaai Ravelijn te verpachten als stadspark. 
Dit ter herinnering aan de Welstandscommissie en de Brielse gemeenteraad bij het bepalen van een standpunt betreffende de plaatsing van de roze, houten Paaseiland beelden.

In de Randvoorwaarden tot de ontwikkeling van het Waterravelijn uit mei 2012 staat te lezen:
Vanuit historisch oogpunt is het behoud van de wal rond het Kaai ravelijn van belang.

De wal mag niet worden aangetast. Daarnaast is het belangrijk om deze wal als buitenzijde te accentueren door het als een grasvlak te beheren en er geen beplanting op te laten groeien met uitzondering van enkele bestaande bomen. Opgaande beplanting is alleen achter deze wal toegestaan (met mate). In geval van bebouwing dient er voldoende afstand te worden gehouden zodat de wal zichtbaar vrij ligt.
Als je de randvoorwaarden leest hoe met de aarden wal langs de waterlijn op het eiland moet worden omgegaan, dan ben je heel snel klaar. HIER MAG GEWOON NIET "GEBOUWD" WORDEN! Alleen gras mag er op en verder niets.


Het is zeer verbazend dat dit door niemand van de raadsleden is gesignaleerd. Deze hele discussie zou overbodig geweest zijn, als één van de raadsleden in de laatste raadsvergadering hiervan melding gemaakt had. En natuurlijk had de bouwaanvraag ook dan voorgelegd moeten worden aan de Welstandscommissie, maar die kan dan maar één ding doen: negatief adviseren over aanvraag om een bouwvergunning.

Als oud-Briellenaar, die Den Briel in zijn ziel heeft en het niet kan laten te reageren als het erfgoed van het historische Brieltje in mijn ogen geweld wordt aangedaan, ZOEK IK WÉL ALLES OP om daar onderbouwd mijn mening over te kunnen geven.


Het is naar mijn mening ook nogal apart dat het plaatsen van een smeedijzeren hek rond het erf van de ‘Spoon’ woning aan de Pieter van der Wallendam-Nobelstraat niet aangebracht mocht worden, en dat een wit Spook aan de Dom als 1 April stunt PER DIRECT verwijderd moest worden en dat de roze sjit op het Kaai Ravelijn, gewoon maanden lang het aanzicht van het historische Den Briel mag bepalen.
Het kan toch niet bestaan, dat iemand die zich inzet iets moois te maken van het eiland gewoon maar haar gang kan gaan waardoor het er op lijkt dat er hier met twee maten wordt gemeten? 

Dat de PvdA voorman mij beschuldigd van het voeren van een hetze geeft alleen maar aan dat de man van toeten nog blazen weet. Het komt er gewoon op neer dat niemand, op Arie van Gorsel na, de moeite heeft genomen te reageren op de plaatsing van de roze beelden. 
Om even na te gaan welke bepalingen er voor het eiland zijn vastgelegd na een door de gemeente opgedragen onderzoek door een gerenommeerd bureau, is niemand opgekomen. (Misschien een gebrek aan bestuurlijke ervaring van de huidige raadsleden?)

Ik hoop hiermee op zijn minst enige duidelijkheid te hebben kunnen verschaffen.
Rens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten