woensdag 16 september 2015

De Prince Admirael

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
Als enige nog levende initiatiefnemer, ontwerper en bouwer die zijn ziel en zaligheid en honderden uren in het Geuzenschip heeft gelegd, vind ik dat ik best mag reageren als mijn creatie een verkeerde uitstraling krijgt. Dat men met het schip omgaat waardoor de originele uitstraling veranderd, verdient in mijn ogen geen schoonheidsprijs.

Mijn opmerkingen doen niets af aan de waardering die ik heb voor de 1 aprilvereniging en de bemanning die vaak vrije dagen opnemen om activiteiten en onderhoud van het schip mogelijk te maken. Zonder hun inzet had de Prince Admirael nooit 36 jaar lang in de vaart gehouden kunnen worden. Ik weet als geen ander hoe het is om je in te zetten voor de 1 aprilvereniging, om zodoende 't Brieltje onder de aandacht te brengen en te houden.


Al enkele malen heb ik bij het bestuur en de bemanning een en ander onder de aandacht gebracht, waar geen reactie op kwam. 

Mijn opmerkingen zijn gebaseerd op de volgende feiten:

Het schip was 'mat' bruin geschilderd, zoals schepen uit de vijftiende eeuw er uitzagen, en niet onbelangrijk: om de onderhoudskosten binnen de perken te houden.

Nu is de huid van het schip als imitatie hout geschilderd en van een hoogglans vernislaag voorzien, of we met een luxe jacht te maken hebben. Een omvangrijke en kostbare klus die zeker drie tot vier keer duurder uitvalt dan bruin verven.  

De voorkajuit had evenals de achterkajuit een 'zoutedrop' decoratie, die om onverklaarbare reden achterwege is gelaten.


De 'tussenwanden' van de kajuiten waren hetzelfde van kleur als het hele schip. Nu hebben ze een veel lichtere, onlogische kleur.


De waterlijn (eigenlijk het hele onderwaterschip) was wit. Dit was gedaan omdat dat het schip daardoor optisch gezien langer lijkt.


De twee grote masten waren een stuk hoger dan nu, in de juiste verhouding met het schip.


Het zijn geen loze opmerkingen, maar aantekeningen om het 36 jaar geleden gebouwde Brielse pronkstuk zo origineel mogelijk te laten blijven. 

Waarom mijn onderbouwde opmerkingen altijd als negatief bestempeld worden en men zich aangevallen voelt, kan ik maar niet begrijpen en is volledig onterecht. Als ik mijn opmerkingen niet kenbaar maak, zal het schip steeds verder 'afdrijven' van zijn originele opzet. Dat kan toch niemand willen.

Oplossingen voor mijn opmerkingen zijn in de meeste gevallen simpel. Als de vernislaag in matte vernis aangebracht wordt is dat al een hele verbetering. Op de voorkajuit kan de 'zoutedrop' decoratie weer geschilderd worden. De 'tussenwanden' kunnen weer bruin geverfd worden en de witte waterlijn had tijdens de laatste opknapbeurt (in hooguit drie uurtjes) gefikst kunnen worden.

Het is erg jammer dat enkelen de indruk geven dat het hun schip is en er mee te kunnen omgaan naar eigen inzicht. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat dankzij de bouwers in de winter van 1978/'79, van dit Brielse pronkstuk genoten kan worden.
   
Wat betreft de geamputeerde masten is één ding wel zeker: Wim van der Torre zou op deze manier nooit deelgenomen hebben aan evenementen en de masten geen dag langer dan nodig is 'gestreken' hebben gelaten. 

Tot slot: als ik dingen zie die afbreuk doen aan mijn creatie, zal ik altijd onderbouwd reageren en om uitleg vragen. Het is erg jammer dat men daar blijkbaar niet op wil ingaan en niet begrepen wordt dat dit soort voorvallen mij in mijn ziel raken. Het schip is tenslotte als een kind voor mij.
Opmerkingen als: "Bemoei je nergens mee", zal ik dan ook nooit accepteren.

Rens

2 opmerkingen: